Deurwaarders en Notarissen  link 138

 

Onderstaande heb ik te danken aan de fam De Vries en hun getuigen, burgemeester Cazemier en Rechter Arjen van der Meer die mij veroordeelde voor deze onzin klik op link 57  Wie is Gestoord,  veel lezers vragen zich af wie is gestoord ?

 

Geen rechter, adv, notaris, deurwaarder, aannemers en ook deskundigen die ik heb gesproken kunnen mij uitleggen hoe een bestaande fundering drukbestendig word gemaakt.

Niemand weet het ,en niemand heeft er ervaring mee. .

 

Ook Rechter Arjen van der Meer die 30 december 2004 telefonisch contact met mij opnam, en waar ik 50 min mee heb gesproken, wist niet wat het drukbestendig maken van een bestaande fundering inhoud.

Ook heb ik dhr van der Meer gevraagd om een Deskundige te raadplegen maar kreeg steeds het zelfde antwoord, het is mijn zaak niet meer.

Ook mijn ex adv waren niet bereid om een deskundige te raadplegen klik op Zes advokaten lukte het niet link 103 lees brief 89 en 90

 

Wel word ik veroordeeld door rechter Arjen van der Meer om toe te staan dat de bestaande funderingen van De Vries zijn (illegale) garage/carport en volière drukbestendig worden gemaakt door dhr Schaafsma.

.

Lees de mening van aannemer Rijpstra over de illegale garage/carport en volière van Jent de Vries en lees wat dhr Rijpstra schrijf over de zgn waterdichte en drukbestendige  funderingen van de Vries  klik op Mening Aannemer link 59.   Mening Aannemer

 

Getuige Bert Allema (ook aannemer) heeft hem laten gebruiken door de Vries, liet een lezer van mijn site mij weten  klik op Getuigenverklaringen link 5 en lees zijn verklaring no19

Anders was hij tot de zelfde conclusie gekomen als aannemer Dhr Rijpstra.

..

Dhr Schaafsma beweerd in zijn brieven link 54 klik op Oplichters dat hij de Vries een waterdichte en druk bestendige fundering heeft geleverd,ook staat in brief 99 H dat hij ervaring heeft met het drukbestendig maken van funderingen.

 

De gemeente schrijft in onderstaande brief 35a dat alles gebouwd is zoals vergund en dat ze voldoende hebben gecontroleerd ook VROM inspectie Groningen is het hier mee eens

klik op Dhr Tilstra Vrom Groningen  link 134.

 

Ook Lucas van der Velde van VROM Groningen kon mij 5 juli 2001 niet aanwijzen waar ik grond tegen de muren had gewerkt bij Jent de Vries ook heb ik hem uitgelegd wat nu op link 32 staat klik op Ik ben genaaid.  Ook dhr van der Velde had nog nooit meegemaakt dan een bestaande fundering drukbestendig werd gemaakt  Hij wist ook niet waar dit voor diende.

 Niemand begrijpt dan ook de Zotheid van De Vries, Schaafsma en zijn advocaat Machiels over het drukbestendig maken van De Vries zijn bestaande funderingen..

 

Nu de drukwanden, de drukwanden moest volgens de Vries in 2002 een dikte hebben van 8 cm en de bitumenlaag op de muren moest 3mm zijn.

In 2003 moest de drukwand 7cm  zijn klik op Uitspraken  brief 22.

En op 11 en 12 mei 2004 heeft dhr. Schaafsma een drukwand (piepschuim) met een dikte van 5 cm aangebracht.

Ook dit is niet volgens de offerte van dhr Schaafsma en de uitspraak van de rechter .

Zie ook  onder brief 96 wat  ING W.H Bakker schrijft.

Wat aangebracht moest worden, volgens de uitspraak van de Rechter, en wat er aangebracht is, door Handels onderneming Schaafsma. uit Wouterswoude.

 

En dan komt de Deurwaarder Kroes & Flikkema aan de deur om geld te vangen, met het verhaal en onderstaande  brief 101 dat de geofferde werkzaamheden zijn voltooid zoals in de uitspraak van de rechter staat. Ook hier geldt  LBB  Liegen en Bedriegen en Bedrog.

 

Deze Deurwaarder Kroes & Flikkema en later ook de deurwaarders De Jager en De Veen die voor de 2de keer mijn huis zouden veilen  wou ik de brief 96 van ING dhr W.H. Bakker laten lezen  maar beiden weigerden dit, ook mocht ik wat nu op link 32 staat klik op Ik ben genaaid niet uitleggen.

Toen heb ik contact gezocht met Deurwaarderskantoor Venema en Noppe te Leeuwarden en gevraagd naar hun mening in mijn zaak.

Ook dhr.Venema die mij te woord stond had nog nooit zoiets meegemaakt, maar gaf aan voor ik hier aan zou beginnen kwam ik eerst bij u langs,want dit is wel een heel vreemd verhaal.

 

Ook gaf  dhr. Venema aan dat hij NOOIT geld zou incasseren als hij wist of kon weten dat de uitspraak van Rechter niet volledig werd nageleefd  en dus ook nooit zou meewerken om mijn huis te veilen.

