Hof van Discipline   link 145

                                                                                                                          

Vervolg van link 20 en 60,

 

Ook deze heren geloven in de onzin van de fam de Vries en zijn adv Machiels zie onderstaande brief 2b punt 4 waar ik vanaf 1999 heb op gereageerd met wat nu op link 32 staat klik op Ik ben genaaid en daar ben ik nog steeds mee bezig nu al bijna 11 jaar.

Wanneer houd deze idioterie op vragen velen zich af die mijn site lezen.

 

Ook deze heren van het Hof van Discipline heb ik dit uitgelegd maar ook zij, net als de Raad van Discipline blijven er bij dat geen van mijn ex adv iets valt te verwijten,en ik niet zou weten hoe het recht in elkaar steekt klik op Zes ex adv lukt het niet  link 103

Terwijl de Vries zijn eerste adv dhr Meijboom van UNIVE (afdeling SUR) mij schriftelijk in 2000  nu tien jaar geleden al zijn excuses aanbood voor deze onzin in brief 2b

Ook deze heren begrepen het wel tijdens de zitting, maar ook zij willen het niet begrijpen.

 

Ook hier bij Hof van Discipline net als bij Raad van Discipline werd mijn ex adv Bustin, waartegen ik een klacht had ingediend weer verdedigd door zijn collega adv dhr Rijpkema beiden werkzaam bij De Haan advocaten te Groningen

Beide heren laten zich hier voor deze onzin van de fam de Vries en hun adv Machiels gebruiken.

Waar zijn de Top (Flop) advocaten De Haan en klik op Mijn eerste adv Sleijfer. Link 107 vragen de lezers van mijn site zich af.

 

Mijn ervaring met deze advocaten Bustin en Rijpkema wat ik ook aangaf op de zitting bij het Hof van Discipline, zijn nog stagelopers,die het vak nog moeten leren, maar slechte leermeesters hebben die ik beschouw als Geldwolven, die Gewetenloos en Gevoelloos zijn, net als mijn ex advocaten en adv Machiels van de tegenpartij.......    Samenspel dat is iedereen meer dan duidelijk .

.

Ook geeft dhr Bustin in onderstaande brief 138h aan, dat ik hem, en ook adv Sleijfer nooit gewezen heb om dhr Bakker, op te roepen als getuige.

Een beetje adv die brief 138e leest, roept toch alle drie heren op als getuige  zowel dhr Bakker, Zijlstra als Hoekstra......Deze heren zijn er toch zeer nauw bij betrokken ?

 

Als dhr Bustin en ook adv Sleijfer mijn dossier hadden gekend, zoals ze beweren, dan waren ze de naam van dhr Bakker in  het jaar 1999 en 2000 al tegengekomen.

Lees onder  wat dhr Sleijfer schrijft op   14 juni 2000  Rol no 352/00 brief 138k,138e en 138f.

 

Tien jaar geleden in het jaar 2000 lees brief 138e heeft adv dhr Sleijfer al door net als adv Meijboom dat Jentje de Vries iedereen wat op de mouw speld, zelfs zijn eigen adv Machiels en UNIVE (afdeling SUR) waar De Vries een rechtsbijstandverzekering heeft.  Ook de rechters, deurwaarders en notarissen trappen in de onzin van het ex raadslid Jent de Vries en zijn adv Machiels.

Ondanks dat ik iedereen heb uitgelegd wat nu op link 121 staat klik op  

Spraakloos.nl  politiek  

 

Lees hier onder  de brieven 5 en 6 uit link 1 van Hettema & Disselkoen van 14 november 1999, in brief 5 kwamen de namen Bakker,Zijlstra en Hoekstra ook al voor.

(Over dossierkennis van mijn ex adv  gesproken).

 

Bij navraag is door geen één van mijn zes ex advocaten contact opgenomen met de heren Bakker, Zijlstra en Hoekstra.

Hier kun je uit opmaken hoeveel belang mij ex adv hadden om de Waarheid boven tafel te krijgen.

 

En de Rechters gaan aan de Getuigenverklaring van dhr Bakker voorbij, lees brief 22 en in brief 13 leest u wat dhr Bakker onder ede wou verklaren  Over waarheidsvinding gesproken, kun je te laat zijn om een getuige op te roepen  zoals dhr Bakker ??

