Belazerd door advokaten

Ik ben belazerd, opgelicht en geplukt door de volgende advocaten. en wel de heren Sleijfer, v d Wal, Bustin, Wiarda,  Brandsma   en de Jong, later hier meer over .

Lees eerst en klik  op de eerste brief van Jentje de Vries. hiermee begonnen de leugens van Jentje de Vries  en de grote onzin van zijn adv Machiels. En lees ook de mening van Hettema en Disselkoen  b4  b5  b6  ook deze brieven staan onder de eerste brief. van Jentje de Vries

Niemand van mijn ex advocaten, die allemaal hier ter plaatse zijn geweest begrepen iets van deze onzin van de tegenpartij  Jentje de Vries en zijn adv Machiels uit Drachten , en gaven allen aan dat hier NIETS verhoogd was, en dat totaal alles verzonnen was door Jent de Vries.En zij begrepen ook niet, dat de Vries en zijn adv Machiels ook nog in hoger beroep gingen.

Mijn eerste adv Sleijfer kon vanaf 1999 tot 2004 met zijn kantoorgenoten v d Wal en Bustin en later ook de andere ex advocaten de rechter van het gerechthof in Leeuwarden niet uitleggen dat hier niets verhoogd was,zoals rechter Giltay al had aangegeven in 2001, die is hier ter plaatse geweest. en in het bijzijn van adv Machiels en dhr Jentje de Vries uitgelegd heeft dat hier niets verhoogd was.  En stel dat ik mijn erf wel had verhoogd dat moet het toch weer tot de oorspronkelijke hoogte terug gebracht worden,? zoals experts en taxateurs Hettema +Disselkoen aangeeft, lees Brief 4. staat ook onder  de eerste brief van J de Vries.

Niemand kan mij dan ook deze ONZIN uitleggen, wat heeft deze z.g.n verhoogde grond met waterschilden drukwanden en bitumen tegen de muren te maken?  klik op Uitspraken  28 juli 2004  brief 22 en 23.

 Advocaat Sleijfer gaf schriftelijk aan, toen  rechter Giltay in zijn uitspraak in 2001 verklaarde dat ik mijn erf NIET verhoogd had.  Het is verheugend dat deze vordering is afgewezen, aldus Sleijfer en volgens de andere ex advocaten een juiste uitspraak van rechter Giltay, want zeiden deze ex advocaten  hoe moet u dan in uw huis komen als er 40 tot 50cm grond voor de deur ligt . Die hadden dit bij het eerste bezoek ter plaatse al snel door.

Verder heb ik adv Sleijfer en ook de andere advocaten er talloze malen op gewezen dat ze bij de gemeente Dongeradeel de vergunning op moesten vragen van de garage/ carport  van 1994, no 207/1994 deze moest toen nog steeds gebouwd worden, en is in 2001 gebouwd dus 7 jaar later zonder geldige vergunning. Ook heb ik ze diverse malen gewezen op het koopcontract, want ook de illegale voliere 18 meter lang van Jentje de Vries mag daar ook helemaal niet staan volgens het koopcontract  maar hier werd niets mee gedaan door de heren advocaten .                           Toen ik aangaf dat ik met een corrupte en leugenachtige gemeente Dongeradeel ( Dokkum ) te doen had, keerde het  tij  en begonnen de heren adv over drukwanden en waterschilden en gaven aan dat ik toe moest staan, dat deze geplaatst werden  ( Druk op mij uit oefenen).

Ik vroeg Sleijfer welke onzin schrijft u nu, zie onder Brief 138b  er is hier niets verhoogd, en de voliere is illegaal gebouwd, ook nog gedeeltelijk op mijn grond, en nogmaals deze mag hier ook helemaal niet staan volgens het koopcontract, wat U nooit hebt ingebracht, en u schrijft in deze brief Brief 138b  U wou zich verzetten tegen het zogenaamd waterschild dat heb ik u afgeraden, helaas heb ik daar gelijk in gekregen . U hebt nergens gelijk in gekregen kom langs dan ga ik het u nog een keer uitleggen.  U wist niet eens wat een waterschild was, toen ik u hier naar vroeg  klik ook op   Opgelicht door leugens en samenzwering.

 

Nu brief 138 hier gaat het om dhr Hoekstra die wou niet meedoen met deze onzin als getuige en was opgeroepen door adv Machiels

Maar dhr Hoekstra had mij al laten weten, als ze mij halen, dan heb ik maar 1 vraag aan de rechter, en die vraag is, als ik die 40 tot 50cm cm grond er moet afhalen  waar v d Meulen van word beschuldigd dan weet ik 1ding zeker,  dan staan de funderingen van de Vries en van van der Meulen zijn gebouwen boven de grond.

Toen ik dit melde bij adv Sleijfer  werd het stil en heb ik adv Sleijfer en ook al de andere adv nooit weer over dhr Hoekstra gehoord  Machiels had deze getuige dhr Hoekstra opgeroepen maar dhr Hoekstra kwam niet opdagen. Machiels verklaarde tijdens de zitting bij het getuige verhoor dat dhr Hoekstra een kroongetuige was,  maar Machiels ondernam verder ook geen actie wat dhr Hoekstra betrof

Wel melde dhr Hoekstra mij dat adv Machiels eerst een gesprek wou  voordat hij een getuige verklaring aflegde ook dit weigerde dhr Hoekstra.

En dan in 2004 weet het kantoor Tuinman/ Sleijfer het niet meer  zie brief  89 en 90 en geeft aan U bent schuldig aan niets enz enz    net als die andere ex advocaten ook aangeven.

En hoe is het mogelijk vraagt iedereen zich af dat de ene na andere advocaat stopt met mijn zaak, waar ik alleen maar de waarheid vertel, en geven allemaal toe dat ik totaal onschuldig ben.

En de adv  van Jentje de Vries dhr Machiels nu al meer dan 8 jaar doorgaat met de leugenachtige praktijken van Jentje de Vries  wat  allemaal te bewijzen is, dat de fam Jentje de Vries alles gelogen en verzonnen heeft vanaf 1999 met zijn getuigen Bert Allema en Klaas Meindertsma beiden uit Niawier     Hoe is dit mogelijk?  

word vervolgd