Ook dit is Burgemeester Cazemier  

Zie brieven onder, hebt u ooit zo’n uitspraak meegemaakt?  Wat is de reden hier van om al mijn brieven te vernietigen, over normen en waarden gesproken bij het C.D.A maar hier leest u niets over in de krant.Ook de nationale ombudsman(dhr F.Romijn) neemt dit aan als kennisgeving ondanks dat ik hier door talloze instantie’s en gemeenten naar verwezen word omdat dit duidelijk klachten zijn tegen de overheid. Hoe je door leugens van Burgemeester Cazemier van de gemeente Dongeradeel in de cel terecht komt.  En hoe officier van Justitie Dhr Tom Wolters hier in mee gaat. Zoals ik schreef in mij boek deel 1 dat ik geen enkele medewerking kreeg van de ambtenaren van de gemeente Dongeradeel  om uitleg te krijgen van mijn buurman ex raadslid Jentje de Vries zijn (illegale gebouwen)  wat allemaal illegaal gebouwd is vanaf 1980 tot 2001 en deze na meting van het kadaster ook nog op mijn grond staan. En de Gemeente mij altijd voor gelogen heeft dat alles bij Jentje deVries gebouwd was, zoals vergund was. Met deze leugens zijn ze ook naar de bestuursrechter en Raad van State gegaan   En deze instanties gaan daar in mee ondanks dat ze weten dat alles illegaal gebouwd is,en dat ze totaal voor gelogen zijn door de gemeente Dongeradeel. Van daar dat ik het een grote corrupte bende noem bij de gemeente Dongeradeel. Ik heb de gemeente talloze malen uitgenodigd om hier ter plaatse in Niawier aan de Grytmanswei 2 en alles wat betreft de bijgebouwen (met de tekeningen en vergunningen) van de Vries in ogenschouw te nemen en hier gaarne uitleg van wou hebben, maar dit blijkt vanaf 1999 onmogelijk. Wel kreeg ik een brief na enkele jaren waar in stond bouw en woningtoezicht Dongeradeel heeft vaak genoeg gecontroleerd het heeft geen zin om nog eens naar de Grytmanswei 2 toe te gaan in Niawier. Dit is ook totaal gelogen. Er is nooit iets gecontroleerd volgens ex Wethouder Mevr Visser die t.p hier bij mij is geweest.  Daar ik dus niet bij de ambtenaren van de gemeente Dongeradeel terecht kon en ook niet bij Wethouder (Vrom) Dhr Klaas de Graaf (Nes Dongeradeel) en Burgemeester Cazemier ook geen gesprek wilde. Heb ik Burgmeester Cazemier staande gehouden toen hij mij op de fiets tegen kwam en duidelijk heb gemaakt dat hij het nu eens moet oplossen met deze corrupte zaak tussen mij en ( toen nog raadslid. Jentje de Vries) en de gemeente Dongeradeel, maar hij sprong op zijn fiets fietste weg riep mij nog na, van rot op dit was 7-8-2003. 