Met deurwaarder dhr. Noppe heb ik toen een afspraak gemaakt en was meteen bereid langs te komen ook hij  kwam tot de zelfde conclusie als ING W.H.Bakker lees de brieven 96 en 96a.

 

Mij werd gewaarschuwd bij niet betaling van 3803.03 €  brief 101 dat er  mij dwangsommen stonden te wachten, en dat mijn huis geveild zou worden ondanks dat de tegenpartij zich niet hield aan de uitspraak van de rechter klik op Uitspraken link 10 en lees de brieven 21t/m 25  Zie ook de Video link 76.

 

Ook de tekening die bij de offerte hoort van dhr Schaafsma brief 100 is nu na meer dan 5 jaar nooit op gereageerd door De Vries en zijn adv Machiels, ook mijn ex advocaten lieten het voor wat het was.

Wat moet nu binnenkort een deskundige zonder tekening controleren ?

Maar de Vries en zijn adv Machiels gingen door met de executie van mijn huis ondanks de waarschuwing van mijn ex adv  Henk de Jong lees brief 100a

.

Ik heb toen op aandringen van mijn ex adv Henk de Jong van Van der Hoef advocaten te Bergum bijna 10.000 € betaald zie brief 100 B om de veiling van mijn huis te voorkomen

In brief 100 C ziet u hoe deze heren tot dit bedrag van bijna 10.000 € kwamen.

 

En ik al deze heren heb uitgelegd wat nu klik op Spraakloos.nl  politiek    link 121 staat.

Ex adv Henk de Jong melde mij, als het onterecht betaald is vorderen wij het wel terug.

 

Toen ik de bijna 10.000 € had betaald gaf hij aan die ben je kwijt , en melde mij zoek maar weer een andere advocaat. De praktijken van adv Henk de Jong leest u op link 103

klik op Zes advocaten lukte het niet.  

Dit zijn Boeven met Stropdas liet een lezer van mijn site mij weten.

Een andere reactie die ik kreeg, u bent als totaal onschuldig door Criminelen veroordeeld en geplukt.

Ook kreeg ik een schriftelijke reactie van een dorpsgenoot  (naam bekent ).

Deze schrijft, na dit aandachtig te hebben gelezen rest mij één opmerking, dit is niet te bevatten ik wens jullie veel sterkte met deze corrupte bende.

 

Zie ook brief 15 waar staat de er geen wettelijke overtreding is begaan hoe kan een rechter mij dan veroordelen ????? ook dit vragen al mijn advocaten zich af.

Had  De Vries zich aan het Koopcontract en de Bouw Voorschriften gehouden dan was er geen enkel probleem geweest vanaf  1999   ook dit was de mening van al mijn ex advocaten.

 

Maar de Vries houd van  Koppigheid link 15  en van Bluf en Getreiter link 23.

 

Ook vroeg een lezer van mijn site, waar is al die verhoogde grond vandaan gehaald die naast en achter uw huis zou zijn gestort volgens uw buren de fam De Vries.

Dat moet toch iemand gezien hebben?

Mijn antwoord, wie het weet en gezien heeft ontvangt mijn   Unieke Beloning   link 100.

 

Nog  dit, wat vind u van de deze brief 100 D Van de fam de Vries waarin spanningen worden opgeroepen?

Vind u dit een excuus om de comparitie (waarneming ter plaatse in Niawier) uit te stellen?

Hij kon toch 25 jaar geleden al weten, dat hij op 15 december 25 jaar getrouwd was?

 

Ik begrijp de Vries zijn uitstel niet, daar zijn adv Machiels in een brief schrijft.

Het doen uitvoeren van de werkzaamheden aanbrengen van Waterschild en Drukwand gedoogt echter geen uitstel meer.

Indien het hard gaat vriezen dan vreest cliënt dat de schade nog veel groter zal worden

De Vries schrijft, door vorst zal de massa ( de z g n. opgehoogde grond) tussen de muren van De Vries en die van  mijn garage uitzetten (denk aan opvriezen).

De massa moet ergens uitbreken en zal dat op de zwakste plek doen in dit geval bij mijn  volière muur en garage/berging aldus Jent de Vries

.

We zijn nu 10 jaar verder maar er is nog niets uitgebroken van de muren van de Vries ook mijn muren vertonen geen enkele schade. Reden? omdat er geen grond tegenaan is gewerkt.

Wel leest u in klik op link 59 Mening Aannemer Rijpstra hoe de muren uit elkaar drukken van De Vries zijn garage/carport zie ook de foto's op link 59..

Mijn vraag, wie heeft ervaring zoals Handelsonderneming Schaafsma met het drukbestendig maken van bestaande funderingen ??  Gaarne Reactie  Mail  lolkevandermeulen@hotmail.com 

Ik krijg veel reacties van deze LBB zaak  Liegen en Bedriegen en Bedrog.

 

Hier nog één van de reacties.

Ik ben Sprakeloos nadat ik uw site De Doorzetter heb gelezen.

Wat heeft deze onzin U, maar ook ons als belastingbetaler veel geld gekost

En dit voor iets wat nooit gebeurt is  U en ook wij zijn Genaaid .