Wat een rechtspraak

Ik ga u nu uitleggen wat erfdienstbaarheid is   Artikel  5: 54 BW

In mijn geval houd dit in, dat ik door rechter Giltay verplicht word om grond te verkopen aan het ex raadslid Jentje de Vries die naast mij woont , om zijn ILLEGALE gebouwen die op mijn grond gebouwd zijn in stand te houden.

Ik krijg voor deze grond 250 Euro als vergoeding, en omdat ik het niet vrijwillig afstond en een advocaat inschakelde moest ik ook nog de proces kosten betalen van de Rechter dhr Giltay 1361.20 euro plus mijn advocaat kosten  dit was  december 2005 ik heb meteen laten weten dat ik niet mee deed aan deze onzin  en ook onder protest bij Notaris Hellema afstand heb gedaan van mijn grond anders stonden mij weer dwangsommen te wachten aldus notaris Hellema uit Dokkum.  En ik ook deze notaris Hellema heb uitgelegd dat hij met een corrupte zaak bezig is, het gaat hier namelijk om grond van mij waar willen en wetens illegale gebouwen zijn neergezet door het ex raadslid Jentje de Vries en dit is bij de wet verboden. Rechter Giltay heb ik hier talloze malen opgewezen al vanaf 2001 toen hij in Niawier aan de Grytmanswei 4 alles in ogenschouw nam maar desondanks veroordeeld deze rechter Giltay mij, en heeft ook lak aan de minister van VROM .wat die voor schrijft. Dhr Jan Pronk voorheen minister van VROM, deze wist wel raad met illegale gebouwen zie onderstaande brief  102 en de foto SLOPEN. En lees hier ook hoe hij alle gemeenten hiervoor waarschuwde en de gevolgen voor illegaal bouwen, waar ik nu de dupe van word. Hetzelfde als in Valkenswaard speelt hier onder deze ambtenaren van de gemeente Dongeradeel.    Deze gemeente Dongeradeel met name burgm Cazemier die zijn pakkie aan het was volgens de wethouders die hier zich niet mee mochten bemoeien van burgm  Cazemier (wat een samenwerking?), Deze burgm Cazemier lapt ook alles aan zijn laars, wat toen de minister Jan Pronk van VROM voorschreef en nu nog geld, net als ex raadslid Jentje de Vries en zijn aannemer Schaafsma uit Wouterswoude deze bouwden zonder vergunning naar eigen idee  in 2001 met volledig medeweten van de gemeente Dongeradeel en VROM  Groningen .maar ze deden beiden niets. Nu het verloop bij de rechter Giltay wat betreft de erfdienstbaarheid  artikel 5: 54 BW.

En de inzet (toen nog) van mijn advocaat dhr Henk de Jong van v .d Hoef advocaten uit Burgum Met als tegenspeler advocaat Machiels uit Drachten adv van het ex raadslid Jentje de Vries  Over de inzet van toenmalige adv Henk de Jong  van  van der Hoef advocaten uit Burgum kan ik kort zijn en bestond uit   UITSTEL ,  UITSTEL   en nog eens UITSTEL.

Dit noemen ze op de ROL zie onderstaande brieven ( 7 stuks), hoe vaak het op de ROL kwam het begon in 2004 en eindigde in 2006  dus 2jaar lang op de ROL ,dit kon allemaal volgens mijn advocaat dhr Henk de Jong. En kreeg nooit uitleg, ik ga dit vragen bij orde van advocaten en ook bij de raad van discipline waar rechter Giltay ook de functie vervuld als voorzitter en deze zelfde rechter Giltay  heeft mijn zaak  Rol no 04/00554. behandeld en de uitspraak leest u hieronder met de verbonden proceskosten zie brief onder Uitspraak Giltay.      

Kort samen gevat deze rechter Giltay doet net het tegenovergestelde van wat de wet voorschrijft, en de wet schrijft voor   (Geen illegale bouwsels zie nogmaals onder brief 102.     Wat mijn adv de Jong betreft die weinig of niets voor mij heeft gedaan, heb ik dan ook laten weten dat hij zijn rekening wel kan vernietigen , ik heb dan ook van zijn rekening NIETS meer gehoord Het zelfde geldt ook voor advocaat dhr  Brandsma uit Lemmer deze zou mij ook op een slinkse wijze in samenspraak met adv  Wiarda en adv Machiels van de tegen partij veel geld laten betalen wat ik ook NIET betaald heb, wel kreeg ik een schrijven van deze advocaat dhr Brandsma zie onder brief no 94 dat hij mij voor de rechter zou dagen, als ik zijn rekening niet betaalde . Ook hier heb ik nooit weer iets van gehoord dit was in 2003, het zelfde gebeurde ook met de rekening van dhr de Haan van Vision Desk ook uit Lemmer met zijn collega dhr Pultrum uit Houtigehage  ook van deze rekening zie rekening onder brief 82 heb ik niets weer gehoord t.z.t kunt u het gehele verhaal lezen van de heren  de Haan en Pultrum en zo kan ik door gaan met deze criminele zaak

