Complot

Complot en samenzwering zo zie ik mijn zaak na onderzoek vanaf 1980 met  mijn buurman en ex raadslid CDA (normen en waarden) dhr Jentje de Vries en de gemeente Dongeradeel  Dokkum.Vanaf 1999 ben ik gaan uit zoeken hoe dit corrupte spel gespeeld is vanaf 1980.Wat mij opviel bij de eerste gesprekken met de heren advocaten die ik hierna noem dat deze allemaal toegaven dat hier niets aan de hand was, en kwamen zeer vriendelijk over totdat ik ze begon aan te spreken op de leugenachtige en corrupte praktijken van het ex raadslid Jentje deVries en de gemeente Dongeradeel   Dokkum. De reden van mijn onderzoek naar de handel en wandel van het ex raadslid Jentje de Vries en de gemeente Dongeradeel leest u op mijn site .dedoorzetter.

 Wat mij het meeste opviel van deze heren, dat ze allemaal ondanks dat ze volledig op de hoogte zijn, en weten ter plaatse precies hoe de vork in de steel zit, maar blijven nu de boel verdraaien al gaat dit ook gepaard met liegen en bedriegen en bedrog , en denken nu door hun machtsvertoon en brutaliteit mij naar hun hand te zetten, en hoe is het mogelijk vraagt iedereen zich af die mijn site leest hoe dit ex raadslid Jentje de Vries al deze heren in de tang krijgt met zijn leugens, ten eerste ik noem zijn eigen rechtsbijstand verzekering UNIVE die heb ik meteen1999 op de hoogte gesteld van deze leugenachtige praktijken van de Vries, en wel dhr Meyboom en ook dhr Kastelijn van fraudezaken bij UNIVE  maar hier word niet eens op gereageerd,ondanks dat dhr Kastelijn aangeeft dat hier een vies spelletje word gespeeld door de heren (ex) advocaten.Zelfs als ik een rechtsbijstand verzekering bij UNIVE aanvraag word mij vermeld  dat alles wat met de (leugenachtige)praktijken van de Vries te maken heeft word uitgesloten. Dus een tip over leugenachtige praktijken daar doet UNIVE verzekeringen niets mee.

Ook Jentje de Vries zijn  adv Machiels ga ik aanklagen want ook die zijn praktijken raken kan nog wal,  en als Jentje de Vries een beetje slim is pakt hij zijn eigen advocaat Machiels aan voor deze praktijken.  Ook bij mijn ex advocaten dhr Wim Sleijfer  van der Wal en Bustin Brandsma en Wiarda en H de Jong ( van Hoef advocaten uit Bergum (friesland) ga ik een klacht indienen bij de orde van advocaten te Leeuwarden dhr Cnossen voor deze corrupte praktijken   Dhr Bustin heb ik reeds aangeklaagd en dit ligt ter beoordeling bij het Hof van Discipline.

 Binnenkort leest u alle verhalen van iedere advocaat afzonderlijk dit geld ook voor de Gerechtsdeurwaarder Kroes en Flikkema. Een medewerker dhr Oosterhof van dit kantoor die hier met een dagvaarding aan de deur stond mocht ik alles uitleggen, deze stond versteld van zoveel onzin dus dit is gemakkelijk te controleren om zijn verhaal te horen. Ook kandidaat notaris Iedema van het kantoor van notaris Hellema uit Dokkum heb ik alles uitgelegd deze maakte hier namelijk foto’s van mijn huis om de veiling van mijn huis voor te bereiden ook deze vond het onvoorstelbaar, want hier is niets aan de hand zo verklaarde hij en beide heren zowel deurwaarder Oosterhof als kandidaat notaris Iedema hebben dit gemeld op hun kantoor maar er werd niet naar geluisterd.  Even later schreef gerechtsdeurwaarder Kroes en Flikkema we gaan voortvarend verder met de veiling van uw huis. Notaris Hellema uit Dokkum heb ik diverse keren over deze corrupte zaak gesproken en gewaarschuwd voor deze criminele praktijken. Ook gaf deze notaris Hellema medewerking om mij grond afhandig te maken deze grond was bestemd om de illegale gebouwen van het ex raadlid Jentje de Vries in stand te houden omdat die op mijn grond gebouwd zijn.

