Advocaten  Sleijfer en Bustin     link 124

 

Onder dit schrijven ziet u een aantal brieven van adv Sleijfer en dhr Bustin

 

Deze adv probeerden mij te laten meewerken zie brief 192 aan een erfdienstbaarheid met betrekking tot de illegale voliere en garage/carport van de Vries, wat inhoud dat ik mijn grond moest verkopen om de illegale gebouwen van de Vries die op mijn grond staan in stand te houden,.wat bij de wet verboden is

 

In brief 191 kunt u lezen dat dhr Sleijfer vanaf 1999 nooit gevraagd heeft bij de gemeente Dongeradeel naar de vergunningen van de Vries zijn gebouwen en dat ik dit zelf moest doen, wat mij niet lukte door tegenwerking van de gemeente Dongeradeel

Zie link 21 klik op Aanvaring Heeringa.

 

In brief 193 leest u hoe dhr Sleijfer en dhr Bustin zich uitgesloofd hebben, van 1999 t/m 2004 En hoeveel waarde ze hechten aan de rechtelijke macht

Het Hof (gerechtshof) vinden beide heren een onafhankelijke instantie bij uitstek, en dan is een deskundige niet meer nodig.

Ik had dan ook verwacht dat de uitspraak van Rechter Giltay in 2001 meer dan duidelijk was.    klik op Uitspraken link 10 en lees brief 9

 

Maar de uitspraak van Rechter Giltay in 2001 werd terzijde gelegd.

Hiervoor in de plaats kwam de leugenachtige verklaringen van de getuigen Jent en Ria en zoon Wessel de Vries, en hun vrienden Allema en Meidertsma.

Link 5 klik op Getuigenverklaring   klik ook op Spraakloos.nl link 121 en lees de mening van een advocaat over deze getuigen.

 

Deze getuigen zijn terplaatse helemaal niet op de hoogte en ook niet bereid om uit te leggen aan de hand van mij bouwtekeningen en een kaart van dhr Bakker met hoogte metingen en de metingen van de GrondMij  en ook wat op link 32 staat  Ik ben genaaid.

Bovenstaande is door geen enkele ex advocaat bij de Rechter naar voren gebracht.

 

Adv Wim Sleijfer schrijft in zijn brief van 20 juni 2002.

U wenste zich in het verleden te verzetten tegen het aanbrengen van een waterschild ter bescherming van de (illegale) muren van de voliere en( garage/carport) van uw buurman.

Ik heb u dat afgeraden omdat verweer tegen deze vordering m.i. niet kansvol was helaas heb ik daarin gelijk gekregen.

Ik vroeg dhr Sleijfer waar heeft u gelijk in gekregen en waarvoor dient dat waterschild, hij antwoordde voor die verhoogde grond die u tegen de muren hebt gewerkt van De Vries.

Ik antwoordde dan moet die grond verwijderd worden.

Nee antwoorden dhr Sleijfer dat kan niet want dan komen de funderingen vrij van de Vries zijn gebouwen.

Lezers begrijpt  u deze onzin nog van dhr Sleijfer en Bustin? Toen was mij wel duidelijk met welke vuiligheid het kantoor van Tuinman Sleijfer bezig was (samenspel).

Lees ook de onzin op link 113 klik op  Twee handen op één Buik

Ook de waarschuwing van (nu) burgm Middel werd ook niet naar geluisterd zie brief 53.

 

Ook vroeg ik dhr Sleijfer waar de tekening was van het waterschild en drukwand wat Handels Onderneming  Schaafsma moest aanbrengen.

Ik kreeg geen antwoord, wel gaf dhr Sleijfer aan dat het tegen de muren geplaatst moest worden en boven de fundering wat ook ex adv Brandsma schrijft.

Zie brief 138d link 65  klik op  Praktijken Brandsma en Wiarda.

 

Wat zouden deze heren Brandsma en Machiels in hun langdurig gesprek besproken hebben? lees brief 138d, ik denk om iets te bedenken om mij de schuld in de schoenen te schuiven.

 

 

.

Lees nu link 54, klik op Oplichters wat er aangebracht is door de Oplichters en waar het geplaatst moest worden, door Handels Onderneming Schaafsma uit Wouterswoude.

Ook bovenstaande is nooit door beide heren advocaten gecontroleerd,en aan de rechter gemeld

 

Ook denk ik dat deze beide heren mijn weerstand niet hadden verwacht en ook zij stopten met mijn zaak net als de andere ex advocaten  link 103 klik op  Zes advocaten lukte het niet.

 

Niemand begrijpt dan ook dat de heren Bustin en van der Wal zich hier voor laten gebruiken door het Kantoor Tuinman en Sleijfer te Leeuwarden.

 

Nu laat dhr Bustin hem weer gebruiken voor deze onzin, nu met zijn collega Rijpkema advocaat bij De Haan advocaten te Groningen, ook dhr Bustin is nu adv bij De Haan.

Lees de linken 110 t/m 122.

 

Ze moeten al deze advocaten weer naar school sturen, was de reactie van een advocaat.                                        Zo gaan deze heren de geschiedenis in.

 

Binnenkort op mijn site  Adv  A.H van der Wal, ook adv bij De Haan te Groningen.