Ook advocaat van de tegenpartij dhr Machiels staat te liegen tegen de rechters van het gerechtshof in Leeuwarden en wel op 8 Juni 2005 in zijn memorie van antwoord waar Machiels schrijft in zijn Toelichting (blad 3)  Van een illegaal bouwsel is geen sprake En de gemeente geeft mij in een brief  aan dat er GEEN vergunning is (dus WEL illegaal). Ook dit heb ik aangekaart bij al mijn advocaten maar niemand was bereid om de gegevens op te vragen bij de gemeente van ex raadslid Jentje de Vries zijn bouwsels, wat er nu wel en niet was aan vergunningen. Ook rechter Arjen van der Meer die mij belde (hoe is het mogelijk?) was niet bereid hier op in te gaan en  antwoordde het is mijn zaak niet meer.

Dit is toch het eerste waar je mee begint als advocaat gegevens verzamelen en eventueel getuigen oproepen. Mijn getuige die ik op wou roepen was ing dhr Wim Bakker die weet van de hoed en de rand, wat mijn zaak aangaat,  maar hier gingen  de heren rechters aan voorbij en kwamen er ook niet weer op terug zie en klik op uitspraken no10  28 Juli 2004 de reden konden mijn advocaten mij niet zeggen men gaf aan dat ik met getuige dhr Bakker te laat kwam aanzetten waar ik mijn advocaten verantwoordelijk voorstel want dhr Bakker had in 1999 al aan gegeven dat er niets klopte wat in J de Vries zijn eerste brief stond ik heb die advocaten hier talloze malen op gewezen maar geen een van deze advocaten die hier op reageerde   Stel nu als die vergunningen er WEL zouden zijn van Jentje de Vries dan is alles toch gemakkelijk na te meten?  Onder anderen de hoogten de breedte en waar het hier om gaat is de peilhoogten   Ook adv Machiels, de adv van ex raadslid Jentje de Vries heb ik hier naar gevraagd dit was al in 2000  zijn antwoord was kort. Hij antwoordde mij woordelijk     Ik maak het kort we zien elkaar bij de rechter . Dit laten we dan maar zo. Wat mij opviel tijdens de rechtzaak 0p 10 Mei 2007 dus 7 jaar later dat hij moe was, van deze zaak, net zoals  het ex  raadslid Jentje de Vries die rust wou zo verklaarden ze bij de rechter 10 Mei 2007

Wat ik in 2002 niet begreep in de brief van Jentje de Vries zijn  advocaat Machiels dat hij alles wou begraven wat deze zaak tussen mij en Jentje de Vries aan ging, en sprak ook in een brief over spanningen van de fam de Vries, ik dacht wat is hier nu aan de hand. Ik ga door tot de waarheid boven tafel is, en mijn naam gezuiverd word.  En men toegeeft dat alles in die eerste brief van J de Vries gelogen en verzonnen is. En ik alle bewijs voor handen heb, om u dat aan te tonen als u een bezoek brengt aan de Grytmanswei 4 in Niawier   en klik  op De eerste brieven van Jentje de Vries no10.

 .Wat mij wel duidelijk is geworden dat Rechter Arjen v.d Meer uit Surhuzum aan tafel zit met adv dhr Bustin van het kantoor Tuinman Slijfer te Leeuwarden   (Mijn eerste advocaat),en dhr  GR Winter advocaat bij de tegen partij van het kantoor Machiels Bartels en Detmar uit Drachten aan tafel zit bij Rechter Giltay dhr Winter nu als griffier bij Raad van Discipline waar Rechter Giltay weer voorzitter is, en dan te bedenken dat ik een brief krijg van Dhr Balkenende waar hij schrijft dat een RECHTER geheel onafhankelijk is

Hoe moet ik dit nu rijmen als ik bovenstaande lees

Nog dit : Niemand mag zwijgen over misstanden zegt  Jan Peter Balkenende, en wat is hier dan aan de hand?    

Ook blijkt het onmogelijk te zijn in deze 8 jaar om Jentje de Vries en zijn getuigen er bij te roepen en nu in praktijk duidelijk aanwijzingen te geven wat ik fout heb gedaan op mijn erf aan de Grytmanswei 4 te Niawier  Dan is er binnen een uur helderheid in deze zaak. Bij de  Raad van Discipline kom je uiteindelijk terecht als je niet tevreden bent over je advocaat(en).Dit word vooraf gegaan door een gesprek met de  Orde van Advocaten die alles op schrift stelt en dit doorstuurt naar de Raad van Discipline    

(hier later meer over)

                                               ( vdH ) betekent van der Hoef advokaten

                                                    Naar boven