Advocaat Sleijfer en Gemeente. Link143

 

Bij mijn onderzoek vanaf 1999 ben ik door alle instanties tegengewerkt om mijn onschuld te bewijzen.

Het begon in 1999 al met de buurtagent deze waren niet bereid langs te komen ook wilden ze  geen contact opnemen met dhr Bakker die volledig op de hoogte is wat er is gebeurt op en rondom mijn erf zelfs onder ede wou dhr Bakker dit verklaren maar werd niet gehoord zie onderstaande brief 13 en brief 23.

Dhr Bakker was op elk moment bereid langs te komen om tekst en uitleg te geven maar geen ex advocaat wou hier aan meewerken.

Geen van mijn zeven advocaten hebben contact opgenomen met dhr Bakker om zijn verhaal aan te horen wat op  onderstaande brief 13 staat.

Ook de gemeente werd door mij talloze malen op dhr Bakker gewezen,  klik op Mijn Voorstel link 51 maar geen reactie mijn zaak moest en zou in de Doofpot.

Ook de heren van de recherche Heeger en Kloetstra die ter plaatse zijn geweest heb ik dit voorgesteld maar toonden geen belangstelling.

Ook een aantal raadsleden stelden hier geen belang bij, om dhr Bakker zijn verhaal aan te horen.

 

Toen ik getuigen naar voren moest brengen zie onderstaande brief 13a begon de gemeente Dongeradeel helemaal dwars te liggen en kreeg ik onderstaande brief 26.

 

Ik had met adv dhr Sleijfer afgesproken om de heren Tamminga en Schipper van bouw en woningtoezicht op te roepen als getuige maar adv Sleijfer vond dit schijnbaar niet nodig Reden?

Deze heren hebben toch de hoogte maten, vergunningen en tekeningen van de Vries zijn bijgebouwen?

 

Mij werd bij de gemeente gezegd dat dhr Sleijfer onderstaande brief 34d had afgehaald, ook dit bleek gelogen.

Toen ik secretaris Heeringa vroeg wie brief 34d had ondertekend werd deze brief naar mijn hoofd geslingerd en ontstond er ……. klik op Aanvaring Heeringa link 21.

 

Lees ook wat dhr Sleijfer schrijft in brief 13b hier gaat ook dhr  Sleijfer het spel meespelen en gaf aan dat mijn koopcontract brief 74c vervalt ,en de illegale volière die er een jaar stond in 2002 voorrang krijgt, en door deze volière zijn alle problemen ontstaan, vriendjes politiek bij de advocaten dat is ook de reactie bij de lezers van mijn site klik op Zes adv lukte het niet  link 103.

Ook Sleijfer wou wel van mij af, na eerst mij geplukt te hebben. klik op Mijn eerste adv Sleijfer link 107.

Hoe kun je dan stoppen als advocaat, als je schrijft je bent Schuldig aan niets brief 89 dit begrijpt geen enkele advocaat die mij reacties gaven op onderstaande brief 89 en 90.

Nog een reactie van een lezer, heer van der Meulen, u wordt door uw eigen advocaten genaaid.

 

 

Dhr Hoekstra van het loonbedrijf die de werkzaamheden bij mij correct en keurig heeft uitgevoerd en de hoogte heeft aangehouden wat op mijn bouwtekening staat, wou aan deze onzin als getuige niet mee doen brief 13a. Ze moeten mij maar halen was zijn antwoord toen ik hem sprak.

Zie onder brief 22 welke onzin hier staat.

Ook een aantal advocaten die ik gevraagd heb wilden niet aan deze onzin beginnen.

 

Nu de Onzin.

 

Van der Meulen heeft grond tegen de muren van de garage en volière van De Vries gewerkt  en lees dan verder in brief 22 welke onzin de fam de Vries en zijn adv Machiels bedenken en de rechters  gaan hier in mee.

Haal je als bewijs 50cm weg bij de muren van De Vries dan krijg je de volgende onzin in je brievenbus van Jent de Vries zijn advocaat Machiels leest onderstaande brieven 83 en 84.

 

In brief 13a leest u wat mijn adv Sleijfer schrijft over dhr heer Hoekstra.

Waarom dhr Hoekstra niet wil verschijnen, blijft mij onduidelijk schrijft dhr Sleijfer

Het komt mij voor, dat zijn weigering ter zake te verklaren u positie niet versterkt.

