Burgemeesters gemeente Dongeradeel (Dokkum)  link 187

 

Ik heb nu 3 burgemeesters meegemaakt in mijn gemeente Dongeradeel.

Mijn eerste burgemeester was dhr. Sijbesma, hier kon ik mijn verhaal kwijt wat betreft mijn buren

Jentje en Ria de Vries. Ex raadslid.

Deze burgm had snel door wat er speelde, en liet mij weten in zijn schrijven lees onderstaande brieven 68 en 69 dat hij tot bodem zou uitzoeken wat de Vries met en zonder vergunning had gebouwd  dit gesprek vond plaats op 30-9-1999.

Ook gaf dhr Sijbesma aan ik kan dhr..de Vries, en voegde er aan toe, de Vries zou ook mij vertellen wat ik moest doen. 

Dhr Sijbesma vertrok in 2000 naar Kampen zijn opvolger werd dhr. Cazemier,ook hier had ik ook een gesprek mee en beloofde mij dat ik mijn recht zou krijgen.

 

Dit veranderde snel toen ik mijn verhaal deed en aangaf dat ik met leugenachtige ambtenaren te doen had van Bouw en Woningtoezicht de heren Tamminga , de Jong, Jilderda en Schippers enz

Toen werd het stil, en burgemeester Cazemier tijdens een raadsvergadering aangaf dat voor mij de koek op was en de deur in het slot, met de opmerking wij hebben genoeg tijd besteed aan van der Meulen en we blijven achter onze (leugenachtige) ambtenaren staan.

 

Toen een gesprek niet meer mogelijk was met dhr. Cazemier heb ik hem op straat aangesproken

Het verhaal dat ik hem dood zou maken leest u in zijn aangifte op link 2 burgemeester Cazemier

Mijn 3de burgemeester was mevr Waanders hier kan ik kort over zijn.

Ze wilde geen gesprek en liet mij weten, ik wil niet met u in discussie en stopte het telefoon gesprek.

Lees ook de Reacties van  lezers op link 174.