Reacties

 Deze reacties houden allemaal verband  zie en klik op de eerste brieven van J de Vries  no1  op de leugens die aantoonbaar zijn vermeld in deze brief van ex raadslid Jentje de Vries. van 30-8-1999

De eerste reactie was van ex burgmeester Sybesma van de gemeente Dongeradeel 30-9- 1999

Die schrijft klik op De eerste brief van J de Vries no1  brief 68 en 69 over de onwaarheden van Jentje de Vries maar hier is niets mee gedaan en onderzocht  was dat wel het geval geweest ook door mijn advocaten, dan waren deze leugens al lang opgelost.

Dan de voorman? van het C.D.A dhr Pe Miedema uit Heeg die mijn boek en mijn site ook gelezen heeft deze schrijft klik op Normen en Waarden CDA  no9 brief 103 en 104.

Liever onrecht lijden dan ten koste van alles je gelijk halen, Ook al kost dat mij dan 10.000 den euro`s? 

Dan statenlid  Marten van der Veen FNP uit Twijzelerheide die hier ter plaatse is geweest.   Dhr Marten van der Veen is hier 2 uur lang geweest in 2006 en heeft alles in ogenschouw genomen en SPRAK toen de woorden ik heb het GVD nog nooit zo mee gemaakt, en SCHREEF de woorden, Onbegrijpelijk en Onvoorstelbaar dat jij je gelijk achter de HELSDEUREN weg moet halen. enz  klik nogmaals op, Normen en Waarden CDA  no9  brief 118.

En collega statenleden (volksvertegenwoordigers?) die hier ook van op de hoogte zijn deden niets, ook reageerden ze niet op de mails die ik hen stuurde,

ook rechter en statenlid VVD Arjen van der Meer uit Surhuizum deed niets, ondanks dat hij mij veroordeelde tot 50.000 euro dwangsommen in 2002  door toedoen van de leugenachtige praktijken van het ex raadslid Jentje de Vries waar alle bewijs voor handen dat alles totaal gelogen is door dit ex raadslid Jentje de Vries, wat de rechter in mei 2007 nu eindelijk duidelijk word ( hier later meer over ).

Dan Burgmeester Cazemier VVD  van de gemeente Dongeradeel Dokkum, deze schrijft dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan dus onschuldig, maar schrijft in een volgende brief dat ik moet berusten in de uitspraak van de rechter want die zijn duidelijk .  Het geen voor mij als onschuldige wel moeilijk zal zijn aldus Cazemier.

Dan commissaris  Nijpels ook VVD die ook volledig op de hoogte is en ook mijn verhaal gelezen heeft die schrijft, gedane zaken nemen geen keer jammer dat het zo gelopen is u moet zich er maar bij neerleggen en dan te weten, dat hij weet of kan weten dat ik onschuldig ben.

Dan dhr Fokkens van de Hoge Raad die mijn boek ook net als Raad van State gelezen heeft ,en de president van het gerechtshof te Leeuwarden dhr van Dijk waar ik in 2006 ook een gesprek mee heb gehad en alles heb uitgelegd aan de hand van mijn boek,  en aan al deze heren heb aangegeven dat ik totaal onschuldig ben met alle bewijs voorhanden maar zei gaven een zelfde antwoord   WIJ KUNNEN NIETS VOOR U DOEN ik vraag mij dan ook af wie dan wel?        

Dan dhr Rendert Algra CDA deze is hier 2x geweest in 2006 is volledig op de hoogte die zijn antwoord was in het kort  je bent onschuldig  mijn voorstel is betaal alle kosten die door Jentje de Vries zijn veroorzaakt, want dat is duidelijk, en leef weer verder in harmonie aldus Algra  

 Dan dhr Kastelijn van fraude zaken bij UNIVE verzekeringen waar Jentje de Vries een rechtsbijstand verzekering heeft afgesloten deze melde mij woordelijk toen hij hier voor de tweede keer hier kwam aan de Grytmanswei 4 in Niawier hier valt mij de mond van open hier word een vies spelletje gespeeld door de heren (dus dit word ook uitgezocht).

 Dan dhr Meyboom van UNIVE afdeling (SUR) die de eerste brief van J de Vries heeft opgesteld 30-8-1999 deze heeft zijn excuus schriftelijk aangeboden en toe gegeven dat hij leugenachtig was ingelicht door Jentje de Vries in 1999.

 Dan een reactie van een advocaat die mijn boek gelezen heeft en ook mijn site De doorzetter deze gaf aan dat de Vries(en zijn adv Machiels) met groot machtsvertoon gepoogd heeft u uit het evenwicht te krijgen, met de hoop en verwachting dat u zich gewonnen zou willen geven en geprobeerd heeft uw huis tweemaal te veilen (executie verkoop) waar bij twee notarissen de veiling datum al hadden vastgesteld   (ook dit lukte niet net zoals de 50.000 euro dwangsommen die mij in het vooruitzicht werden gesteld door rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum in een Kort Geding dit was al in 2002

 Nu de reactie van wethouder (loco burgemeester) Lalkens uit Dokkum. deze heb ik voor gesteld om de Rijdende Rechter in te schakelen daar had ik namelijk contact meegezocht die vond het wel een heel vreemd verhaal maar had er wel zin in dit in het programma op te nemen in de rijdende Rechter, wel gaf ze aan dat hij twee partijen aan de tafel moest hebben, dus heb ik dit dhr Lalkens gevraagd zijn antwoord was wij hebben het recht dit te weigeren, dus dit mislukte ook om tot een snelle en goedkope oplossing te komen (REDEN?)

Ook is dhr Lalkens ter plaatse geweest in Niawier heeft foto’s van de garage/carport en de voliere gemaakt en antwoorde al wat Jentje de Vries hier heeft gebouwd is hobbymatig dus vergunningvrij en de gemeente.Dongeradeel beweerd het tegenovergestelde dat er wel vergunningen voor nodig zijn en afgegeven zijn, wie moet ik nu weer geloven?

 Nu burgemeester Middel van Smallingerland voorheen volksvertegenwoordiger zoals hij zelf aangeeft klik op  Waarschuwingen aan burgemeester Cazemier no8    dhr Middel had direct door wat vuiligheid hier speelde en antwoorde mij dan ook hoe kan burgmeester Cazemier zich hier mee inlaten  maar dat vraagt iedereen zich af die hier ter plaatse is geweest  ook leest u hier de ommekeer van dhr Middel nu hij Burgemeester.

 Dan wethouder Appelhof van de gemeente Dongeradeel die geeft ook aan dat ik totaal onschuldig ben maar antwoord wij lossen uw probleem niet op want dan moeten wij allemaal een stap terug doen en daar passen we voor aldus wethouder Appelhof   Wat een lef.

 De zelfde woorden gebruikte statenlid en brandweercommandant (Dokkum) dhr Henk van der Veen.  Wie kan voor zo’n commandant nog respect opbrengen?

 Dan de politie van Dongeradeel en met name de wijk (ontwijk)agenten die niet (mogen?)langs komen  dit noemen ze nu buurtagenten,  ze weten dat ik onschuldig ben maar hebben niet het lef om deze misstanden te melden  waartoe ze wel verplicht zijn.

word vervolgt

                                                      Naar boven