Hs en hiem

Mijn mening over Hs en Hiem is na mijn onderzoek van 8 jaar dat ze hun zelf wat wijs maken. De gemeente Dongeradeel schrijft  zie onderstaande brief no 35a dat alles vaag en onduidelijk is, en op deze vaagheid en onduidelijkheid geeft Hus en Hiem een positief advies

hoe is dit mogelijk. Dit  heb ik  bij de bestuursrechter en Raad van State herhaaldelijk aangegeven dat alles gelogen en verzonnen is, wat de gemeente Dongeradeel nu toegeeft..

Ook hier is nu weer overduidelijk dat hier nooit iets is gecontroleerd door de gemeente Dongeradeel, wat ex wethouder mevr Visser (VROM) al aangaf in1999 toen alles nog gebouwd moest worden  .Wel houd Hus en Hiem vol dat ze de juiste gegevens hebben ontvangen van de gemeente Dongeradeel, maar deze gegevens worden na 5 jaar vernietigd bij Hs en Hiem aldus Directeur  Ap Timmermans  En de gemeente Dongeradeel geeft aan dat er GEEN gegevens ingediend zijn bij Hus en Hiem want deze stukken behoorden bij de ontbrekende stukken en zijn vernietigt volgens de gemeente (zie nogmaals brief 35a)  Bij informatie bij andere gemeenten blijven alle gegevens van een bouwvergunning bewaart en na een bepaalde tijd gaan deze stukken naar het argief . Dus wat ambtenaar dhr Pereboom schrijft, dat bepaalde stukken uit een bouwvergunning worden vernietigd want anders verzuipen wij er in, dat is ook totaal gelogen zie en klik op onwaarheden ambtenaren  no6   en lees punt 7. Ook schrijft dhr Timmermans in de krant die ik op mijn site (zie onder) toevoeg dat alles van dichtbij en veraf bekeken word ook dit is onjuist ze hebben hier bij mij aan de Grytmanswei 2 en 4 in Niawier nooit iets bekeken en zijn ook nu hier niet toe bereid aldus dhr Timmermans

Mijn vraag is dan ook aan dhr Timmermans welke gegevens zijn ingediend door de gemeente

Dongeradeel zo wel in 1980,1994 en 2001, en van welke duidelijke situatie tekeningen zijn ze van uit gegaan ?  en klik op vervalste tekeningen  no14 in de rode balk. Ex ambtenaar Scholten van de gemeente Dongeradeel gaf 19 april 2001 tijdens een 2 uur durend gesprek uiteindelijk toe dat alles illegaal gebouwd is door het ex raadslid Jentje de Vries, en hij kon mij dan ook geen enkele tekening nog situatieschets tonen waar alles correct ingetekend is en uit gevoerd is door aannemer Schaafsma klik op vervalste tekeningen no14.

Ook een medewerker van het kadaster gaf aan dat er NIETS was, want vanaf 1980 staat ex raadslid Jentje de Vries alleen zijn huis maar ingetekend  en klik op kadastrale kaart  no11. Iedereen wie mijn site leest vraagt zich dan ook af WIE maakt WIE hier nu wat wijs.,Ook een Rechter in (HOGER BEROEP) die nog nooit ter plaatse hier in Niawier aan de Grytmanswei 4 geweest is, en ook niet bereid is langs te komen probeert mij iets wijs te maken, en houd op de dag van vandaag vol dat ik grond tegen de muren van ex raadslid  J de Vries zijn ilegale garage/carport en voliere heb gewerkt klik op uitspraken  no10  brief  22  wat ook totaal gelogen is, nogmaals wie aanwijst waar ik grond tegen de muren heb gewerkt ontvangt 100.000 euro, en dan te bedenken dat een andere rechter dhr Giltay (Rechtbank) hier anderhalf uur is geweest, dit was al in 2001 aan de Grytmanswei 4 in Niawier en notabene in het bijzijn van ex raadlid Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels uit Drachten.  En deze Rechter Giltay anderhalf uur heeft uitgelegd dat hier GEEN grond tegen de muren gewerkt is, omdat mijn erf niet verhoogd is waarvan ik nu al 8 jaar door Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels van beschuldigd word

Dus heer Ap Timmermans van onderstaande verhaal in de krant klopt helemaal niets,vind u het dan gek  als je bovenstaande leest dat Hs en Hiem volledig overbodig is.                     

                     Nu enige uitleg van de brieven en tekeningen hier onder

Waar staat zie brief 131 een te bouwen garage met carport bij navraag in1994 bij de gemeente Dongeradeel dat het hier ging om een geheel nieuw te bouwen garage met carport en de situatie schets die er bij hoorde zie tekening 132 deze is zeer vaag en onduidelijk zo de gemeente Dongeradeel ook schrijft zie het zwarte blokje in deze tekening 132 is de garage/carport van Jentje de Vries

Lang 12 meter 20 en breed 8meter 40 deze tekening is 1op 2500 en duidelijker tekening was niet voorhanden aldus de heren van bouwen woningtoezicht gemeente Dongeradeel dhr Tamminga en Schipper

Mijn vraag aan deze heren was wat voor situatietekening heeft Jentje de Vries ingeleverd want die hoort bij de bouwvergunning hier werd niet op geantwoord wel gaf men toe dat de garage/corport

2.50 meter van de erf grens zou worden gebouwd  dit werd mij bevestigd door dhr Jilderda van bouwzaken die mij een duidelijker tekening zie onder tekening 133 overhandigde dit was 19-4-2000 en ook de vergroting van 1op 2500 naar 1 op 500  zie brief 36b.

