Opgelicht door leugens  en samenzwering  

 

Wat meer ik ben ga uitzoeken wat meer leugens boven tafel komen

Tijdens mijn onderzoek vanaf 1999  toen ik de eerste brief van Jent de Vries ontving, blijkt nu dat het al in 1980 begonnen is met leugens, toen fam de Vries hier nog maar net woonde

Ook blijkt nu dat de gemeente  toen nog ( Oost) Dongeradeel  het leugenachtige spel al mee speelde met Jent de Vries, hier later meer over.

Het gaat nu wat in het Proces Verbaal staat van 15 April 2008.  J .de Vries verklaard: ( tijdens de zitting ) 15-April  2008.

Schaafsma  heeft garantie gegeven op de uitgevoerde werkzaamheden. Ik zie er weinig heil in om Schaafsma opnieuw naar Van der Meulen te sturen   Het is niet nodig want mijn muur is

waterdicht en het geeft waarschijnlijk weer een hoop gedoe en extra kosten door het gedrag van Van der Meulen. Aan mijn garage zit wel degelijk een goot aldus de Vries. En die werkzaamheden hielden in zie brief 96e onder het waterdicht en het druk bestendig maken van de funderingen van de illegale garage / carport en voliere van Jent de Vries omdat ik grond tegen deze illegale muren gewerkt zou hebben  pure onzin en totaal gelogen. En het gaat hier niet om de muur, zoals de Vries aangeeft,  maar om de fundering Zie onderstaande brief 96e van dhr Schaafsma  7 juni 2004  waar staat, tevens wil ik u middels deze wijze bevestigen dat wij voor u een water dichte en drukbestendige fundering  hebben gemaakt.  Hier staat dhr Schaafsma  Jent de Vries  voor te liegen.   Ook dit is ter plaatse te controleren.  En hier moest ik nu voor betalen bijna   4000 euro,  dit noem ik nu pure oplichting door Schaafsma en Jent de Vries.

Zie ook de foto f 16 en f 17 onder   Hier zit niets tegen de fundering aan ,  kom ook langs en huiver. alleen is hier teer op de muur gesmeerd die nu loslaat en in mijn grond terecht komt, verder ziet u een stukje piepschuim tegen de muur. Dit moet de drukwand voorstellen die de zogenaamde verhoogde grond van 50 cm hoog moet tegen houden ook pure onzin.

Ook staat in deze brief van 7 juni 2004 het laatste deel van uw volièremuur  ( ca 8 mtr) hebben wij het ps - schuim NIET geplaatst Ook dit is totaal gelogen door Jent de Vries en Schaafsma het is wel geplaatst. Ook hier kijk, lees en huiver en u ziet dat alles totaal gelogen is  door dhr Schaafsma en de Vries.

 

Wat ook totaal gelogen is door Schaafsma is, dat ik gezorgd zou  hebben voor veel oponthoud

tijdens de werkzaamheden hij gaf in een eerdere brief aan, dat hij terstond zou vertrekken

als ik 11 en 12 mei 2004 voor maar enig oponthoud zou zorgen, dus vraag het de werknemers van Schaafsma wat hun ervaring was,  ze zijn dan ook 11 en 12 mei niet vertrokken .

Dus ook totaal gelogen door dhr Schaafsma  wat oponthoud aangaat.

De tekening die bij de offerte hoort is ook nog steeds niet in mijn bezit  REDEN?

Dan kunnen we ook nagaan waar de voorzieningen geplaatst moesten worden.

 

Ook de vergunningen en tekeningen van de Vries zijn garage/carport  heb ik nog nooit mogen inzien bij de gemeente Dongeradeel   vast staat dat de voliere van 18 meter illegaal gebouwd is, en ook  staat vast, na meting van het kadaster dat hij gedeeltelijk op mijn grond staat.

 

Advocaat van Jent de Vries dhr Machiels verklaard tijdens de zitting 15-april 2008.

De gebouwen staan er al 14 jaar, ook dit is niet juist. 

De gemeente schrijft 17 januari 2000  De muur die als erf afscheiding dient is een vergunning vrij bouwwerk.  Dus hier was volgens de gemeente toen in 2000 nog geen sprake van een  voliere  die is dus later tegen deze muur gebouwd en staat er dus geen 14 jaar.

Ook is er nooit een vrijstelling afgegeven om de garage/ carport op de erf grens te bouwen zoals de gemeente schrijft in brief 11 januari 2002.

.

Ook geld voor de garage/ carport  zie onder brief  39, en lees welke waarschuwing hier in staat voor de Vries,  maar zowel de Vries als Schaafsma ze lapten beiden alles aan hun laars en bouwden gewoon verder  Dit was in juli 2001 dus deze staat er ook geen 14 jaar.

 

Verder verklaard Machiels ter zitting  15 april 2008 de regen afvoer van de Vries is voldoende, ook dit is onjuist.De gemeente Dongeradeel schrijft 11 januari 2002,

De waterafvoer is feitelijk een voorwaarde in de bouwvergunning en zal na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning opnieuw een bouwcontrole uitgevoerd worden  zo schrijft de gemeente, maar wat op de dag van vandaag nog nooit gebeurd is.

Het zelfde geld voor het wijzigen van de fundering van Jent de Vries zijn garage / carport

Ook  hier is niets meegedaan  ik leg het u ter plaatse gaarne uit.

.

In deze brief van 11 januari 2002 geeft de Vries desgevraagd aan, dat terzake van de waterafvoer er wellicht iets mankeert aan het gebouwde .

De zaken moesten namelijk met een hoogwerker voltooid worden omdat dhr v d Meulen, in strijd met het burenrecht, de bouwvakkers toegang tot zijn erf geweigerd heeft

Ook dit is weer totaal gelogen door Jent de Vries.

.1  Ik heb nooit een hoogwerker gezien, maar dit is simpel na te vragen wie dat was.

.2  Ik heb niet geweigerd om toestemming tot mijn erf,  er is mij namelijk niets gevraagd.

 

Ook hier geld weer had de Vries en de gemeente Dongeradeel zich gehouden aan de wet, het bestemmingsplan  de bouwvoorschriften en het koopcontract dan was er niets aan de hand geweest. En was betreding op mijn erf totaal niet aan de orde geweest

 

Dus in het kort Jent de Vries heeft alle ellende vanaf 1980 zelf veroorzaakt..

 

 

                               

 

                                                           Naar boven