Praktijken advokaat  Machiels

 

Deze adv Machiels uit Drachten, en adv van Jentje en Ria de Vries uit Niawier (Fr) is door niemand te overtuigen, en geloofd al meer dan 8 jaar in de leugens van Jentje en Ria de Vries.

 

Geen van mijn ex adv  die voordurend met hem in gesprek waren, voor en tijdens de rechtzittingen kunnen hem niet overtuigen dat Jentje de Vries en zijn vrouw Ria hem alles hebben voorgelogen vanaf 1999.

Ondanks hier alle bewijzen voor zijn.

 

Deze adv Machiels is ook niet bereid om hem dit ter plaatse nog eens uit te leggen REDEN?

Ondanks dat rechter Giltay dit hem ter plaatse in 2001 ook al heeft uitgelegd, blijft hij volharden dat ik mijn erf  verhoogd heb,  waar ik van beschuldigd word door Jentje en Ria de Vries. Waar zich in 2003 nog de getuigen zoon Wessel de Vries, Bert Allema en Klaas Meindertsma bijvoegden  met hun leugens (onder ede) en die ter plaatse de situatie helemaal niet kennen.

Ook lukt het dhr Machiels zijn kantoorgenoot dhr Winter niet, die was griffier bij de Raad van Discipline toen ik daar voor moest verschijnen, en de voorzitter tijdens deze zitting was van de rechter Giltay.

Juist de zelfde rechter Giltay die in 2001 dhr Machiels anderhalf uur lang heeft uitgelegd dat ik mijn erf niet verhoogd had  zie en klik op uitspraken  zie  brief 9, en nog houd deze adv Machiels en de Vries en zijn getuigen vol dat ik mijn erf verhoogd heb, want dat is de kern van mijn zaak.

 

 

Nu nog een poging in 2000 om Machiels op een andere gedachte te brengen

 

Ik heb in 2000  al geprobeerd met dhr Machiels om tot een gesprek te  komen

Maar toen was zijn antwoord telefonisch,  Ik maak het kort, we zien elkaar bij de rechtbank  

Dus dat laten we dat maar zo

Ook Jent en Ria de Vries wilden geen gesprek u leest alles op mijn site

En klik boven in de rode balk op   De eerste brieven van Jentje de Vries

 

Ook heb ik geprobeerd in 2002,om met een deskundige een bezoek te brengen aan dhr Machiels in Drachten, om met deze deskundige dhr Machiels alles nog eens uit te leggen, maar ook dit stelde adv Machiels niet op prijs, en dreigde zelfs met de politie. als we langs kwamen, dan zouden wij uit zijn kantoor gezet worden   (Over een oplossingen gesproken met adv Machiels)

 

U bent  PROOI  geworden van deze ex advocaten, is de reacties van vele lezers van mijn site aanpakken deze heren,deze rotte appels moeten snel verwijderd worden volgens de lezers

 

Dus dan maar weer naar de rechter, ik zie dan ook geen andere oplossing

Want ook dhr Machiels moet weten, dat ik NOOIT  toegeef  wat ik niet gedaan heb, met alle bewijs voor handen.

En nu klaagt dhr Machiels dat hij moe is van deze zaak,  klik op  Rechtzaak en uitspraak 2007

Dhr Cnossen orde van advocaten is volledig op de hoogte van deze vuile praktijken van adv Machiels maar reageert niet.

Een groot corrupt spel is ook de mening van de lezers van mijn site.

 

Het gekke vind ik, en iedereen die mijn site   de doorzetter   leest, dat de daders bekend zijn en wel  Jent en Ria de Vries, die aantoonbaar alles gelogen en verzonnen hebben, en nogmaals in 2003 ook nog de getuigen  zoon Wessel de Vries, Bert Allema en Klaas Meindertsma mee kregen in deze corrupte en leugenachtige zaak.    

 

word vervolgd,