Akte ter rolle    link 142

 

Hieronder ziet uw mijn tekening no 6. Dit is de kadastrale kaart van het Kadaster

Dhr Schaafsma komt met een zelfde tekening wat ik no 49d heb gegeven.

Wat in onderstaande tekening 49d is bijgetekend zegt mij niets.

Het lijkt wel een grote 6 die op zijn kant ligt.

Wat ik ook met moeite kan lezen, wat op deze tekening 49b staat, volgens mij staat hier

Carport gebouwd in 1994 afgebouwd in 2001.

Ook dit is weer gelogen dit heb ik beschreven op link 141 klik op  Leugens de Vries / Gemeente no2

Hier is hetzelfde aan de hand als zie onder brief 35a van de gemeente vaag en geen juiste plaats.

 

Tekening no 6 is wel bekend bij het Kadaster, met deze originele tekening no 6 is dus geknoeid door dhr Schaafsma met medeweten van de Vries en zijn advocaat Machiels. 

Klik ook op Oplichters link 54 Ook dit zijn de praktijken van dhr Schaafsma.

 

In onderstaande brief 49c staat, wij hebben voor u 6 jaar geleden de werkzaamheden uitgevoerd de papieren waarop ik mijn calculatie op heb gebaseerd heb ik na een zodanige lange tijd niet meer ter beschikking.

Ook vernietigt zoals bij de gemeente ? Lees onder brief 35a

Verder schrijft dhr Schaafsma, toch zal ik proberen u wat meer inzicht te geven op basis van mijn parate kennis en geheugen.

 In brief 49 staat, dat dhr Schaafsma 7,5 manuur/ wachturen heeft, wat dit betreft is er niets mis mee met de parate kennis en geheugen van dhr Schaafsma

Deze wachturen heeft dhr Schaafsma aan hem zelf te danken.

 

Hier onder leest u mijn verhaal uit mijn dagboek van 2004.

Misschien is ook een dagboek iets voor dhr Schaafsma.

De werknemers van Schaafsma kwamen op 11 mei 2004 om 8 uur 's morgens bij Jent de Vries aan, en bleven wachten tot 8.45 uur toen de politie Jan de Joode en zijn collega bij mij aan de deur kwamen, ik vroeg wat is hier aan de hand, en wat moet de politie hier, dit was in opdracht van burgm Cazemier voor dat het eventueel uit de hand liep, aldus dhr De Joode.

 

Ik vroeg waar is dat voor nodig? Dit was nodig om 11 en 12 mei 2004 om werkzaamheden door dhr Schaafsma te laten verrichten, aan de Vries zijn (illegale) gebouwen.

Ik vroeg waar is die aangetekende brief zie onderstaande brief 23, klik ook op Uitspraken en de tekening van dhr Schaafsma maar ze wisten niets van een aangetekende brief en tekening, dus waren helemaal niet op de hoogte van de uitspraak van de rechter. klik op Uitspraken link 10.

Ik heb de heren van de politie laten weten dat ik mij houd aan de uitspraak van de rechter.

En wat mij betreft kunnen jullie gaan.

 

Maar de heren van politie gingen tegen de uitspraak van de rechter in, en drongen aan dat op 11 en 12 mei 2004 de voorzieningen van de Vries door Handels-Ondernememing Schaafsma uit Wouterswoude moesten worden aangebracht.

 

Ik heb dhr De Joode die het woord voerde en niet wou luisteren, gewaarschuwd als u de werknemers van Schaafsma in mij grond laat graven is dit op uw verantwoording en ook dan houd U zich weer niet aan de uitspraak van de rechter, want in onderstaande brief 23 staat dat de werkzaamheden via (is over, en langs) mijn erf moesten worden aangebracht, en niet in mijn grond.

Maar de heren van politie bleven volhouden dat het vandaag en morgen 11 en 12 mei 2004 moest gebeuren.

Ook dit nam weer de nodige tijd om de heren van politie de uitspraak van de Rechter uit te leggen.

Maar deze agenten lieten zich sturen zonder te weten wat de uitspraak van de rechter was en dat door een leugenachtige burgm Cazemier, die ook mij beschuldigde dat ik hem dood zou maken.

