Corrupte Gemeente              

 

Corrupte Gemeente  Dongeradeel   (Dokkum)

Ik ben nu al jaren de dupe van de corrupte en leugenachtige praktijken van het ex raadslid          

Jent de Vries en de gemeente Dongeradeel  waar ze willen en wetens al van 1980 op de hoogte van zijn.

De ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht spelen de grootste rol hier in, na mijn onderzoek vanaf 1999 en nu blijkt, na mijn onderzoek, dat dit corrupte spel al is begonnen met  Jentje de Vries  en de gemeente in 1980 toen de Vries naast mij kwam wonen.

Vanaf toen  is mij alles voorgelogen over de bijgebouwen van Jent de Vries zelfs bij

Raad van State stonden ze, wat nu blijkt, leugens te vertellen en nog houden ze steeds vol, dat alles gebouwd is met vergunningen.

En schrijven we hebben vaak genoeg alle bijgebouwen van de Vries gecontroleerd , en alles is gebouwd zoals  de vergunningen aangeven, het heeft geen zin om daar nog eens naar toe gaan    TOTAAL gelogen meld mij een ex ambtenaar van Bouw en Woning toezicht, en geeft aan dat er geen enkel bijgebouw is ingetekend op een kadastrale kaart  dus alles is illegaal en dus zonder vergunning.

En nu komen er problemen met deze illegale bijgebouwen (bouwvallen) van de Vries die ook nog gedeeltelijk op mijn grond staan  en nu probeert  Jent de Vries met hulp de gemeente Dongeradeel de schade op mij te verhalen. 

Dit noem ik nu een corrupt ex raadslid Jent de Vries, en een corrupte en leugenachtige gemeente Dongeradeel. Met volledig medeweten van nu  ex burgm  Cazemier en de Wethouders en een tal  ambtenaren,   zoals ex  secrt  Ger Heeringa en raadsgriffier Folbert.

Ik leg het u gaarne uit aan de Grytmanswei 4 te Niawier.

zie ook  dedoorzetter en  klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen

 

word vervolgd,