 19 Apri 2001 toen moest de oude garage/berging van 1980 van Jentje de Vries nog afgebroken worden, om plaats te maken voor zijn nieuw te bouwen garage/carport die op een heel andere plaats namelijk 2.50 meter van de erfscheiding kwam te staan en dus nu niet meer vlak voor mijn ramen zoals de oude garage berging van 1980   Wat tijdens mijn onderzoek blijkt dat die ook ILLEGAAL gebouwd is in 1980. Later verklaarde dhr Jilderda van bouwzaken dat deze tekening 133 en 36b ongeldig waren omdat er geen stempel op stond, Mijn vraag aan dhr Jilderda wie het dan getekend had tekening 36b van 1op 2500 naar 1op 500 hier werd niet op geantwoord door dhr Jilderda en hij liep weg.                                                                   

Brief 134 en 135 is een bevestiging van Hus en Hiem dat er stukken zijn ingediend wat de gemeente Dongeradeel ontkent.      (lees bovenstaande)                   

Brief 136 kunt u lezen hoe VROM Groningen de gemeente Dongeradeel  adviseert over de ILLEGALE gebouwen van ex raadslid Jentje de Vries ondanks dat dhr Lucas van der Velde van VROM  Groningen hier 5 Juli 2001  2 uur lang is geweest aan de Grytmanswei 4 in Niawier en heeft hier alles in ogenschouw genomen en  antwoorde  als de Vries zich niet houd aan de bouwvergunning no 207/1994 dan zijn hier risico aan verbonden voor de heer de Vries, wij zullen hier de gemeente nadrukkelijk op wijzen, al wat de Vries bouwt wat niet overeen komt me de bouwvergunning 207/1994 word afgebroken aldus Lucas v d Velde van VROM Groningen  En u kunt nu lezen wat er in brief 39 staat van de gemeente en lees nogmaals brief 136 Mijn mening is dan ook over VROM Groningen net als over HUS en Hiem uit Leeuwarden dat ze het corrupte spel meespelen met de gemeente Dongeradeel waar ik nu al 8 jaar de dupe van word althans dat proberen ze. 

En wat mijn ervaring betreft met de gemeente Dongeradeel tijdens mijn onderzoek van meer dan 8 jaar, dat hier bij de gemeente Dongeradeel  DE LEUGEN REGEERT  met als gangmaker ex raadslid Jentje de Vries gesteund door het gemeentelijk apparaat van bouw en woningtoezicht en aan het hoofd hiervan burgmeester Cazemier die iedereen monddood maakt ,en deze heren van bouw en woningtoezicht beweren bij de bestuursrechter en Raad van State dat ze niet op de hoogte waren van ex raadslid Jentje de Vries zijn illegale bouwsels, niet eerder toen ik hen hier op attent maakte in 1999 toen moest de garage/carport nog gebouwd worden en is gebouwd in 2001 zie nogmaals brief 39 waar de Vries weer gewaarschuwd word en ook weer alles aan zijn laars lapte en weer deed de gemeente Dongeradeel en VROM Groningen niets

Waar de heren van Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Dongeradeel wel goed in zijn dat is de controle bij de gewone burger van Dongeradeel die niet (ex) raadslid zijn. of een andere functie vervullen bij de gemeente Dongeradeel bij deze burgers zien ze WEL alles, ook al is het diep achter in hun tuin wat niemand ziet, en waar niemand last van heeft, en deze burgers zelfs overleggen met hun buren ( Wat Jentje de Vries nog NOOIT gedaan heeft )of ze er wat op tegen hebben om voor hun hobby een bouwsel in hun eigen tuin te plaatsen waar deze buren dan ook niets op tegen hebben.

Bij deze burgers hebben de heren van Bouw en Woningtoezicht van de gemeente Dongeradeel zelfs het lef om deze burgers voor de rechter te dagen en spreek je hun hier op aan, ook eens bij het ex raadslid Jentje de Vries een controle uit te oefenen dan word er niet gereageerd. Daar komt bij dat het ex raadslid Jentje de Vries zonder enig overleg en zonder vergunning en notabene ook nog op mijn grond een grote garage/carport bouwt van 12 x 8  wat duidelijk te zien is  en een voliere van18 x 6 zonder vergunning wat gemeente schriftelijk toegeeft en dan de andere bij gebouwen nog, ook allemaal illegaal. En nu verlangt het ex raadslid  Jentjede Vries ook nog dat ik voorzieningen tref voor deze illegale bouwsels en nogmaals de gemeente doet niets en ook VROM Groningen doet het af met de woorden zie brief 136 , wij zullen de gemeente (Dongeradeel) NIET verzoeken om handhavend op te treden  wat een lef.

En dit noem ik dan ook CORRUPTE PRAKTIJKEN wat ik dan ook tot de bodem ga uit zoeken en op mijn site ga vermelden niemand uit gezonderd

Want een ding is zeker en daar zijn velen het over eens die mijn site gelezen hebben,

 IK MOET ALS TOTAAL ONSCHULDIGE UIT DIT CRIMINELE CIRCUIT.

                                                                        

Voor de duidelijkheid van wat tussen de bruine lijnen is klik hier

                                                        

                                                             Naar boven