Ik vroeg dhr Sleijfer kan dhr Hoekstra een getuigenverklaring weigeren, nee was het antwoord

desnoods gaan we hem halen.

Ook de Vries en zijn adv Machiels vond dhr Hoekstra een kroongetuige, lieten ze de rechter weten tijdens het getuigenverhoor.

 

Ik liet dhr Sleijfer en ook advocaat Bustin weten als dhr Hoekstra word opgeroepen, dat dhr Hoekstra  maar één vraag heeft aan de rechter namelijk, hoeveel grond moet ik bij de Vries zijn muren weghalen? Want ik word beschuldigd dat ik met mijn Mobiele kraan 40 tot 50cm grond tegen de muren van Vries zijn garage en volière heb gewerkt.

Ga ik deze 50 cm grond weghalen zoals de fam De Vries in haar klik op Getuigeverklaringen

link 5 en lees de verklaringen 16,17 en 18 ,dan staan de funderingen van de Vries boven de grond.

 

Toen werd het even stil tijdens het telefoongesprek zowel bij mijn adv Sleijfer als adv Bustin, en ook Jent de Vries en zijn adv Machiel heb ik nooit weer gehoord over kroongetuige dhr Hoekstra.

Vele malen heb ik zowel adv Sleijfer als Bustin gevraagd om dhr Hoekstra op te roepen.

Dhr Hoekstra had de Rechter uitgelegd  wat nu op klik op Ik ben genaaid  link 32 staat.

 

Nu de de getuigen die ik naar voren had gebracht bij  mijn adv Sleijfer zie brief 13a deze heren van bouw-en woningtoezicht Tamminga en Schipper hebben mij jaren lang belazerd en voorgelogen en de bouwtekeningen vervalst klik op link Leugens De Vries/ gemeente no1  link 140, en klik op  Leugens De Vries/gemeente no2  link 141.

Ik was dus benieuwd wat deze heren Tamminga en Schipper de rechter zouden wijsmaken tijdens het getuigenverhoor net als de fam de Vries en hun vrienden Bert Allema en Klaas Meindertsma   Klik op Getuigenverklaringen link5.

Ondanks mijn aandringen weigerde mijn adv dhr Sleijfer de heren Tamminga en Schipper op te roepen als getuigen reden? Vriendjespolitiek?

 

Nu onderstaande brief 34d

 

De gemeente gaf aan dat brief 34d in bezit was bij mijn advocaat Sleijfer maar dhr Sleijfer antwoordde ik heb deze brief niet, ik vroeg u bent toch op het gemeentehuis geweest. Ik niet

Antwoordde dhr Sleijfer, wie staat hier nu weer te liegen?.

Ik vroeg u kunt toch langs het gemeentehuis gaan om dit te vragen ook dit deed dhr Sleijfer niet en dhr Sleijfer stopte om mij bij te staan. 

Toen kwam dhr Sleijfer zijn kantoorgenoot dhr Bustin  die was bij het getuigenverhoor aanwezig waar ik het woord deed. 

Toen de rechter, dhr Bustin vroeg na afloop van het getuigenverhoor hebt u nog iets te vragen heer Bustin, was zijn antwoord woordelijk nee ik zit nog maar 14 dagen op deze zaak.

Over advocaten gesproken,  wat de wet verbied gaan deze heren advocaten verdedigen zoals de illegale bouwvallen van Jent en Ria de Vries  klik op bouwwerk of bouwval link 7.

 

En dan is er nog een rechter Arjen van der Meer die mij gestoord verklaard

klik op Wie is Gestoord link 57 omdat ik mijn onschuld wil bewijzen.

 

Nu is men bezig om een deskundige in te schakelen hopelijk begrijpt die wat op link 121 staat

klik op  Spraakloos.nl  politiek  

Ik heb al jaren naar een deskundige gevraagd, al mijn ex advocaten vonden dat niet nodig dit leest in onderstaande brief 89 van advocaat Bustin nu werkzaam bij de Haan advocaten te Groningen.

De rechtelijke macht is een instantie bij uitstek brief 89 een deskundige is dan niet meer nodig

Nu zijn we weer bij af en begint het ritueel opnieuw.

.

Deze site De doorzetter kwam tot stand doordat ik (geen) grond tegen de muren van de buren heb gewerkt. Brief 22 Gerechtshof.