 

Zitting 29 september 2008 Hof van Discipline

 

De voorzitter bij het Hof van Discipline was mevr  Mr.J.H.C. Zwitser-Schouten begon met het voorlezen van onderstaande brief 137c waar ik in de twee laatste regels van deze brief door Rechter Arjen van der Meer  word uitgemaakt voor Hopelijk ongevaarlijk maar Gestoord.

 

Bij het lezen van deze brief 137c stopte mevr. de voorzitter bij de laatste twee regels, ik zei er staan nog 2 regels in deze brief 137c mevrouw.

Ik zag de heren achter de tafel met mevr. de voorzitter een andere kleur krijgen,of zouden ook zij zich diep schamen voor dit taalgebruik van Rechter Arjen v d Meer die nu in Assen werkzaam is ?

 

Persoonlijk zou ik mij diep schamen  en mijn excuses hiervoor aanbieden,maar deze rechter Arjen van der Meer blijft er bij wat hij in brief 137c schrijft klik ook op Wie is gestoord link 57.

 

Verder kan ik hier een heel lang verhaal neerzetten maar nogmaals in het kort komt het hier op neer, geen één van mijn ex advocaten valt iets te verwijten volgens het Hof van Discipline, ik ben de kwade genius Een reactie van een lezer van mijn site melde mij

U moet als totaal onschuldige, de schuldige blijven anders hebben de heren Rechters, Advocaten Notarissen en Deurwaarders enz een groot probleem.

 

Ook heb ik mijn Unieke beloning van 100.000 euro  link 100 aangeboden aan deze heren van Hof van Discipline maar geen reactie

Ook heb ik aangeboden om langs te komen dan ga ik uitleggen wat op link 32 staat klik op Ik ben genaaid. Maar ook de heren van het Hof van Discipline lieten mij woordelijk weten wij komen niet bij u langs.

 

Toen was mij wel duidelijk met welke heren ik te maken had bij het Hof van Discipline.

Klik ook op Dit is Rechter Giltay link 144  klik en op Raad van Discipline  link 20

Al deze heren met mijn ex advocaten spelen dit criminele spel mee dat zijn de vele reacties die ik krijg

Binnenkort op mijn site al de namen die willen en wetens dit spel meespeelden vanaf 1999.

Ook zou een rechter nooit met een advocaat  van één van beide partijen in gesprek gaan liet dhr Cnossen (Orde van Advocaten Friesland) mij weten deze Rechter gaat onmiddellijk de laan uit aldus dhr Cnossen  U leest wat Rechter Arjen van der Meer met ex adv Bustin hierover schrijft in onderstaande brief 137c.

 

Kort samengevat:    Schaamteloos, Gewetenloos en Gevoelloos ook deze heren die ik niet in een gesprek mag uitleggen in welk crimineel circuit ik ben beland als totaal onschuldige

Klik op Dhr Mous link 26   En klik op Rechter Streppel link 88 die deze onzin al van 2004 volhoud lees brief 22 waar ik grond tegen de muren zou hebben gewerkt.

 

Lees ook in link 88  brief 157 waar staat dat ik niet in Cassatie ben gegaan moet je in Cassatie gaan voor iets wat nooit gebeurt is en niet kan? vroeg ik dhr van Dijk hier kreeg ik geen antwoord op.

 

Zowel bij de rechters, de Raad van Discipline als het Hof van Discipline mag ik mijn onschuld ter plaatse niet bewijzen. Wat zou de reden hier van zijn ? Bang voor de WAARHEID?

Een van de heren achter de tafel vroeg nog wil je het niet loslaten

Wat moet ik loslaten wat nooit gebeurt is? Toen waren de 45min om van deze zitting op

29 september 2008 

 

Zo gaan ook deze mevrouw en heren van het Hof van Discipline de geschiedenis in

Lees onderstaande brief 138L welke personen dit zijn

Ik ging er vanuit dat deze personen enige opleiding hadden genoten, als ik lees welke nevenfuncties zij bekleden,maar ook zij gaan mee in dit leugenachtig circuit en begrijpen schijnbaar niet de onzin die de fam de Vries verzint met hun adv Machiels te Drachten en de getuigen Bert Allema en Klaas Meindertsma uit Niawier........    klik op Getuigenverklaringen link 5.

 

Ik wacht nu op een Rechter die ter plaatse aanwijst (Decente) waar ik schuldig aan ben

Dit heeft mijn adv aangevraagd in 2009 wat mij ook bijna 2000 euro heeft gekost.