Dus deze poging mislukte ook om tot een oplossing te komen. Toen hoorde ik enkele weken niets, tot 26-8-2003 twee agenten bij mij voor de deur stonden, en mij te verstaan gaven dat ik mee moest naar het politie bureau om een verklaring af teleggen i.v.m bovenstaande ontmoeting met burgemeester Cazemier op 7-8-2003. Ik was mij van geen kwaad bewust, maar wat bleek nu,  burgemeester Cazemier had 22-8-2003, dus (15 dagen) later aangifte gedaan van onze ontmoeting op 7-8-2003. En in deze aangifte staat dat ik hem dood wou maken. (Wat weer totaal gelogen is). Dus ik mee in de politieauto naar het politiebureau dit was om 17.00 uur 26-8-2003 om een verklaring af te leggen van het gebeurde op 7-8-2003 met Burgmeester Cazemier. Ik dacht  wat vreemd om opgehaald te worden om een verklaring af te leggen, ze hadden mij toch ook kunnen bellen om op het politie bureau te komen. De rit in de politie auto eindigde op het politie bureau in Buitenpost, ik werd meteen achter de tralies gezet ik zei waar is dit nu voor. Toen kwam iemand naar mij toe dit bleek een hulpofficier van Justitie te zijn dhr de Jong, die heeft mij alles uit gelegd wat er gebeuren ging en dat ik in de cel moest. Ik vroeg waar is dit nu voor hij antwoorde u hebt 7-8-2003 burgemeester Cazemier met de dood bedreigd ik zei wie maakt u dat nu wijs hij antwoorde dat staat in de verklaring van burgmeester Cazemier van 22-8-2003 ik antwoorde dit is weer totaal gelogen. Wanneer stopt die Cazemier nu eens met zijn leugens., maar daar werd niet op gereageerd door de hulpofficier van justitie,wel zei deze hulpofficier mij toe dat ik een advocaat van piket kreeg toe gewezen.

 

Ik vroeg waar is die voor hij zei die kan u bijstaan als u iets te vragen hebt en dit is kosteloos ik vroeg wie is die advocaat dat wist hij niet en vroeg wanneer komt die langs dat wist hij ook niet dat moest ik de volgende dag maar vragen bij de rechercheur die mijn verklaring op moest nemen. Ik heb deze hulpofficier nog wel uit gelegd dat ik mijn corrupte zaak wel graag aan deze advocaat uit wou leggen maar ook hier werd door hem  niet op gereageerd . Toen werd ik door hem in de cel gebracht. Wel had ik mijn tas mee genomen met papieren en pen en ben meteen op gaan schrijven hoe het bij Justitie werkt . Het was lekker rustig in de cel tot dat ‘s avonds het luik in de Celdeur open ging en mij gevraagd werd om nog iets te eten of te drinken ik heb gevraagd naar een lunch pakket en een kop koffie wat mij is gebracht (Wat een service) Ik heb dit opgegeten en gedronken daar na heb ik nog een nog een poos zitten schrijven voor mijn boek. Deel 1. Mijn bewaarder had mij te kennen gegeven dat als ik het licht in de cel uit wou hebben, en de wc in de cel door gespoeld wou hebben  ik op het belletje moest drukken wat in de cel muur zat. Daar ik nooit een horloge draag en niet wist hoe laat het was heb ik nog enige tijd aan mijn te schrijven boek besteed  toen het volgens mij wel weer genoeg was die dag heb ik op het belletje in de muur gedrukt en zoals afgesproken met de bewaarder spoelde de wc 3x door en ging het licht uit in de cel .En heb mij zelf welterusten gewenst maar wel met een gedachte hoelang zouden deze grote heren mij nog willen treiteren daar ze heel goed weten dat ik totaal onschuldig  ben. En mij proberen op deze manier klein te krijgen   Wat hun nooit lukt,want ik geef nooit toe wat ik niet gedaan heb met alle bewijs voor handen.

 De volgende dag 27-8-2003 werd ik uit de cel gehaald door brigedier van politie, dhr de Walle om een verklaring af te leggen van het gebeurde op 7-8-2003.Mijn eerste vraag aan hem was wanneer komt die advocaat van piket langs, dat wist Dhr de Walle niet ik zei u kunt toch bellen maar hij had het telefoon nummer niet, ik heb dit die dag 5x gevraagd aan de Walle  maar hij had geen telefoon nummer. Ik vroeg u kunt toch hulpofficier van justitie de Jong bellen want die heeft mij toegezegd dat ik recht heb op een advocaat van piket ,maar ook hier had deWalle geen tel nummer van. Toen begon bij mij een lampje te branden  zou die advocaat van piket wel ingelicht zijn??? over mijn verblijf in de politiecel in Buitenpost? Ik heb toen een verklaring af gelegd en duidelijk aan gegeven dat ik nooit die Cazemier dood zou maken, dus weer totaal gelogen door Cazemier

