Onwaarheden ambtenaren

Het betreft hier de ambtenaren van bouw en woningtoezicht gemeente Dongeradeel, met volledig medeweten van burgemeester Cazemier , secretaris Heeringa en raadsgriffier dhr Folbert, weer een vage brief (zie onder) van de Gemeente Dongeradeel, zie ook onderstaande brieven, de punten 1 tot 9 zijn gedeelten uit brieven van gemeente Dongeradeel en VROM Groningen

Het geschrevende in de punten 1 tot 9  ( oranje aangegeven ) zijn er voor  verduidelijking van de pasages uit de witte gedeelten van een brief

Punt 1 Onderwerp: Informatie over de voliere van uw buurman op verzoek van de notaris

Punt2 Is een gedeelte uit een brief van VROM  Groningen waar wel degelijk de gemeente Dongeradeel er op gewezen word dat voor dit vogelverblijf (voliere) 18 x 6 meter een bouwvergunning  noodzakelijk is  VROM Groningen schrijft hier duidelijk of AFBREKEN (geamoveerd worden) of een VERGUNNING aan vragen. Dus wat gemeente schrijft in punt 1 over VROM Groningen is gelogen Er is NOOIT een vergunning voor deze voliere aangevraagd door ex Raadslid Jentje de Vries.

Punt 3 Dit is een gedeelte uit een brief van de gemeente Dongeradeel aan mij gericht in 2001. Hier schrijft de gemeente mij, de muur die als erf afscheiding dient en die uw buurman ,naar u beweert,deels op uw grond heeft opgetrokken ( door het KADASTER vastgesteld) is een vergunningvrij bouwwerk De muur die hier bedoeld word, van plus 18 meter lang en (gedeeltelijk op mijn erf staat), daar heeft Jentje de Vries een voliere tegen aan gebouwd dit is dan dus geen vrijstaande muur meer maar een gebouw, en dus NIET vergunning vrij, aldus VROM    Dus de voliere is volgens gegevens van de gemeente Dongeradeel  na de brief die ik ontving van de gemeente in 2001 gebouwd. Dus de voliere staat er niet jarenlang zoals gemeente schrijft zie Punt 5, en de gemeente al in 1999 bekend was zie punt 4 met Jentje de Vries zijn ILLEGALE gebouwen ondanks alles, maken ze Jentje gewoon raadslid in 2002 tot 2006, wat het bovenstaande aan gaat is dus ook gelogen.

Punt4 Hier verklaard de gemeente Dongeradeel (dhr Keegstra) aan de Raad van State en ook aan de bestuursrechter dat in 1994 de vergunde aanvulling hierop is gerealiseerd dus de garage/carport zou gebouwd zijn in1994, ook dit is gelogen dit was in 2001 zie brief 39 van mijn boek met de waarschuwing aan de Vries, maar de Vries bouwde gewoon door, met medeweten van zijn aannemer Schaafsma uit Wouterswoude ook staat in punt 4 dat ik de stukken opgevraagd had in 1999, ook dit is gelogen ik heb in 1994 (mondeling) gevraagd en ook uitleg gekregen wat en waar de nieuwe garage/carport ( zie onder bouwaanvraag brief 36) gebouwd zou worden namelijk 2.50meter van de erf scheiding dit werd mij uitgelegd met een vage situatie tekening van 1 op 2500 en de ramen van de nieuw te bouwen garage/carport van Jentje de Vries die uitzicht hadden op mijn erf zouden vervallen hier later meer over in De Doorzetter en klik op Vervalste tekeningen.

Punt5 Hier schrijft de gemeente in 2002 over de jarenlange aanwezigheid (hoe kan de gemeente dit weten?) van Jentje de Vries zijn (ILLEGALE) bouwsels ik en velen vragen zich af hoe komen ze aan deze constatering. In dat zelfde jaar 2002 schrijft de gemeente mij zie punt 8 dat ze het NIET tijdig hebben geconstateerd,  en dat het op zon korte afstand van de perseelgrens stond, hier kun je uit opmaken dat er NIETS is gecontroleerd want het staat namelijk niet op korte afstand van de erfgrens nee, het staat op mijn erf,  ex wethouder mevr Aukje Visser zei dan ook terecht toen ze alles hier in ogenschouw had genomen in 1999, hier is NIETS gecontroleerd

