Belangenverstrengeling

In onderstaande brief 88 kunt u lezen wie allemaal met wie spreekt mijn(ex) advocaat dhr Bustin van het kantoor Tuinman Sleijfer Advocaten uit Leeuwarden maakt een afspraak met de Rechter (A.v.d.Meer uit Surhuizum (Fr) en een afspraak met Jentje de Vries zijn advocaat dhr Machiels dit allemaal met medeweten van de Gerechtsdeurwaarder Kroes, Flikkema, Huizinga en Notaris Hellema uit Dokkum,deze groep heren hebben met  elkaar bedacht om voor mij een kort geding te plannen om mijn huis te veilen dit heb ik kunnen voorkomen door 10.000 Euro te betalen. Ik heb deze heren allemaal telefonisch gesproken ook Rechter van der Meer en aangegeven dat dit ONTERECHT was, en de reden dat mijn huis NIET GEVEILD kon worden is, omdat de tegenpartij Jentje de Vries zich niet gehouden had aan de uitspraak van de Rechter met mede weten van zijn advokaat Machiels uit Drachten die ik diverse malen heb gesproken.

Ook heb ik dit besproken met de Deurwaarder en Notaris Hellema uit Dokkum, maar ik kon deze heren niet op andere gedachten brengen en ze moesten en konden weten dat deze dwangsommen en veiling van mijn huis ONTERECHT was.Daar ik informatie had ingewonnen bij diverse notarissen en deurwaarders die mij te kennen gaven dat dhr Machiels adv van Jentje de Vries NOOIT een VEILING  van mijn huis mocht beginnen.diverse deurwaarders en deskundigen gaven mij te kennen dat ik een kort geding moest starten tegen Jentje de Vries, maar mijn ex advokaat Bustin was hier toe NIET bereid.Ook de andere advocaten de heren Brandsma uit Lemmer en zijn collega Wiarda  en ook advokaat Henk de Jong van Hoef advocaten uit Burgum (Fr) waren hiertoe niet bereid  dit was in 2002, 2003 en 2004 van daar dat ik 10.000 Euro dwangsommen ONTERECHT heb betaald plus duizenden euro’s advocaat  kosten.

Daar de Vries volhield dat hij de uitspraak zie en klik op Uitspraken no10 28 Juli 2004 WEL had uitgevoerd, begon het ritueel in 2005 opnieuw, weer een deurwaarder bij mij aan de deur, deze kwam om 3838,04 Euro om dat de Vries de voorzieningen in de grond had aan gebracht zoals de Rechter had bevolen zie onderstaande brief  22 punt 2, ook dit was weer totaal gelogen door Jentje de Vries. Zie brief 22 wat er IN de grond moest, en wat Jentje de Vries IN de grond heeft aangebracht, zie onder brief 96 van dhr Wim Bakker, en zie brief 96a van mijn deurwaarder dhr Noppe van het kantoor Venema- Noppe dus weer gelogen door de Vries.

Inmiddels zijn we nu 2007 maar de Vries hield vol dat hij de uitspraak van de rechter van 28-Juli 2004 nageleefd had. Dus weer kwam er een deurwaarder nu dhr de Jager in opdracht van Jentje de Vries ook deze was niet bereid om mij aan te horen en hem uit te leggen dat Jentje alles gelogen had, ook deze lag beslag op mijn huis om dit weer te veilen en ook mijn bankrekening werd door hem geblokkeerd, maar hier maakte mijn nieuwe advocaat dhr Franken korte metten mee, binnen de korst mogelijke tijd was het beslag (veiling) van mijn huis en ook de bankrekening had ik weer tot mijn beschikking zie brief 96b, en Jentje de Vries zie nogmaals brief 96b,zijn advocaat Machiels gaf de voorkeur aan een kort geding.Brief 96c leest u de beslissing (of te wel de uitspraak) van de rechter wat Jentje de Vries te doen staat, en Jentje de Vries moet de proceskosten betalen tot op heden € 1137.85  nogmaals hier komt nog een schadeclaim bij, van mijn advocaat dhr Franken voor al die kosten die ik ONTERECHT gemaakt heb voor al die beschuldigingen en leugens die Jentje de Vries tegen mij had gericht,

 word vervolgd,

                                Zie ook in de rode balk en klik op uitspraken no10

                           Als u brief 88 leest vind U dan een RECHTER ONAFHANGKLIJK?????.

 

 

                                                     Naar boven