Advocaat A.H van der Wal   link 126

 

Dhr van der Wal stond plotseling bij mij op de stoep, hij moest adv dhr Slejfer vervangen want die was verhinderd, hier was ik niet van in kennis gesteld door dhr Sleijfer.

 

Dhr v.d Wal moest Rechter Giltay te woord staan, want die wou met eigen ogen zien waar ik aan de Grytmanswei 4 in Niawier mijn erf verhoogd had met 40 cm en waar ik het tegen de muren had gewerkt van de Vries zijn illegale volière en garage/cartport.

 

Dhr van der Wal was volgens mij niet op de hoogte gebracht door dhr Sleijfe.r

Wel was het dhr Sleijfer meteen duidelijk bij zijn eerste en tevens zijn laatste bezoek in Niawier toen ik hem uitlegde wat nu op link 32 staat klik op Ik ben genaaid.

 

Ook wist dhr van der Wal niets van mijn koopcontract wat ik en de Vries zijn

Overeengekomen toen De Vries grond van mij kocht zie onder brief 74c van het koopcontract

En ook wist dhr v/d Wal niet dat alles illegaal gebouwd was door het ex raadslid de Vries .

 

Dit koopcontract had ik dhr Sleijfer overhandigd tijdens zijn eerste bezoek, en ik had gezien dat hij het achter in zijn map deed.

Daar dhr van der Wal niets van mijn koopcontract wist heb ik hem er op gewezen dat het achter in zijn map moest zitten, en dat bleek zo te zijn.

Dhr van der Wal heeft het koopcontract gelezen brief 74c en antwoordde misschien kunnen we hier iets mee doen als straks de rechter komt.

Ik gaf aan dat we hier alles mee kunnen doen, want wat hier in staat dat de Vries en ik overeengekomen zijn ,en had de Vries net als mij zich aan dit koopcontract gehouden, dan waren er geen problemen geweest De Vries heeft alles zelf veroorzaakt en wil mij hier nu van beschuldigen.

Lees wat dhr. de Vries mij schreef in 1999 en 2000 met zijn advocaat  Meijboom en Machiels in de brieven onder link 120   klik op Vervolg Onzin adv Machiels.

 

In dit koopcontract staat duidelijk dat op de erfgrens door de Vries een schutting moest worden geplaatst, en is ook door De Vries geplaatst en die heeft er 10 jaar gestaan zonder problemen, toen werd deze schutting zonder enig overleg door De Vries verwijderd en bouwde hij er een stenen muur waar later door de Vries een voliere illegaal tegenaan werd gebouwd.

En nu klaagt De Vries over wateroverlast in zijn illegale voliere van 18 meter lang.

 

Het zelfde geldt voor De Vries zijn garage/carport van 12 meter lang ook illegaal gebouwd in 2001 met de zelfde klachten van wateroverlast en druk op de muren waar ik volgens het ex raadslid de Vries 40 tot 50cm grond tegenaan zou hebben gewerkt.

 

De gemeente Dongeradeel hield vol dat alles gebouwd was bij het ex raadslid de Vries zoals was vergund, en de heren van bouwzaken van de gemeente Dongeradeel hadden vaak genoeg  gecontroleerd, zie onder brief 35a, wel was alles vaag kunt u in deze brief lezen.

 

Wat in brief  35a staat was totaal gelogen, wat de gemeente Dongeradeel nu na jaren toegeeft en door deze leugens van de fam de Vries en de Gemeente Dongeradeel ben ik nu al jaren de dupe. Zie Video link 76 dan word u alles wel duidelijk en link 3 Chantage.

Bovenstaande heb ik allemaal uitgelegd aan adv dhr van der Wal voordat Rechter Giltay kwam.  

 

Inmiddels was Rechter Giltay gearriveerd en stond rond te kijken op mijn erf, ik heb dhr van der Wal gevraagd om rechter Giltay uit te leggen wat nu op link 32 staat  Ik ben genaaid

En om ook de Rechter te wijzen op mijn koopcontract, maar adv dhr van der Wal zweeg.

 

Toen ik probeerde het aan Rechter Giltay uitteleggen met welke onzin de fam de Vries hier bezig is, waarschuwde dhr van der Wal mij (met zachte stem) dit wil de rechter niet.

Dit was voor mij ook het begin waar ik twijfelde aan het advocatenkantoor Tuinman/ Sleijfer te Leeuwarden.

 

Ook had ik uitgenodigd  TV Omrop Fryslan maar die kwam toen Rechter Giltay net vertrokken was.

Wel was dhr van der Wal nog aanwezig, maar die wou niets voor de camera verklaren.

Ook wou hij liever niet in beeld en was ook niet bereid om mee te gaan naar het inspectiegat dat ik gegraven had om hierover uitleg tegeven zie foto link 54 klik op Oplichters.

Toen was mij wel duidelijk welke opdracht dhr van der Wal had gekregen van dhr Sleijfer.

Ik heb dan ook dhr van der Wal nooit weer gezien, wel is hij vertrokken bij het kantoor Tuinman/Sleijfer en is nu advocaat bij De Haan advocaten te Groningen.

 

De volgende advocaat van Tuinman en Sleijfer die zich aandiende en alles in ogenschouw nam te Niawier was advocaat dhr Bustin, mijn ervaring met dhr Bustin leest u op link 117 en 124, ik moest dus 3x uitleggen dat ik mij van geen kwaad bewust was.

Wel koste mij dit weer veel tijd en geld en dan voor iets wat nooit gebeurd is.

Klik op Mijn Eerste advocaat  link 107  en zie onder deze link de rekeningen.

Ook dhr Bustin is vertrokken bij Tuinman/ Sleijfer en is ook naar De Haan advocaten  vertrokken Dhr Sleijfer is bij De Haan advocaten ingetrokken, het is nu  De Haan & Tuinman Sleijfer.

Al deze heren zitten nu weer bij elkaar, misschien wel om elkaar weer wat wijs te maken.

En nog erger, ze willen mij deze onzin laten geloven wat ze metelkaar bedacht hebben en elkaar wijsgemaakt hebben. Kijk lees en huiver en klik op   Spraakloos.nlpolitiek

Dit was mij ervaring met advocaat A.H.van der Wal.   

 

Nu maar afwachten waneer ik mijn onschuld ter plaatse mag bewijzen, het is weer voor de zoveelste maal uitgesteld nu tot 16 maart 2010.

Ik wacht nu al vanaf 1999 om mijn onschuld ter plaatse te bewijzen..

 

 

.