Punt6 Dit schrijft ambtenaar dhr Peereboom van de gemeente Dongeradeel met (35 jaar ervaring). De enkele vragen die ik stelde hadden alleen betrekking op de bouwvergunning van 1994 No 207/1994 van de garage/carport van Jentje de Vries die 7 jaar later gebouwd is in 2001. Dhr Peereboom schrijft over napluizen van gegevens, dit is heel simpel want iedereen heeft zijn eigen map aldus ambtenaar dhr Visser. Maar dan moet er wel iets zijn, om na te pluizen. Verder schrijft dhr Pereboom het is volslagen zinloos, volgens mij niet, want alles moest toen nog gebouwd worden in 2001 met de vergunning van 1994 no207/1994. Ik moest dit maar bij de Rechter voorleggen schrijft Peereboom Maar dan moet ik wel bij de Rechter schriftelijk aangeven dat het MET of ZONDER vergunning is gebouwd in 2001. Ook hier is gemeente Dongeradeel VAAG over, De gemeente schrijft mij dan ook, de situatie tekening is vaag en de juiste plaats waar de Vries zijn garage moet bouwen is onduidelijk.    Wel schrijft de gemeente Dongeradeel dat de Vries moet bouwen op de aangewezen plek van de gemeente dit is NIET gebeurd dus er is nooit een controle uitgevoerd, zoals gemeente schrijft.   Duidelijk is nu wel zie punt 1, dat de voliere van 18 bij 6 meter ILLEGAAL dus zonder vergunning gedeeltelijk op mijn grond gebouwd is, hier moet ik nu voorzieningen tegen deze muren aanbrengen zie De Doorzetter en klik op uitspraken  28- Juli- 2004, hebt u ooit zon ONZIN meegemaakt? En de gemeente hield vol, zowel bij de Rechter als bij Raad van State, dat alles dik in orde was bij het nu ex  Raadslid Jentje de Vries wat zijn bouwsels aangaat. Na mijn onderzoek vanaf 1999 blijkt dit totaal GELOGEN te zijn in de eerste plaats door Jentje de Vries en ten tweede door de gemeente Dongeradeel. Of zou de reden zijn, dat het nu ex raadslid Jentje de Vries, Raadslid was van 2002 tot 2006 En ook nog raadslid VROM, wat alles te maken heeft met bouwen en verbouwen

Punt7 Dit schrijft ook dhr Peereboom die gaat er domweg van uit dat alles in orde is met de(illegale) bouwsels van Jentje de Vries en vind het zinloos om alles na te pluizen (zie punt 6) Wel schrijft hij dat het ergens geschreven stond, dat er WEL een verklaring was van Gedeputeerde Staten van geen bezwaar, die bij de vergunning hoorde van ex Raadslid       Jentje de Vries maar hij wist niet waar, melde hij mij. Hij twijfelde dan ook geen moment dat deze verklaring niet aanwezig was. Op mijn verzoek nog eens in mijn map, (die bij bouw en woningtoezicht ligt), te controleren ook hier werd door dhr Peereboom niet op ingegaan.Toen bedacht de heer Peereboom dat de verklaring ook wel eens vernietigd kon zijn, ook dit is gelogen want er worden GEEN verklaringen van Gedeputeerde Staten vernietigd,aldus het provinciehuis in Leeuwarden en ook diverse gemeenten bevestigen dit, bij navraag ik heb in dat zelfde jaar ook een garage gebouwd,net als Jentje de Vries, ook ik moest een verklaring aanvragen bij Gedeputeerde Staten van geen bezwaar, deze is nog steeds in mijn bezit, en die van mij, bij de gemeente ligt bij het argief (bij navraag) van de Vries is daar niks te vinden.Volgens de ambtenaren, zou de gemeente, Jentje de Vries zijn verklaring vernietigd hebben, maar ook Jentje de Vries zou zijn verklaring van Gedeputeerde Staten van geen bezwaar vernietigd hebben aldus de ambtenaren van Bouw en Woningtoezicht.

