Advocaat dhr J.Rijpkema.  link 118

 

Dhr J.Rijpkema is advocaat bij De Haan Advocaten in Groningen.

 

Ik heb nooit met dhr Rijpkema gesproken ik ben hier nog steeds toe bereid.

Om ook dhr Rijpkema ter plaatse uit te leggen wat op mijn Video link 76 staat en link 32 Ik ben genaaid, schijnbaar vond dhr Rijpkema dit niet nodig.

Ik denk dat hij dan tot dezelfde conclusie was gekomen als dhr Spoelstra, klik op Advies en Mening van dhr Spoelstra link 112. .

 

Dhr Rijpkema stond dhr Bustin diverse malen bij, o.a bij Raad van Discipline en het Hof van Discipline.

Om mijn verhaal kort te houden komt het hier op neer dat dhr Rijpkema bij elke zitting aangaf dat collega dhr Bustin niets te verwijten was en hij het met dhr Bustin eens was wat die schrijft aan dhr Dijkstra van de Deken van Advocaten te Groningen.. 

Lees link 117 Advocaat dhr Bustin lees hier de conclusie van dhr Bustin.

.

Volgens mij heeft dhr Bustin dhr Rijpkema nooit gewezen wat nu op mijn Video en  link 32 staat want dan was hij tot dezelfde conclusie gekomen als een aantal advocaten die ik telefonisch heb uitgelegd wat nu op mijn video en op link 32 staat.

 

Ook heb ik een aantal adv Uitspraken link10 gestuurd en naar hun mening gevraagd, zij antwoordden mij telefonisch (gratis) wie bedenkt deze onzin, en staan die illegale garage en volière er nog? Want door deze illegale gebouwen van uw buurman ontstaan de problemen en deze problemen zijn dan ook door u buurman zelf veroorzaakt.

Lees wat dhr Pronk schrijft in brief 102 en wat er gedaan word met illegale bouwsels.

 

Van deze illegale gebouwen waren mijn ex adv op de hoogte lees brief 89

Maar werd tijdens de zittingen niet over gesproken door mijn ex advocaten reden?

 

Ook vroegen deze adv zich af hoe kunnen de rechters te Leeuwarden tot zo`n uitspraak komen en vooral brief 22, want als u grond tegen de muren van je buren werkt zou dan moet dat weer verwijderd worden, en daarmee is de kous af, groter onzin hadden ook deze adv niet meegemaakt.

 

En voor deze illegale gebouwen moet ik nu voorzieningen treffen en betalen.

Zie link 54 Oplichters daar kunt u zien wat voorzieningen deze oplichters hebben aangebracht.

Ik zie mijn zaak dan ook als één groot samenspel van advocaten notarissen deurwaarders en gemeente en vooral ex burgm Cazemier die nu naar de gemeente Dinkelland is vertrokken. Lees link 2 Dit is ook burgemeester Cazemier.

 

Begrijpt u nu dat een aantal advocaten niet bereid waren mij bij te staan ?

Ik en niemand begrijpt dan ook dat adv dhr Rijpkema zich hier voor laat gebruiken.

Ik had net als dhr Spoelstra eerst alles terplaatse in ogenschouw genomen en ook geadviseerd om eerst een opname te maken zie ook  Mijn Voorstel  link 51. 

 

Wat de lezers van mijn site zich af vragen, waar waren de heren De Haan en Wim Sleijfer tijdens de zitting van Raad van Discipline en Hof van Discipline?

Ik heb het Hof van Discipline dan ook laten weten tijdens de zitting dat ik met 2 stagelopers te doen heb, en ik Veroordeeld word zonder Delict.

En door rechter Arjen van der Meer word ik beschouwd als een gestoord iemand.

 

Binnenkort het advies en mening van dhr van der Bos van Hettema en Disselkoen