Advocaat  dhr W Bustin    link 117

 

Advocaat Bustin is nu werkzaam bij De Haan advocaten te Groningen.voorheen bij Tuinman/Sleijfer advocaten te Leeuwarden.

Ook dhr Bustin is ter plaatse geweest in Niawier..

Ook heb ik dhr Bustin toen uitgelegd wat nu op Video link 76 staat en op link 32 Ik ben genaaid ,en ook aangegeven wat de mening en Advies van dhr Spoelstra was link 112

Ook dhrBustin weet niet waar ik schuldig aan ben……  wie wel ?

Zie onder zijn laatste brief  89 en 90 waar staat, U bent schuldig aan niets.

Ik had dan ook verwacht toen dhr Bustin bij het getuigenverhoor aanwezig was, dat hij de rechter uit zou uitleggen wat op link 32 staat  maar niets is minder waar.

Iedereen vraagt zich dan ook af, hoe kan adv dhr Bustin en adv dhr Sleijfer nu stoppen als deze heren schrijven, je bent schuldig aan niets. En dat met een overschot aan bewijs.

 

Ook heb ik dhr Bustin diverse malen aangeven om contact op te nemen met dhr Wim Bakker lees onder de verklaring van dhr Bakker brief 13 om die op te roepen als getuige ook ik heb dhr Bustin meerdere malen gewaarschuwd ga niet mee in dit circuit, en laat het kantoor Tuinman - Sleijfer dit vieze spel spelen, want die is aansprakelijk voor deze onzin.

Dit was ex adv Henk de Jong met mij eens zie brief 138g, het antwoord van dhr Bustin leest u  brief 138h, in deze brief schrijft dhr Bustin dat ik hem nooit op dhr Bakker heb gewezen,

dit is gelogen.

 

Het volgende schrijft dhr Bustin aan dhr mr.S.Sj.Dijkstra de deken van de Orde van Avocaten.

 

Nog nooit,en dus ook niet in de kwestie van Van der Meulen heb ik clienten bijgestaan zonder de zaak inhoudelijk te kennen, dat zou volstrekt onaanvaardbaar zijn.

Mijn mening is als dhr Bustin inhoudelijk goed op de hoogte was geweest met mijn zaak dan had hij gelezen wat Hettema & Disselkoen schrijft in onderstaande brief 5 hier word dhr Bakker duidelijk genoemd als eigenaar van het bouwland rondom mijn huis en zie ook link 51 Mijn Voorstel.

 

Dhr Bustin vroeg tijdens het eerste bezoek in Niawier, van wie is het land rondom uw huis  ook toen heb ik dhr Bustin gewezen op dhr Bakker.  

Klik op de spotprent en u ziet mijn huis met garage  en het omliggende bouwland van dhr Bakker wat  50 cm verlaagd is brief 13, wat de Vries en zijn adv Machiels betwist brief 14

 

Mijn Conclusie over adv dhr Bustin.

 

Dhr. Bustin laat hem gebruiken en weet heel goed wat in deze zaak speeld.

Ik heb dhr Bustin en ook de andere ex advocaten meerdere aangegeven dat ik als totaal

onschuldige in een groot crimineel circuit terecht ben gekomen.

Ik leg dit de heren advocaten gaarne ter plaatse nog eens uit.

 

Ondanks dat ik dhr Bustin voor dit circuit gewaarschuwd heb nam hij zijn college dhr Rijpkema (ook werkzaam bij de Haan adv in Groningen) mee, om hem bij te staan zowel bij Raad van Disicipline als Hof van Discipline.

 

Nu de Conclusie van adv Bustin.

Adv dhr Bustin schrijft aan de weledelgestrenge heer S.Sj.Dijkstra de deken van de Orde van Advocaten te Groningen het volgende

 

Ik heb Van der Meulen in deze procedure op een correcte manier bijgestaan.

Ik heb mij buitengewoon coulant jegens hem opgesteld,zelfs dat hij meerdere malen te kennen had gegeven geen vertrouwen te hebben in de dienstverlening van het kantoor Tuinman - Sleijfer.

 

Zowel mr. Sleijfer als ik zelf hebben vele (telefoon) gesprekken met Van der Meulen gevoerd en geprobeerd uit te leggen ”hoe het werkt”.Ik ben er nog steeds niet achter of van der Meulen het gewoon niet begrijpt of het niet wil begrijpen.

Ik ben dan ook van oordeel dat mij niets valt te verwijten

 

Hoogachtend

 

W.J.Th.Bustin

 

Wat ik niet begrijp dat dhr Bustin en dhr Sleijfer vanaf 1999 tot 2004 dus 5 jaar lang niet in staat zijn de Rechters in Leeuwarden uit te leggen wat op link 32 en mijn Video link 76 staat .  klik ook op Zes advocaten lukte het niet   link 103 terwijl dhr Spoelstra binnen een uur duidelijk was dat het hier gaat om Leugens en Bedrog.

 

Als u bovenstaande leest  wie zou dan (hopelijk ongevaarlijk) en gestoord zijn ?

Dit schrijft Rechter Arjen van der Meer aan mijn ex adv dhr Bustin. 

Klik op  Wie is Gestoord  link 57  lees laatste twee regels van brief  137c  

Word vervolgd.

 

Op naar de volgende advocaat ……..