U leest in mijn boek deel 1 dat ik van de Rechter nog een vergoeding kreeg voor dit z.g.n dood maken van Cazemier  en dat ik onterecht in de cel had gezeten. Ik dacht toen ik de verklaring bij Dhr de Walle had afgelegd om 10.30 uur (27-8-2003) dat ik naar huis kon,maar ho maar ik moest de cel weer in ik vroeg de Walle waar is dat goed voor en wanneer komt die advocaat van piket dat wist hij niet hij antwoorde soms s’morgens of in het  begin van de middag en ook wel na 3 uur . Ik dacht wat er nu aan de hand is weet ik niet ik heb een verklaring afgelegd  en moet nu de cel weer in, maar ook nu begon bij mij een lampje te branden,ik vroeg wat moet er nu dan nog gebeuren deWalle antwoorde  uw vrouw moet ook een verklaring af leggen want die was ook bij die ontmoeting van Cazemier  7-8-2003 toen u dhr Cazemier staande hield ik vroeg weet ze hier van nee antwoorde Dhr de Walle ik ga ze nu meteen bellen  dan kan ze haar verklaring afleggen en kunnen jullie met zijn beiden weer naar huis, ik zei dat kan nog net want we zouden vanmiddag (27-8-2003) met de kleinkinderen naar Dokkum om Koningin Beatrix te zien die was namelijk die dag in Dokkum daar had dhr de Walle wel begrip voor. Maar ik werd toch weer na de cel gebracht door dhr deWalle ik ben toen maar weer gaan schrijven voor mijn boek ik dacht er zal gauw anderhalf uur mee gemoeid zijn als mijn vrouw naar Buitenpost toe komt (ongeveer 20 min rijden) en dan nog de verklaring afleggen, dus ik had in de cel voor mij zelf berekend dat we voor 1 uur (13.00 uur) op weg naar huis zouden zijn. Daar ik schreef dat ik nooit een horloge draag en wist dus niet hoe laat het was dacht ik dit duurt wel lang, niet dat ik mij verveelde want ik maakte ook aantekeningen van die dag . Zodat ik die over kon nemen in mijn te schrijven boek.

Toen op eens ging de cel deur open  daar stond dhr de Walle het eerste wat ik vroeg hoe laat is het, hij zei half drie  ik zei waar bent u nu mee bezig ik heb met u een duidelijke afspraak gemaakt nu kunnen we ook niet meer naar Koningin Beatrix,  hij antwoorde de verklaring van u is nog niet afgerond ik vroeg waar is mijn vrouw hij zei die hebben we weg gestuurd en is naar uw dochter gereden in Twijzel ik vroeg wanneer komt die terug hij zei om 17.00 uur  ik vroeg wat moet ik nu nog, deWalle antwoorde we moeten de verklaring van u nog af maken ik zei ik heb u niets meer te zeggen  ik dacht dat mijn verklaring wel duidelijk was. Ik zei ik heb alleen maar behoefte om die advocaat van piket te spreken maar nogmaals antwoorde  Dhr de Walle dat hij geen telefoon nummer had.  Na mijn onderzoek bleek dat hij gewoon de officier van justitie had kunnen bellen dit bleek Tom Wolters te zijn die mij in de cel heeft gezet 26-8-2003 dus ik werd weer naar de cel gebracht door de Walle  net of was ik een groot misdadiger en ik was en ben mij op de dag van vandaag van geen kwaad bewust. En niemand word onschuldig veroordeeld volgens Minister van Justitie.Ik ben in de cel maar weer begonnen te schrijven tot mijn vrouw terug kwam om 17.00 uur,en ja hoor daar ging de celdeur weer open en daar stond weer Dhr de Walle ik vroeg hoe laat is het hij antwoorde  17.15 uur  en vroeg is die advocaat van piket al geweest. Nee antwoorde dhr deWalle  en denk ook niet meer dat hij komt ik zei hoe weet u dat nu? Hij antwoorde het heeft ook geen zin meer want u gaat zo meteen naar huis want uw vrouw zit voor op het kantoor  van het politie bureau  te wachten en dit was gelukkig  waar. Dus we dachten nu kunnen we naar huis, maar weer ho  ik vroeg Dhr de Walle wat nu, hij antwoorde ik mag u nog niet laten gaan ik vroeg van wie niet hij antwoorde van de officier van Justitie ( Tom Wolters ??) het was inmiddels 17.45.uur toen ging dhr deWalle uit het kantoor en kwam ongeveer 5 min later weer binnen met de mededeling dat we naar huis mochten. Ik denk dat toen de Koningin vertrokken was uit Dokkum ik heb nog 1x gevraagd naar de advocaat van piket maar deze kon de Walle niet bereiken.

