Wat een advokatuur

Ik ben nu 8 jaar bezig met een hele simpele zaak.

De kern van mijn zaak is, dat ik nu al 8 jaar word beschuldigd door mijn buurman en ex raadslid Jentje de Vries van de gemeente Dongeradeel (Dokkum). Die beschuldigd mij dat ik mijn erf naast en achter mijn woning heb opgehoogd met 40 tot 50 cm wat totaal gelogen is en ik deze verhoogde grond tegen zijn muren van zijn ILLEGALE garage/carport en voliere gewerkt zou hebben zie  klik ook op uitspraken no10    Dit is dus de kern waar het omgaat vanaf 1999 is er grond tegen de muren gewerkt      JA of NEE.

  Hier zijn nu een aantal advocaten mee bezig geweest of dit nu WEL of  NIET waar is, de advocaten zijn dhr Wim Sleijfer, dhr van der Wal, en dhr Bustin, allen van het Advokatenkantoor Tuinman en Sleijfer uit Leeuwarden. En Advocaat dhr Henk de Jong, van het van der  Hoef Advokatenkantoor uit Bergum

Advokaat Brandsma uit Lemmer was hier samen met Advokaat Wiarda aan de Grytmanswei 4 in Niawier en konden geen verhoogde grond ontdekken.

Ook rechter Giltay kon geen verhoogde grond tijdens zijn bezoek aan de Grytmanswei 4 in 2001 ontdekken  en klik op uitspraken  no10  en dit in het bijzijn van de tegen partij dhr Jentje de Vries en zijn advocaat dhr Machiels uit Drachten.

Ondanks dat alle bovenstaande Advocaten hier geweest zijn aan de Grytmanswei 4, is er niet 1 van deze advocaten in staat, om de rechter (in hoger beroep) uit te leggen, ten eerste dat er niets verhoogd is, en ten tweede als dit WEL het geval zou zijn, dat deze z.g.n verhoogde grond er weer weggehaald moet worden, en alles weer in oude staat en hoogte terug gebracht moet worden   klik op Uitspraken  no10 (28-7-2004) en lees brief 22 welke onzin hier staat geschreven over drukwanden  waterschilden en  bitumen lagen.

Rechter Giltay was ook voorzitter toen ik 25 Mei 2007 een gesprek had met de Raad van Discipline, nogmaals rechter Giltay weet wat mijn zaak aan gaat van de hoed en de rand.

Dit was griffier dhr Winter ook bekend vandaar dat ik ook een brief kreeg van dhr Winter of ik er iets op tegen had dat rechter Giltay voorzitter was tijdens het gesprek op25 Mei 2007 met de Raad van Discipline hier had ik geen enkele moeite mee, heb ik dhr Winter laten weten, dhr Winter schreef namelijk dat het geen belangenverstrengeling moest oproepen omdat rechter Giltay al vaker bemoeienissen had gehad met mijn zaak( namelijk o.a in 2001).

Ik ben nu begonnen met advocaat dhr Bustin hiervoor aansprakelijk te stellen van bovenstaande zaak deze en ook de andere advocaten heb ik talloze malen gevraagd of rechter Giltay nog een keer langs kon komen en nog een keer in het bijzijn van de tegenpartij dhr Jentje de Vries ex raadlid van de gemeente Dongeradeel en zijn advocaat dhr Machiels uit Drachten maar hier werd door niemand van bovenstaande advocaten op gereageerd, dus nu vraag ik het maar aan de raad van discipline en wel aan dhr Winter, of die mogelijkheid bestaat als dhr Giltay nog een keer langs komt en nu als voorzitter van de Raad van Discipline, en dan gaarne nu ook in het bijzijn van de getuigen die heel goed wisten dat ik mijn erf wel verhoogd had klik op Getuigeverklaringen no5

 Ik wacht nu sinds 25 mei 2007 op het antwoord van de raad van discipline, dit antwoord kon ik verwachten volgens de griffier G.R. Winter voor 15 september 2007, wat mij opviel en bij navraag blijkt dat dhr G.R Winter ook advocaat is bij de tegenpartij namelijk het kantoor van Machiels uit Drachten. U leest binnenkort het antwoord op mijn site van griffier dhr Winter  en nog veel meer.

