Burgemeester Tom Baas

Nu proberen de ambtenaren van de gemeente Dongeradeel onder leiding van dhr van der Meer van juridische zaken,die 2 van de onderstaande brieven behandeld heeft,  de nieuwe burgemeester Tom Baas te om zeilen, door mij brieven te sturen, met de handtekening er onder van burgm Baas zie brief 4 april 2008 waar burgm Baas totaal niet van op de hoogte was liet hij mij 6-5-2008  telefonisch weten.

Ook wist burgm Baas niet dat mij de toegang ontzegd was tot het gemeentehuis zie onder brief  28  april  2008   zie onder

Ook weet hij niet dat ik geen bezwaarschrift zie onder mocht indienen sinds 15 maart 2002, tegen de  illegale gebouwen van Jent en Ria de Vries die nu gebreken beginnen te vertonen door het uitbreken van de achtergevel van de garage/carport maar de gemeente wil dit niet controleren  De commissie spreekt in deze brief over een bouwvergunning van dhr de Vries maar hier klopt niets van,.hij moest zich houden aan de bouwvergunning van 1994 no207/1994  wat hij in 2001 heeft gebouwd   hoe is het mogelijk  7 jaar later bouwen zie de doorzetter en klik op vervalste tekeningen , alleen de Vries zijn huis is hier ingetekend zie tekening 6 waar zijn de bijgebouwen. Van de anderen tekeningen deugt niets.

Ook weet burgm Baas niet dat deze situatie tekeningen  vervalst zijn, van de zogenaamde bouwvergunningen van Jent de Vries, waar het KADASTER mij op wees, want niet 1 van al de Vries zijn bijgebouwen staan ingetekend bij het KADASTER  dus illegaal gebouwd,en dus valsheid in geschrifte. En zo kan ik doorgaan.

Een groot samenspel bij de gemeente Dongeradeel vooral wat betreft Bouw en Woningtoezicht met volledig medeweten van raadsgriffier dhr  Folbert.Hierin had ex burgm Cazemier de regie, door iedereen monddood te maken. Zelfs de politie werd het zwijgen opgelegd door deze  ex  burgm  Cazemier melden mij verschillende agenten en mochten niet langs komen

Ook kan ik geen aangifte bij de politie doen voor LASTER gepleegd door Jentje en Ria de Vries daar ze nu bijna 9 jaar mij beschuldigen dat ik grond tegen hun bijgebouwen zou hebben gewerkt, omdat ik mijn erf 40 tot 50cm zou hebben verhoogd    De twee raadsleden die hier onlangs  waren konden dit ook niet aanwijzen. waar mijn erf verhoogd was .en ook de vervalste tekeningen die ik hun heb laten zien stonden ze verstomd van en ook de garage/carport hoe die in elkaar gepruts is  kijk en huiver.

Wel gaven deze raadsleden aan, dat deze bewijsbare leugenachtige praktijken moesten stoppen, en zouden hier een gesprek over met burgm Baas en gaven aan dat deze hier maar eens alles in ogenschouw moest nemen. En als dit geen oplossing geeft, dan maar de gemeente voor de rechter dagen, met deze leugenachtige praktijken, en illegale gebouwen van  Jent en Ria de Vries aldus één van de raadsleden  wat mijn advocaat ook van plan is.

Dus nu maar afwachten wat burgm Tom Baas doet, met al die illegale gebouwen van de Vries die vanaf 1980 tot 2001 door leugens van Bouw en Woning toezicht verdedigd zijn bij de rechter, en bij Raad van State en de ex burgm Cazemier met deze praktijken volledig op de hoogte was, en nota bene gewaarschuwd was door oud burgm  Sybensma in een brief, waar staat over de onwaarheden van Jent en Ria de Vries en dat alles uitgezocht zou worden  Maar niets werd uitgezocht door ex burg Cazemier en zijn wethouders die ook het zwijgen werd op gelegd door Cazemier. Zo gaat deze gemeente Dongeradeel met zijn corrupte praktijken de geschiedenis in.

Waar ik alle personen en raadsleden en ambtenaren enz vermeld ,die hier aan mee gewerkt hebben.  Twee raadsleden waren onlangs bereid om alles hier aan de Grytmanswei 2en 4 in Niawier in ogenschouw te nemen.  Hun relaas ,leest u na het gesprek met burgm Baas  en mijn advocaat  en ondergetekende.. En is later te lezen op mijn site de doorzetter.  

En dit allemaal veroorzaakt door  Jentje en Ria de Vries uit Niawier .

Ondergetekende Lvd Meulen     klik ook op crimineel circuit 

word vervolgd,