De verzorging en de vriendelijkheid was uitstekend op het Politiebureau in Buitenpost en gratis en later kreeg ik van de Rechter ook nog  € 95 vergoeding voor het zogenaamd dood maken van Burgemeester Cazemier  U kunt wel nagaan dat deze Rechter het bovenstaande verhaal snel door had. Maar nu die advocaat van piket wie zou dat zijn?? Maar weer vragen op het politiebureau in Buitenpost maar daar moest ik niet zijn, werd mij gezegd ik moest op het politie bureau in Dokkum zijn dus richting Dokkum.ik werd niet vriendelijk te woord gestaan maar uiteindelijk kreeg ik toch Dhr Vet te spreken.  Ik moest mee naar boven halverwege de trap draaide hij zich om en antwoorde wilt u hier nu een levensgeschiedenis van maken ik antwoorde nee  ik heb maar 2 vragen aan U. 1 Wie was die advocaat van piket?  2 kunt U Jentje deVries (nu ex Raadslid) vragen wat ik fout heb gedaan op mijn erf, want daar draait alles nu om, maar ik kreeg geen duidelijk antwoord van Dhr Vet, en ook nooit meer iets van hem gehoord, net als politie Buiter en politie Tuininga.  

Politie de Jong uit Dokkum was duidelijk in 2006 die antwoorde mij, wij mogen geen energie meer in uw zaak steken.  Opdracht van wie?? Misschien Burgemeester Cazemier? Of  Korpsbeheerder Burgemeester Dales van Leeuwarden deze had ik mijn probleem gaarne willen uitleggen hoe de Politie hier in Friesland omgaat met onschuldige burgers zoals mij, waar deze politiemensen in de Gemeente Dongeradeel volkomen mee op de hoogte zijn (maar ze zwijgen als het graf) al vanaf 1999. Ook Burgemeester Dales uit Leeuwarden wou hier niet een gesprek over  reden????     

Nu weer verder met het gesprek met de hulpofficier van justitie Dhr Vet, Dhr Vet heeft voor mij uit gezocht wie die Advocaat van piket  was dat was het advocaten kantoor Winnips en Schutz uit Leeuwarden. Dus dit kantoor gebeld ik kreeg Dhr Schutz aan de lijn ik vroeg had u 26 en 27 augustus 2003 Piket dienst?   Deze antwoorde mij dat is juist ik had de laatste week van augustus(2003) piket dienst  hij vroeg wat is u naam ik antwoorde  L v.d Meulen uit Niawier postcode 9138 TD. Hij antwoorde ik heb nooit uw naam door gekregen,dus weer een leugen en zo kan en ga ik door met deze CORRUPTE  zaak. 