Klik op Dit is ook burgm Cazemier   link 2   en Video link 76.

 

En deze wachturen van dhr Schaafsma ,wil Jent de Vries nu op mij verhalen.

Dit zelfde gebeurde ook in 2002 hier later meer over, hier weet ex politieman Eelke Kuipers alles van en had meteen door in wat voor corrupt circuit ik was beland.

Waar dhr Schaafsma ziet brief 49c zijn parate kennis en geheugen niet voor hoeft te gebruiken is wat hij schrijft in onderstaande brief 99h klik ook op  Oplichters  link 54.

Waar staat dat dhr Schaafsma Jent de Vries een waterdichte en druk bestendige fundering heeft geleverd.

Ook dit is één grote leugen, ook dit kan ter plaatse gecontroleerd worden in Niawier.

 

Mijn parate kennis en geheugen zijn nog zeer goed ondanks ik door rechter Arjen van der Meer word beschouwd als gestoord klik op Wie is Gestoord. Link 57

 

Een reactie van een lezer van mijn site vroeg zich af weet deze Rechter Arjen van der Meer wel hoe erg het is als iemand echt gestoord is?

Hoe durft deze Rechter Arjen van der Meer deze woorden te schrijven?

Heeft deze rechter ervaring met het omgaan van gestoorden?

Of zijn het woorden van onmacht, om u op de knieën te krijgen?

Bepaald Rechter Arjen van der Meer dat u gestoord bent?

Of heeft hij hier een opleiding voor gevolgd?

 

Nu zijn de werkzaamheden van de Vries aangebracht door dhr Schaafsma op 11 en 12 mei 2004.

Ondanks mijn vele waarschuwingen en de uitspraak van de Rechter begonnen de heren van Schaafsma toch in mijn grond te graven.

Het aantal meters waar de voorzieningen moesten worden aangebracht staan nergens vermeld.

Bij nameting kom ik op 12 m lengte van de garage / carport, breedte 8.50 m en een volière muur van 18 meter wat mij op een totaal brengt van 38.50 meter, alles illegaal gebouwd.

 

Minderwerk

In brief 49c  berekent dhr Schaafma voor 38.50 m draineerbuis (welke doorsnee?) 86.50 euro.

Voor 38.50 meter waterdoorlatend zand en de verwerking daarvan 130.00 euro.

Voor 38.50 meter minder diep ontgraven wat inhoud dat er geen 60 cm diep is ontgraven maar

hooguit 30 cm, dus de helft minder diep ontgraven dan in de uitspraak van de Rechter brief 22 staat

En dhr Schaafsma hiervoor 45 euro mindering brengt.

 

Een snelle rekensom leert dat als de gehele sleuf van 38.50 meter lang op een diepte van 60 cm gegraven zou zijn zou dan neerkomen op 90 euro, ook hier heb ik mijn twijfels.

 

Hoe ik aan 30 cm diep ontgraven kom is heel simpel

Ik bereken dit van bovenkant straatsteen tot onderkant piepschuim

Straatsteen 8 cm dik piepschuim 20cm breed piepschuim moest 7cm dik zijn is 5 cm brief 22

 

De Vries en dhr Schaafsma lappen alles aan hun laars wat betreft de uitspraak van de Rechter.

 

Het piepschuim wat aangebracht is bestaat uit platen van 1x1mtr  en 5 cm dik, die in repen gesneden word van 20cm.

En dan de bitumen die op de muur of  fundering  gesmeerd zijn en gedeeltelijk loslaten.

Klik op Mening Aannemer link 59 en deze bitumenlaag zo dun aangebracht dat je er de steen doorheen ziet ook dit is simpel te controleren.

 

En nadat dhr Schaafsma zijn z.g.n waterschilden en drukwanden heeft aan gebracht  ook nog in mijn grond stuurt de Vries mij meerdere malen een deurwaarder om een bedrag van 3800 euro te innen.

Dit waren de deurwaarders Kroes en Flikkema en De Jager en De Veen, en bij niet betaling zou mijn huis 2x geveild worden door notaris Hellema te Dokkum en notaris Helmig te Haarlem klik op Video link 76.

