Jent en Ria & Rechter Giltay link 151

 

Ook rechter Giltay maken Jent en Ria de Vries wat wijs.

 

Nu gaat het over het verlaten van de Vries zijn erf met de auto, zie onderstaande foto.

De fam De Vries bedenkt steeds iets nieuws.

 

Nu is mijn haag weer 10 cm te hoog bij de oprit volgens de Vries,de gemeente liet mij weten dat hij 1 meter hoog mocht zijn voor de rooilijn.

 

Om problemen te voorkomen met de fam de Vries had ik 90 cm hoogte aangehouden

Dit vond de Vries weer niet goed en ging naar de rechter, dat het naar 80 cm moest omdat de fam de Vries niet over mijn haag kon kijken.

Ook hier ging rechter Giltay weer in mee.

 

Bovenstaande was geheel overbodig geweest als de Vries had meegewerkt om zijn inrit aan te

passen aan de openbare weg, het gaat hier om 2 meter gerekend vanaf de openbare weg.

En deze 2 meter is ook nog eigendom van de gemeente  ( schijnbaar beslist de Vries).

Ook mijn oprit 2 meter vanaf de openbare weg is aangepast, en is ook eigendom van de gemeente.

 

Expert R.van der Bos van Hettema & Disselkoen die in 1999  alles in ogen schouw heeft genomen

Schrijft het volgende: aangaande de oprit van de heer De Vries is het ons inziens wel mogelijk deze op te hogen.

Voor de afwatering van het hemelwater zou de heer De Vries ter hoogte van de bestaande afvoer goot een straatkolk in het midden van de oprit kunnen plaatsen met een afvoerleiding onder de oprit door naar de bestaande afvoer goot.

 

Door bovengenoemde actie kan de heer De Vries ruimschoots over de coniferenhaag van de buurman, de heer Van der Meulen kijken aldus expert R.van der Bos.

 

Ook de gemeente Dongeradeel stemde hier in mee daar het in de gemeente zijn grond geplaatst moest worden en dus geheel kosteloos is voor de fam De Vries, maar ook dit weigerde de heer De Vries.

 

Het voordeel van deze aanpassing voor de Vries is dat het water wat nu van de openbare weg en van mijn erf stroomt niet op het lager liggende perceel van de Vries terecht komt, maar rechtstreeks via (kleine) straatkolk in de aanwezige afvoer goot van de gemeente terecht komt en afgevoerd word naar het riool. Nu staat er na een regenbui een grote plas water op de Vries zijn erf  ook dit was dan verleden tijd.

 

Maar De Vries blijft vanaf 1999 hardnekkig volhouden dat deze aanpassing wat (kosteloos) is hem 15.000 gulden zou kosten en rechter Giltay gaat hier in mee.

 

In de beoordeling schrijft rechter Giltay nu de Vries onweersproken heeft gesteld dat verhoging (van zijn oprit) hem een bedrag van ongeveer 15.000, (toen nog guldens) zal kosten omdat het gehele rioleringssysteem dan aangepast moet worden.

Hoe bedenkt de Vries deze onzin vraagt iedereen zich af die hier ter plaatse zijn geweest.

En hoe kan rechter Giltay die ook ter plaatse is geweest hier in meegaan.

Hetzelfde geldt voor het hekwerk wat de Vries voor mijn oprit had geplaatst

zie onderstaande foto 10a

Ook dit mocht blijven staan van rechter Giltay.

Zijn beoordeling over het hekwerk is, dat ik mijn perceel voldoende kan bereiken en dit hekwerk voor mijn inrit geen problemen geeft,het hekwerk werd door de gemeente weggehaald lees brief 10b (hier kwam geen rechter Giltay aan te pas)  ook hier in brief 10c leest u weer de dreigementen van de Vries aan het Kadaster en de gemeente Dongeradeel.

Maar ook tegen het Kadaster en de gemeente Dongeradeel heeft De Vries geen enkele actie ondernomen, het is weer bla...bla.... met Jent en Ria de Vries. 

 

Klik op Dreigementen Jent de Vries link 148 lees brief 203 ook hier weer bla... bla.

 

Ook hier zijn geen onderhoudswerkzaamheden verricht op 23 juni vanaf 8 uur.

Wat zou de reden zijn wat in brief 203a en 203b staat?

 

Dit zijn nu de leugenachtige en dreigende praktijken van Jent en Ria de Vries

En dat nu al bijna 11jaar, vanaf 30 augustus 1999.

 

Nieuw klik op Waardebepaling huis link 150, hier leest u in brief 203c de waardebepaling van mijn huis en garages, ook leest u hier de mening van dhr Mink over de zgn. verhoogde grond die ik tegen de muren van de fam de Vries zou hebben gewerkt.

 

Dat het enige tijd duurde met de waardebepaling van mijn huis heb ik nu alle begrip voor, volgens mij heeft dhr Mink mijn site de doorzetter bestudeerd, en ter plaatse alles in ogenschouw  genomen en tot de conclusie is gekomen net als al mijn zes ex advocaten dat hier niets verhoogd is en  geen grond tegen de muren is gewerkt  van de Vries zijn illegale garage en volière.

 

Dhr Mink schrijft dan ook in brief 203c dat de situatie zoals die nu is de oorspronkelijke is.

 

Dus ik blijf er bij wat mijn mening betreft over Mijn Makelaar Mink correct kundig en houd van humor, een Makelaar om zijn naam te noteren.

Bovenstaande leest u ook op Waardebepaling huis link 150