Misschien begint er nu bij u geachte lezer nu ook een lampje te branden, ik werd 26-8-2003 niet van huis gehaald om de volgende dag  27-8-2003 een verklaring af te leggen  NEE ik moest van de straat 27-8-2003 omdat dan de Koningin in Dokkum kwam en Burgemeester Cazemier wijs werd gemaakt door de nu ex Wethouder Klaas de Graaf uit Nes (D)  en (nog) steeds Raadslid VVD dhr Tabak uit Dokkum dat er wel eens iets gebeuren kon door mij tijdens het bezoek van de Koningin in Dokkum ook weer totaal gelogen want zoals ik schreef ik zou er met mijn kleinkinderen naar toe. En ik ga geen rotzooi maken onder feestende mensen want die hebben hier niets mee te maken laat dat duidelijk zijn.

 Ook de heren de Graaf en Tabak hebben aangifte bij de Politie gedaan van het bovenstaande verhaal wat ze Burgmeester Cazemier wijs hebben gemaakt. ook hier trapt dhr Cazemier in en is niet bereid om een gesprek. De aangiften van de Graaf en Tabak leest u  t.z.t  in mijn boek deel 2 of op internet, aangifte Burgemeester Cazemier staat beschreven in mijn boek deel 1.Zo beland je nu in de cel door een leugenachtige burgmeester Cazemier en zijn handlanger ex Wethouder de Graaf en VVD raadslid  dhr Tabak uit Dokkum. Wat een lezer van mijn boek deel 1 ook opviel dat het allemaal VVDers zijn die je belazeren. 1dhr Tabak raadslid VVD gemeente Dongeradeel  deze weet van de hoed en de rand. 2 dhr Cazemier VVD  die schrijft mij zelfs 21-september-2004 dat ik geen wettelijk overtredingen heb begaan. 3 Rechter  Arjen v.d Meer uit Surhuizum  ook toen nog statenlid voor de VVD en deze veroordeelde mij tot  10.000 euro dwangsommen in zijn uitspraak in 2002 of mijn huis zou geveild worden met deze uitspraak is nog steeds niets gedaan nu zijn we december 2006,wel heb ik op advies van twee notarissen de dwangsommen betaald van 10.000 euro. 

Tijdens dit 2 uur durende gesprek gaven ze aan als ze doorgaan met deze vreemde zaak wat helemaal niet kan  Ten eerste hebt u een koopcontract ( transportacte) met uw buurman J de Vries  en dit koopcontract zou dan ongeldig verklaard moeten worden om de illegale gebouwen van de Vries in stand te houden wat bij de wet verboden is, gaat men wel over tot veiling van uw huis dan krijgt u de nieuwe eigenaar er nooit weer uit, want deze nieuwe eigenaar koopt uw huis zonder lusten of lasten aldus 2 verschillende Notaris kantoren wij hebben nog NOOIT zo’n absurde zaak meegemaakt aldus de Notarissen.  Het meer dan 2 uur durende gesprek met deze beide Notarissen  was geheel GRATIS alleen moest ik beloven als alles definitief was hoe het met mijn ZAAK afgelopen was dat ik hun daarvan in kennis wou stellen dat heb ik beloofd. Wel gaven ze mij het advies door te gaan want wat u over komt kan helemaal niet aldus beide Notarissen en wensten mij veel succes. 4 dhr Nijpels ook VVD deze schrijft mij woordelijk 20-augustus-2002, mijn persoonlijke mening in deze is, gedane zaken nemen geen keer ik adviseer u dan ook u er bij neer te leggen dat het destijds zo gelopen is (lees ook brief  30 en 31 nu weten we ook hoe Dhr Nijpels  met onschuldige burgers in Friesland omgaat.

Aldus de lezers van mijn boek deel1.

Gaarne reactie.  s.v.p.

Dit was weer een klein stukje  wat ik in mijn boek deel 2 verwerk en t z t  op  Internet staat

Bovenstaande geschreven   1 december 2006.   Lolke v.d.Meulen     Niawier.

Di t was weer de WAARHEID en niets anders dan de WAARHEID .

 

Naar boven