 

De materialen van de waterschilden en drukwanden die Schaafsma heeft aangebracht bestaan uit,

piepschuim van 20 cm breed en 5 cm dik.

Bij controle trof ik 26 meter piepschuim aan bij de volière muur ontbreekt hier een gedeelte alles is controleerbaar, en bitumen zijn gesmeerd op funderingen en muren er is geen opgave gedaan hoeveel bitumen gebruikt is.

En er is 30 cm diep ontgraven van een sleuf van 38.50 meter prijs totaal bedrag rond de 3800 euro.    Ook dit ga ik navragen bij een deskundige,en voor dit bedrag stonden de deurwaarders bij mij op de stoep en wilden niets controleren.

 

Ik heb met politie de Joode afgesproken als U toch de voorzieningen wil laten aanbrengen opuw verantwoording wil ik dat op één voorwaarde, dat als de werknemers van dhr Schaafsma de z.g.n waterschilden en drukwanden hebben aangebracht, dat voor ze de sleuf dichtgooien, U en  ik dit gaan controleren wat er is aangebracht en wat in brief 22 van de Rechter staat .

Hier ging dhr De Joode mee akkoord.

 

Ik ben 11 en 12 mei 2004 niet bij de werknemers van Schaafsma geweest niet eerder dan 12 mei omstreeks 16.00 uur.

Ik zag van een afstand dat één van de werknemers van Schaafsma de sleuf begon dicht te gooien, ik heb hem hier toen op aangesproken hij wist niet en kon niet weten dat ik een afspraak had met dhr De Joode  deze werknemer gaf meteen te kennen ik wil hier niets mee te maken hebben.

Ik vroeg ben ik u lastig gevallen deze 2 dagen, 11 en 12  mei 2004  zijn antwoord was nee.

Misschien kan dhr Schaafsma zijn geheugen nog wat opfrissen en weet nog wie die werknemers waren, misschien kan die verklaren wat er door mij is gezegd.

 

Toen de werknemer van Schaafsma gestopt was met het dichtmaken van de sleuf heb ik de politie gebeld en gevraagd naar dhr De Joode maar die was niet aanwezig.

Wie wel langs kwamen na veel wachten ook de werknemer van Schaafsma, was politie dhr Klontje met collega.

Politie Klontje liep met zijn collega wat heen en weer op de openbare weg voor het huis van de fam de Vries op een gegeven moment kwam Hermanus de zoon van Jent de Vries naar buiten met een camera liep naar dhr Klontje gaf hem de hand en gingen een gesprek aan wat ik niet verstond dit gesprek deden ze voor de inrit van mijn huis, ik stond te wachten en ook de werknemer van Schaafsma. Na een kwartier wachten was ik het zat, en ben naar dhr Klontje toegelopen en gevraagd nu dhr De Joode niet op komt dagen zullen wij het dan maar controleren wat Schaafsma heeft aangebracht.

 

Dit ging niet van harte, maar toch ging dhr Klontje mee, gevolgd door de cameraman Hermanus de Vries die opnamen heeft gemaakt dit misschien als bewijs?

Bij het controleren stond er een meningsverschil,ook mevr. Ria de Vries begon  zich er nu huilend mee te bemoeien, wat voor mij niet vreemd was  dit deed ze ook tijdens het getuigenverhoor en bij een andere rechtszitting waren dit krokodillen tranen?

 

U kunt nu zelf lezen wat dhr Schaafsma heeft aangebracht op 11 en 12 mei 2004,

en wat hij moest aanbrengen van de rechter onderstaande brief 96 en 96a.

In brief 49a wordt de Vries duidelijker, en geeft toe dat hij in strijd heeft gehandeld wat hij heeft gebouwd dus illegaal en bij de wet verboden hoe kan zijn adv Machiels dan in een brief schrijven van illegale bouw is geen sprake?

