Kadastrale kaart

          Foto`s,  leugens en de kadastrale tekening van de perselen  Grytmanswei 2 en 4.  

Foto no 2 is de inrit naast mijn huis naar mijn garage toe (zie op achtergrond) het voorste gedeelte vanaf de bocht tot de openbare weg is van de gemeente, wat ik in overleg met de gemeente bestraat heb, ik heb deze inrit aangelegd in 1983 i.v.m  mijn te bouwen garage achter mijn huis ( bouwkavel gekocht van Wim Bakker in 1982 ) foto no 3 zie je duidelijk de inrit naast mijn huis naar de garage foto no 4 is dezelfde inrit maar dan vanaf de garage naar de openbare weg ook nu weer zie je links de bocht waar de grond tot de openbare weg van de gemeente is.

Ook voor deze grond van de gemeente, word ik beschuldigd door fam de Vries en getuigen dat ik deze grond verhoogd heb. De gemeente is NIET bereid dit schriftelijk te bevestigen dat deze grond niet is opgehoogd (reden) misschien om dat Jentje de Vries toen nog raadslid was? Wat mij mening  is in deze zaak dat zowel B en W als alle raadsleden DOODSBANG zijn voor de waarheid  ondanks dat alle bewijzen voorhanden zijn en zeer duidelijk is dat alles gelogen is zowel door het ex raadslid Jentje de Vries als de gemeente Dongeradeel, met volledig medeweten van Burgemeester Cazemier zie ook mijn site De doorzetter foto no 5 is de garage achter mijn huis gebouwd in 1983 en het erf hier aan aangepast (later bestraat) rondom deze garage, tot dat ik tot mijn grote verbazing in 1999 ( dus 16 jaar later) een brief van mijn buurman Jentje de Vries kreeg dat ik mijn erf zowel naast als achter mijn woning met 40 tot 50 cm had verhoogd zie en klik op De eerste brief van J de Vries no1 en zo kan ik doorgaan alle foto’s die u ziet van mijn erf ,ook foto no14 aan de andere zijde van mijn huis daar zou ik ook mijn erf verhoogd hebben volgens Fam de Vries en zijn getuigen ook foto14 is gedeeltelijk gemeente grond (door mij bestraat) tot openbare weg.  

Wat wel zeker is dat de Vries al zijn bijgebouwen illegaal heeft gebouwd en ook nog gedeeltelijk op mijn grond volgens het KADASTER  Ook met deze meting van het KADASTER is de Vries het niet eens staat in een brief te lezen. Wat onderstaande KADASTER tekening aangaat kunt u zien dat alleen het huis no 2 van Jentje de Vries is ingetekend (zie gele gedeelte) al het andere is illegaal (zonder vergunning) gebouwd, en de gemeente beweerd al jaren zowel bij de bestuursrechter als Raad van State  dat alles gebouwd is zoals de vergunning aangeeft  blauwe gedeelte is mijn perseel no 4.zie onderstaande brief 35a.

Verder schrijft de gemeente in deze brief alles is vaag en onduidelijk en de ontbrekende stukken zoals verklaring van geen bezwaar van gedeputeerde Staten en een vrijstelling om op (over) de erf grens te bouwen die bij de bouwvergunning horen zijn vernietigd ook dit is gelogen door de gemeente Dongeradeel  bij mijn onderzoek, er is geen enkele gemeente bij navraag die een bouwvergunning afgeeft waar de tekeningen VAAG zijn en waar de PLAATS onduidelijk is waar gebouwd moet worden. 

 Mij werd medegedeeld door andere Gemeenten dat overal maten voor zijn en duidelijke situatie tekeningen aanwezig moeten zijn   (dus ook dit is gelogen door de Gemeente Dongeradeel).Ex wethouder Mevr Aukje Visser die hier ter plaatse is geweest zegt woordelijk hier is NOOIT iets gecontroleerd. En dhr Keekstra van de gemeente Dongeradeel zie onderstaande brief 35a verklaard dat alles voldoende is onderzocht en het geen zin heeft om nog eens langs te komen hoe kan dit heer Keegstra?? als u in deze zelfde brief 35a aangeeft dat alles VAAG en onduidelijk is,  ex raadslid Jentje de Vries verklaard zie ook deze brief 35a dat er helemaal geen corruptie aan de hand is, dan verwijs ik hem naar mijn site De doorzetter waar binnenkort nog veel meer te lezen is uit mijn onderzoek naar deze gemeente Dongeradeel en het ex raadslid Jentje de Vries die vanaf 1980 naast mij kwam wonen.  

 

 

                                                               Naar boven