Aangifte Oplichters Onmogelijk.

 

Ik heb diverse malen op het politiebureau in Dokkum geprobeerd om aangifte te doen van de oplichters link 54 van de heren Bouke Schaafsma uit Wouterswoude en Jent en Ria de Vries uit Niawier

Deze heren probeerden mij 4000 euro afhandig te maken voor iets wat nooit gebeurd is lees de brieven onder link 54 oplichters

Daar ik weigerde dit te betalen hebben Jent en Ria de Vries uit Niawier met hun advocaat dhr G.Machiels uit Drachten 2x geprobeerd mijn huis te veilen wat niet is gelukt.

Hieraan werkten mee notaris Hellema uit Dokkum  notaris Helmig uit Haarlem en de deurwaarders Kroes en Flikkema  en de deurwaarders Jager en deVeen  dit noem ik oplichters en ben bereid dit in hun bijzijn voor de TV uit te leggen.

 

De politie deelt mij mee dat mijn zaak een civiele zaak is, en ik hier geen aangife van kan doen, uitleg word niet gegeven..

Het televiesieprogramma Tros Opgelicht schrijft dat je altijd eerst aangifte moet doen bij de politie. Ook schrijft Tros Opgelicht dat er politiekorpsen zijn die een aangifte niet willen opnemen er zich er af maken  met het verhaal dat het een civiele zaak is (wat mij ook gebeurt)

Mijn zaak is een corrupte zaak van liegen en bedriegen en bedrog

Al deze heren heb ik uit gelegd wat op link 32 staat Ik ben genaaid

 

Ook is de politie ( buurtagent )zijn niet bereid om hoor en wederhoor toe te passen

Ook schrijft Tros Opgelicht

Aangifte doen is erg belangrijk voor het verloop van de zaak en een opsporingsambtenaar is verplicht om de aangifte op te nemen, ook dit lukt mij niet. Word vervolgd

Mijn beloning is nog steeds niet afgehaald zie link  100 en 103.