En wat nu ?

 

Wat moet ik nu? Ik ben al van 1983 bezig met wat ik nu fout zou heb gedaan op mijn erf, waarvan ik door het ex raadslid Jent de Vries en de rechter van beschuldigd word ,niemand kan mij dit aan uitleggen en aanwijzen. Ook de gemeente schrijft mij dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan op mijn erf na diverse controle’s zie onder brief 15 die ik al op 29 september 2004 kreeg.

 

Daar ik 24 november 2003 al talloze malen gevraagd had bij de gemeente om te controleren wat ik fout zou hebben gedaan heb gedaan  zie brief 14d

 

Nu zijn we 2008 en nog steeds word ik beschuldigd door dit ex raadslid dat ik mijn erf  verhoogd heb en de rechter gaat hier vanaf  2002 in mee .

Zie mijn site de doorzetter en klik op uitspraken en zie onder deze brief  B 22 en B 23

En de gemeente Dongeradeel houd vol vanaf 1999 dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan.    Wie heeft nu gelijk? En wat  nu?

En de rechter is niet bereid nogmaals langs te komen zoals rechter Giltay in 2001

En deze kon ook geen verhoging van mijn erf aan wijzen.

Klik nogmaals op uitspraken boven in de rode balk  zie onder deze brief  B9

 

Nu het raadslid  J Visser uit Waaxens van de Fryske Nasjonale Partij-  FNP

Dit raadslid Jan Visser FNP melde mij dinsdag 17-6 2008 dat hij aan deze zaak geen woord meer vuil wou maken, en alle fractievoorzitters het hier unaniem  mee eens waren, en ook kwam niemand meer langs bij mij aan de Grytmanswei 4 in Niawier , zo dat ik deze heren ter plaatse nog eens uit kon leggen dat ik totaal onschuldig ben.

Hier wisten enkele raadslieden die wel op de vergadering waren geweest niets van hoe kan dit heer Visser ?                                                                                  De fractie voorzitter van de christen unie melde mij we doen niets meer met uw zaak, en verwees mij naar  Burgemeester en Wethouders.

Raadslid Hiemstra die hier door de jaren diverse keren is geweest en mij meedeeld dat hij aangeraden werd, door collega raadsleden om hier maar niet heen te gaan, REDEN?. Maar antwoordde dhr Hiemstra dat maak ik zelf wel uit, waar ik heen ga.

Wel gaf hij diverse keren aan dat de nieuwe burgm Baas hier maar eens naar toe moest, en hij zou hem dit ook vragen. Burgm Baas liet mij telefonisch weten dat hij met raadslid Gosse Hiemstra zou spreken, maar uit dit gesprek is niets uitgekomen volgens Hiemstra.

Burgm Baas wou niet langs komen en ook geen gesprek. REDEN?

En mij word de toegang ontzegd tot het gemeentehuis.

En ik ben mij van geen kwaad bewust, alleen vraag ik om gegevens van Jentje de Vries zijn bijgebouwen, maar nu blijkt, en word ook toegegeven dat alles illegaal gebouwd is, door Jent de Vries, wat altijd ontkent is door de gemeente.  Dit noem ik nu een corrupte gemeente Dongeradeel  Dokkum.

Dus deze nieuwe burgm Baas is net als zijn voorganger Cazemier, dit duurde ook 4 jaar voor dat hij een keer langs kwam ,maar bevestigde wel in een brief dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan .

Het raadslid dhr Pieter Braaksma  is hier 3 uur lang geweest, heeft alles in ogenschouw genomen, en nam alle tijd, om hem alles uit te leggen  hij stond versteld ook liet ik hem alle vervalste tekeningen zien, en ook kon hij bij mij geen verhoogde grond aanwijzen, want dat is de kern van de zaak, waar ik van beschuldigd word door het ex raadslid Jent en Ria de Vries vanaf 1999, en ik heb hem gewezen op de illegale gebouwen van Jent de Vries, waar ik nu de dupe van word.

 

Dhr Pieter Braaksma was meer dan duidelijk hij gaf aan, de gemeente Dongeradeel voor de rechter te dagen, deze heeft niet opgetreden tegen de illegale gebouwen en dat doen ze bij anderen ook en we maken geen uitzondering aldus Braaksma..

Of heeft dit ex raadslid Jent de Vries iets voor  met al zijn illegale gebouwen  ten opzichtige van de andere burgers in deze gemeente die alles moeten afbreken. Zonder pardon of  duizenden euro’s dwangsommen moeten betalen en dan als nog afbreken.

 Ook burgm Baas gaat mee in dit circuit, en dat willen en wetens, net als zijn voorganger

Cazemier beiden VVD. Iedereen die mij site leest heeft nog nooit zoiets meegemaakt als hier bij deze gemeente Dongeradeel  Dokkum.

 

Lees nu ook eens de brief  118 hier onder van Statenlid Marten van der Veen,  ook van het FNP het is te lezen zowel in het Fries als het Nederlands, deze was direct bereid om langs te komen en zei woordelijk, ik heb het  GVD in mijn hele leven nog nooit zo meegemaakt.

 

De fractievoorzitter van het FNP van de gemeente Dongeradeel is mw P.H.de Graaf uit Ternaard deze melde mij al een aantal jaren geleden, toen was ze ook nog Statenlid voor het FNP en collega van Marten van der Veen .

Zei antwoordde ik wil hier geen tijd in steken, ze heeft meerdere brieven van mij gelezen maar deed er niets mee, wel gaf ze aan u bent totaal onschuldig, alles is veroorzaakt door je buurman het ex raadslid Jentje de Vries  CDA  (VROM) maar ik breng dit niet naar buiten, en ik kom ook niet langs, want dan gaat de BEERPUT open

Net als Gedeputeerde Annita Andriessen VROM die volledig op de hoogte is met deze zaak zou ook langs komen, als ze hier in de buurt was, ook dit is al weer enkele jaren geleden ,                        

 

word vervolgd.