 

Ook geeft dhr De Vries nu toe dat hij een houten schutting die er van 1983 tot 1993 heeft gestaan zonder enig probleem, en op mijn voorwaarde toen dhr de Vries op een vuile manier mij grond afhandig maakte klik op Chantage link 3 en zie nogmaals de Video link 76 in het Koopcontract is vastgelegd zie onderstaande koopakte brief 74 c

Waarom ik een houten schutting heb laten vastleggen in het koopcontract op de erfscheiding is hopelijk nu wel duidelijk dit om te voorkomen waar de Vries nu over klaagt namelijk water in zijn illegale volière.

Nu word mijn koopcontract ongeldig verklaard en de illegale volière krijgt voorrang en ik moet de z.g.n schade betalen van deze illegale gebouwen.

Terwijl Jent en Ria  de Vries alles aan hun zelf te wijten hebben.

 

Ook schrijft de Vries brief 49a dat de garage is gebouwd in 1980,klik op  Leugens de Vries / gemeente no1 link 140. 

Hier leest u hoe die garage berging tot stand is gekomen.

Wat betreft de carport muur in 1994 en het nieuwe dak op de garage in 2001 leest u als u klikt op

Leugens de Vries / Gemeente no2 link 141

 

Het is toch dieptreurig dat je als buren voor een houten schutting op de erfscheiding naar de notaris moet om dit in een koopcontract vast te leggen.?

Het is toch normaal dat je als buren een mondelinge afspraak maakt, wat op de erfscheiding word geplaatst.

Maar ik werd gewaarschuwd voor Jent de Vries in 1980 uit een naburig dorp waar De Vries vandaan komt.

Ik heb hem nu in 30 jaar vanaf 1980 leren kennen als een groot leugenaar en niet terugdeinst om onder ede te liegen en waar hij zijn vrouw Ria en zoon Wessel en ook zijn vrienden in mee sleept en deze hier in meegaan ondanks dat ik Bert en Klaas  ook nog dorpsgenoten 2x gewaarschuwd heb voor deze Jent en Ria de Vries maar mijn waarschuwing mocht niet baten.

Ook voor burgm Cazemier heb ik iedereen gewaarschuwd en doe dat nog nog steeds klik op Video link 76deze is nu vertrokken naar de gemeente  Dinkelland 

Later meer over B en W  en raadsleden van de gemeente Dinkelland.

 

Niemand begrijpt dan ook Jent de Vries zijn advocaat Machiels te Drachten die deze onzin nu al meer dan 10 jaar staat te verdedigen klik op Spraakloos.nl  politiek  

Ook weet geen rechter of advokaat welk strafbaar feit ik heb gepleegd  maar toch word ik veroordeeld.

Ook de politie van Dongeradeel is zeer onbetrouwbaar een afspraak met De Joode  komen ze niet na doodsbang zijn ze om de waarheid naar buiten te brengen.

Geldt ook voor de heren Heeger en Kloetstra van de recherche, ook de Walle heb ik in 2003 uitgelegd toen ik bij hem een verklaring moest afleggen toen ik in de cel zat omdat ik burgm Cazemier dood wou maken.

Ook dit is een grote meeloper ook politie Groot die ik uit wou leggen in wat voor circuit hij zat,

had geen belang om mijn boek te lezen wat nu op mijn site staat.

 

Wel heb ik mijn boek afgegeven op het politiebureau te Dokkum toen ik het terug vroeg was het zoek na drie weken kwam het weer boven water en werd het mij thuis gebracht

Het zelfde deed zich voor bij burgm Middel eerst wou hij beweren dat ik het hem niet had overhandigd, maar na een aantal weken zat het in mijn brievenbus en zo kan ik doorgaan.

Het is nu ook duidelijk dat ik 30 jaar ben voorgelogen door deze corrupte gemeente en vooral door de heren van Bouw en Woningtoezicht die 30 jaar alle tekeningen vervalst hebben.

 

Deze heren die van de hoed en de rand weten zij dhr Tammminga Schipper, Jilderda,  de Jong Keekstra, griffier dhr Folbert hier later meer over en secretaris Heeringa klik op link Leugens de Vries/ gemeente no2

Ik ga hier de nieuwe wethouder Albert van der Ploeg van in kennis stellen en ben benieuwd of  hij mee gaat in dit leugenachtig circuit U hoort nog zijn mening.