Punt8 De commissie van Bezwaar en Beroepschriften heeft hier ter plaatse aan de Grytmanswei 2 en 4 niets gecontroleerd en onderzocht, alleen de waterafvoer welke niet deugde volgens de commissie, wel geven ze toe dat er in afwijking van de bouwvergunning is gebouwd ook schrijft men op korte afstand van de perseelsgrens ook dit is gelogen het staat OVER de perceelsgrens dus op mijn grond. Ook staat er, dat Jentje de Vries het bestaande bouwwerk naar voren toe wou verlengen ook dit is gelogen, mij is zowel in 1994 als in 2001 toen deze garage/carport werd gebouwd,dus 7jaar na de vergunning van 1994 no207/1994,  dat dit een geheel nieuwe garage/carport werd en nu niet op korte afstand van de erf grens maar hier 2 meter 50 vandaan zodat ik weer het daglicht in mijn garage terug kreeg, hier  later meer over. Zie op De Doorzetter en klik op Vervalste Tekeningen

Punt 9  Dit schrijven in punt 9 daar begrijpt niemand iets van, hier staat eigenlijk, alles wat de gemeente dongeradeel fout doet, hoe ook in strijd met het recht (en de wet) na een bepaalde tijd toch rechtmatig geld. Met andere woorden ga er maar niet tegenin als de gemeente iets fout doet, want na een bepaalde tijd word het toch voor goed gerekend,ga hier over ook maar niet in discussie, want het duurt een eeuwigheid (mij nu al bijna 8 jaar) en het ontwricht het hele maatschappelijk verkeer,en iedere burger in Dongeradeel word toch niet gelijk behandeld.Aan de ene burger (ex Raadslid Jentje de Vries) word hoger gewicht toegekend dan een andere burger zoals (Lv.d.Meulen)bovenstaande is na mijn onderzoek van 8 jaar meer dan eens gebleken. Ik wil Jentje de Vries en de gemeente Dongeradeel dit nog meegeven stop met die leugens want als je eenmaal liegt moet je blijven liegen en het tweede nadeel van liegen is, je kunt NOOIT onthouden wat je allemaal gelogen hebt dit geld ook voor de getuigen ik noem ze nog maar een keer. Jentje de Vries, zijn vrouw Ria, en zoon Wessel de Vries, Bert Allema  en Klaas Meindertsma beiden uit Niawier. Mijn advies is dan ook STOP met die leugens kom op met de WAARHEID Ik begrijp dat het voor gemeente Dongeradeel en de getuigen ontzettend ZUUR is,  maar even doorbijten,en het is binnen een uur bekend wie de WAARHEID spreekt. Ik hoop geachte lezer als u deze punten 1 tot 9 gelezen hebt, wat ik bedoel met CORRUPTE gemeente Dongeradeel en dan te weten dat Burgemeester Cazemier en al zijn Raadsleden hier volkomen mee op de hoogte zijn vanaf 1999 zie punt 4.

 

In brief 35a hier onder kunt u lezen hoe vaag de tekeningen zijn, en waar de gebouwen van ex raadslid Jentje de Vries staan is ook onduidelijk, verder leest u dat de garage is verlengd in 1994 ook dit is onjuist dit was 2001.Dan worden er nog stukken vernietigd, die bij de bouwvergunning horen.En het heeft ook geen zin  (op mijn vele aandringen)  om alles nog eens te controleren schrijft gemeente.In brief 39 kunt u lezen waar de Vries zich aan moest houden, en er nadrukkelijk op gewezen is dat hij anders onmiddelijk moet stoppen met bouwen, maar de Vries lapte alles aan zijn laars, en ging gewoon door met het bouwen van zijn illegale gebouwen.Wat nu ook duidelijk is in brief 39, Juli 2001 dat de garage/carport niet in 1994 is gerealiseerd (gebouwd) zoals gemeente meermalen schrijft maar in 2001

 

Burgemeester Cazemier gaf dit zo aan, in een Raadsvergadering , in 2002, met de woorden: wij hebben genoeg tijd besteed aan van der Meulen, voor hem is de  koek   op, en de deur zit in het slot,en we blijven achter onze ambtenaren staan  Dit is opgenomen door radio N.O. Friesland in 2002. En wat was de reactie van al die raadsleden,tijdens en na die vergadering?? ze ZWEGEN als het graf. Ex Wethouder de Graaf uit Nes(D) melde mij later woordelijk, uw zaak met Jentje de Vries, is het pakkie aan van Burgemeester Cazemier, wat de toenmalige wethouders Oosterhof  ,Boorsma  en Appelhof  bevestigden, ( bij navraag ).

Mijn vraag is dan ook, wie deelt hier de lakens uit in de gemeente Dongeradeel. burgemeester CAZEMIER ???????