Mijn beloning van 100.000 euro, voor degene die de verhoogde grond aanwijst is nog steeds niet afgehaald, ondanks de talloze bezoekers hier aan de Grytmanswei 4 ( ook u bent van harte welkom                           

 De onzin van Machiels de advocaat van Jentje de Vries.

De grootste onzin die ik heb meegemaakt in deze zaak die nu meer dan 8 jaar duurt komt van de advocaat van het ex raadslid Jentje de Vries dhr Machiels van het advocaten kantoor Machiels Bartels en Detmar uit Drachten. Daar ik nog steeds word beschuldigd door de Rechter de fam de Vries en zijn getuigen dhr Bert Allema en Klaas Meindertsma beiden uit Niawier dat ik mijn erf verhoogd heb met 40 tot 50cm wat totaal gelogen is

En ik zou bij deze erfverhoging wat totaal gelogen is 40 tot 50 cm grond tegen de muren gewerkt hebben van het ex raadslid Jentje de Vries zijn illegale garage/carport en illegale voliere Wie dit beweert?

Dit kunt u lezen zie De Doorzetter en klik boven in de rode balk op, getuige verhoren en klik op Uitspraken no10

Zie de uitspraak van 28 Juli 2004 brief 22 ook dit is totaal gelogen.

Toen heb ik op veler aandringen zelfs een Notaris, een sleuf gegraven van 50cm diep langs de muren van het ex raadslid Jentje de Vries zijn illegale garage/carport om aan te tonen dat hier niets verhoogd is, en ook geen grond tegen deze muren .Van het ex raadslid Jentje de Vries gewerkt is, met als resultaat dat het fundament van de muur van de garage/carport vrij is komen te liggen en de funderingsplaat ook zichtbaar werd zie onder ook de brieven van adv Machiels 83 en 84, hier kun je nu lezen welke zotheid Machiels schrijft  Met een sleuf te graven langs de muur van de illegale voliere heb ik gewacht, tot er een reactie kwam van mijn afgraven bij de muren van de garage/carport van Jentje de Vries en zijn advoaat Machiels En deze reactie was zie nogmaals brief onder 83 en 84.

Dit noem ik nu de grootste onzin die ik mee gemaakt heb in deze 8 jaar van deze advocaat Machiels,ik ga dit ook voorleggen aan de orde van advocaten in Den Haag en de Raad van Discipline.

Tijdens mijn gesprek met een notaris, deze had zoiets nog nooit meegemaakt, deze adviseerde mij om wel door te gaan met deze absurde zaak, wel adviseerde hij mij,. ondanks ik geen grond verhoogd had en niets tegen de muren van de Vries gewerkt had, een 50cm diepe sleuf langs de muren van de Vries zijn illegale garage/carport en voliere te graven dan weet u 1 ding zeker hier kan niemand wat op tegen hebben, nog de rechter nog de fam de Vries en ook is zeker dat dan na enige tijd zoals Machiels schrijft in brief 83 dat de grond onder de funderingsplaat weg spoelt en na enige tijd deze illegale gebouwen (wat bij de wet verboden is) inzakken als een kaarten huis. Ook kunnen dan geen dwangsommen opgelegd worden, want de kern van u zaak is dat u grond verhoogt is volgens de rechter en de fam de Vries en zijn getuigen Allema en Meindertsma nogmaals dat totaal gelogen is.

Ik vraag mij trouwens af aldus de notaris wie bedenkt deze onzin je mag je erf ophogen, werk je dit tegen de muren van je buurman dan is er maar 1 oplossing weghalen. Dit is mijn advies aldus de notaris.

Word vervolgd

                  

Naar boven