Geweld bedreiging en brutaliteit

Zo beschouw ik de gemeente Dongeradeel, ik ben nu vanaf 1999 bezig om de leugenachtige praktijken van zowel ex raadslid Jentje de Vries, als de gemeente Dongeradeel op een vreedzame manier op te lossen wat mij tot nu toe niet is gelukt. Nu ze geen uitweg meer zien om dit in een gesprek op te lossen om de waarheid boven tafel te krijgen beginnen ze met geweld bedreiging en brutaliteit. Burgmeester Cazemier, laat mij door de politie van huis halen en zet mij in de cel omdat ik hem dood wou maken, staat in zijn aangifte wat totaal gelogen is vandaar dat ik hem dan ook een grote leugenaar noem. U leest het  op  Ook dit is burgmeester Cazemier no2 Eerst schrijft burgmeester Cazemier mij een brief zie onder brief 15 dat ik geen wettelijke overtreding heb begaan, nadat hij alles bij mij aan de Grytmanswei 4 in ogenschouw had genomen en enige tijd later schrijft hij dat ik moet berusten in de uitspraak van de rechter zie onder brief 79 , ondanks dat hij heel goed weet dat ik onschuldig ben.

 Secretaris Heeringa weet ook heel goed dat ik totaal onschuldig ben. Daar ik nog enige informatie nodig had en hem hier naar vroeg dreigde hij mij met de politie dat die mij dan uit zijn kamer zou zetten op het gemeentehuis, maar voor de politie er was zou Heeringa mij al hardhandig uit zijn kamer zetten, omdat ik hem de waarheid vertelde waar hij slecht tegen kan. Raadgriffier dhr Folbert die ik ook diverse keren over deze corrupte zaak heb gesproken bedenkt een zielig verhaal om mij dan maar de toegang tot het gemeentehuis te ontzeggen zie onder brief 40, waar bovenstaande heren meteen mee instemden, zo proberen deze bovenstaande 3 heren mij klein te krijgen en mij de mond te snoeren en proberen deze corrupte zaak in de doofpot te stoppen. 

En de grootste brutaliteit leest u hieronder, in een gedeelte uit brief 41van de gemeente van 22 Oktober 2001, waar ik beschouwd word als de dader door mijn onbesuisd gedrag terwijl ik hen alleen maar op hun leugenachtige praktijken wijs van zowel ex raadslid Jentje de Vries als de gemeente Dongeradeel en dan met name de ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht  Dongeradeel het betichten van leugens van deze ambtenaren daar blijf ik bij en leg het ook gaarne nog een keer uit, of lees mijn site De Doorzetter en nu willen ze ook nog dat ik hier voor mijn excuses aanbied om dat ik hun de waarheid vertel zoals u hier kunt lezen wethouder Appelhof geeft toe dat ik onschuldig ben en het eens is met wat er in brief 15 staat  maar hij is niet van plan langs te komen  ( hij is ook nog wethouder van VROM en CDA-er ). Desondanks laat hij weten tijdens ons gesprek. dat deze zaak tussen mij en ex raadslid Jentje de Vries en de gemeente NIET word opgelost  want dan moeten wij allemaal een stap terug doen, en daar passen we voor zei wethouder Appelhof  woordelijk tijdens ons gesprek.

Deze woorden gebruikte ook statenlid HvdVeen ook CDA-er en brandweercommandant te Dokkum. Een statenlid van de Christenunie die volledig met deze zaak op de hoogte is zei het zo, ze zijn als christen geboren maar leven als een heiden.  Mijn mening is dat hier een crimineel spel word gespeeld en ik leg het nog maar een keer uit.

Een Crimineel is iemand die maar 1belang heeft en dat is EIGEN belang ,en gaat dat willen en wetens  ten koste van een onschuldig medemens of medeburger daar hebben ze geen enkele moeite mee (ook de getuigen niet) en zijn ook niet bereid  om hier voor hun excuses  aan te bieden voor dit zo genaamde doodmaken van  burgmeester  Cazemier  wat totaal gelogen is, ook burgemeester Cazemier zelf doet het niet.

Ik hoop dat ik de enigste ben die al jaren onheus behandeld word door de Gemeente Dongeradeel, en ik hoop dan ook dat de eerst volgende persoon(en) die dit ook overkomt zoals mij niet opnieuw onheus bejegend word door de ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht en niet te vergeten burgemeester Cazemier en zijn meelopers ik hoop dan ook dat deze persoon(en)dan ook niet aarzelen om deze ambtenaren onmiddellijk te sommeren om het gemeentehuis te verlaten met inbegrip van burgemeester Cazemier.

                                                      Naar boven