Juristen SUR Univé   link 155.

 

De heren juristen SUR van Univé spelen vanaf  1999 het criminele spel mee.

Het begon met onderstaande brief 1en 2 van dhr Meyboom 30 augustus 1999.

Deze heb ik meteen gewaarschuwd voor de criminele en leugenachtige praktijken van Jentje en Ria de Vries. dhr Meyboom was niet bereid om langs te komen, om hem dit uit te leggen.

Ook de andere Juristen van SUR zijn meelopers, of worden ze ook bewerkt ?

Dhr Kasteleijn is duidelijk genoeg, lees onderstaande brief 206.

 

 

Na diverse malen dhr Meyboom in 1999 nogmaals te waarschuwen voor de fam de Vries hun leugenachtige praktijken, zag ook hij in waar hij mee bezig was, en begreep uiteindelijk wat hij schreef, toen ik hem meerdere malen wees wat nu op link 32 staat klik op Ik ben genaaid.

Toen heeft ook dhr Meyboom zijn excuus schriftelijk aangeboden.

Volgens informatie is dhr Meyboom vertrokken als Jurist bij Univé  afdeling SUR.

 

Maar Advocaat dhr Machiels te Drachten ging in het jaar 2000 verder met deze onzin,ook heb ik hem klik op Machiels 2x gewaarschuwd link 111

 

 

Ondergetekende van brief 206 dhr Kasteleijn die deze onzin toen, en nu nog steeds niet begrijpt kwam wel langs (2x), en gaf aan dat hier totaal niets aan de hand was, en geen grond verhoogd is en bevestigt dit nog steeds in onderstaande brief 206 en blijft er net als iedereen die ter plaatse is geweest dat het pure bedrog is, gepleegd door de fam de Vries.

 

Ook kreeg ik 5-3-2009 van dhr Kasteleijn nogmaals de gelegenheid om Univé te waarschuwen voor de leugenachtige praktijken van Jent en Ria de Vries, en ook voor de juristen van Univé  afdeling SUR maar ook zij zijn niet bereid net als de eerste briefschrijver dhr Meyboom om ook hen dit ter plaatse uit te leggen. Klik op Univé  Kasteleijn / De Meer  link 87

 

In dit gesprek heb ik aangegeven dat ik bijna 45 jaar verzekerd ben bij Unive en diverse (grote) schades heb gehad, en deze altijd zeer snel en correct werden afgehandeld.

 

Ik zie dan ook niet in, om mijn verzekeringen te beëindigen bij Univé .

En helemaal niet voor een stel juristen van SUR die de zaak verdraaien, en de fam de Vries en hun

advocaat Machiels uit Drachten die nu al 10 jaar mee gaat met deze onzin en de leugenachtige praktijken van de fam de Vries  lees onderstaande de brieven 83,84.89 en 90

Lees ook wie het eens zijn met dhr Kasteleijn en De Meer, klik op Zes adv lukt het niet link 103.

U bent schuldig aan niets staat te lezen in brief 89 maar deze advocaten stoppen er mee. Samenspel ?

 

Normaal als iemand een verzekering willen en wetens oplicht of voorliegt  word de rechtsbijstandverzekering direct beëindigt, hier gebeurd het tegenovergestelde.

Denkt u aan mijn klik op  Unieke Beloning  link 100.

 

Dhr Kasteleijn vroeg dhr De Meer aan het einde van ons gesprek  begrijpt u hier nog iets van

deze zat er tijdens het gesprek hoofdschuddend bij, toen ik uitleg deed van link 32.

Dhr Kasteleijn vroeg zich af waarom geven die rechters nu niet toe dit lijkt wel een soap hier moet een film van gemaakt worden.