Ook heb ik deze notaris Hellema gewezen op het  KOOPCONTRACT  wat ik en de Vries hadden afgesloten in 1983. Maar deze notaris Hellema uit Dokkum bleef bij zijn standpunt met de woorden we gaan over tot de veiling van uw huis en de verkoop van uw grond , ondanks dat ik alle heren en (ex) advocaten uitgelegd had dat dit onmogelijk was, om mijn huis te veilen en we omdat de Vries zich niet had gehouden aan de uitspraak van de rechter. dit bevestigden zowel deurwaarders als notarissen waar ik informatie gevraagd had.  Ook deze heren stonden verstomd van deze onzin en voegden er aan toe dit kan helemaal niet dit hebben wij nog nooit meegemaakt was hun antwoord en adviseerden mij vooral door te gaan met deze zaak die zeer corrupt is.

En niemand van bovenstaande(ex) advocaten deed iets om deze eerste veiling van mijn huis te voorkomen, hun commentaar was u bent schuldig aan niets maar ik wil u niet meer bijstaan dit schreef adv dhr Bustin van het advocaten kantoor Tuinman en Sleijfer uit Leeuwarden. Weer anderen adv lieten hun rekening voor wat het was, zowel in 2003 als in 2005 met de vermelding zoek maar een andere advocaat.  Dit noem ik nu een groot complot..

 Ook dit bovenstaande ritueel om mijn huis te veilen en nu voor de tweede keer herhaalde zich in 2007, ook nu probeerden ze maar nu door een andere deurwaarder en wel het kantoor Jager en de Veen en ook een andere notaris nu uit Haarlem  notaris kantoor Helmich en ook nu weer zou men met veel machtsvertoon mijn huis voor de( tweede) keer veilen, ondanks mijn waarschuwing ook aan deze bovenstaande heren om de zaak in ogenschouw te nemen maar ook geen reactie. Ook deze heren werden in de tang genomen door dit ex raadslid Jentje de Vries en zijn adv Machiels en geloofden ook in de Vries zijn leugenachtige praktijken. Hoe is het mogelijk vraagt iedereen zich af. En waar zijn nu notaris Hellema uit Dokkum en deurwaarder Kroes en Flikkema  waarom maken deze heren het karwei niet af ???? om mijn huis voor de tweede keer te veilen? Ook heb ik dit gevraagd aan dhr Hellema en Helmich maar ook nu weer geen reactie.

 De tweede keer dat mijn huis geveild zou worden was niet van lange duur, ik heb toen deurwaarder Noppe uit Leeuwarden ingeschakeld, en ook mijn huidige advocaat dhr Franken deze waren meteen bereid langs te komen en foto’s te maken en binnen een week was de veiling van mijn huis verleden tijd, en ook mijn bankrekening die geblokkeerd was door Jentje de Vries en zijn advocaat Machiels uit Drachten met medewerking van bovenste Deurwaarder dhr de Jager en de Veen was binnen een week ook weer verleden tijd. Misschien weet dhr Cnossen hier een antwoord op hoe dit zo snel mogelijk was, wat mij bij de vorige advocaten in geen jaren lukte REDEN???? Ik ga het dan ook vragen aan de dhr Cnossen deze is deken van orde van advocaten te Leeuwarden wat we doen met bovenstaande ex advocaten. Ook dhr Cnossen is volledig op de hoogte van mijn zaak en heeft mijn boek ook gelezen maar had ook nog nooit zoiets meegemaakt en wist ook niet waar ik schuldig aan was, zo zei hij tijdens ons gesprek in 2006.Maar was ook niet van plan om langs te komen om alles in ogenschouw te nemen. REDEN???? Hij wou mij eerst schriftelijk antwoorden schrijft hij nu.  Dus afwachten,ik en velen zijn benieuwd wat hij gaat schrijven en hoelang dit duurt.Ook dit is volgens mij binnen een week duidelijk wat mijn ex advokaat gedaan en niet gedaan hebben.

Dhr Dijkstra  deken van orde van advocaten te Groningen was het direct duidelijk tijdens ons gesprek in het bijzijn van advocaat Bustin die ik aangeklaagd heb.Dhr Dijkstra vroeg mij tijdens dit gesprek wat is nu de kern van uw zaak ik gaf aan dat ik nu al jaren word beschuldigd dat ik grond tegen de muren gewerkt heb van het ex raadslid J de Vries dit bevestigde mijn ex adv dhr Bustin toen antwoordde dhr Dijkstra woordelijk dan moet die grond heer Bustin er toch weer weggehaald worden? maar hier werd niet op geantwoord door  dhr Bustin  dus wij wachten nu af hoe het Hof van Discipline beslist over deze zaak en wat dhr Cnossen doet met deze bovenstaande ex advocaten.Want hoe je mijn zaak ook went of keert ik ben totaal onschuldig met alle bewijzen.

Ik houd u op de hoogte ook het antwoord van dhr Cnossen leest u binnenkort op mijn site word vervolgd,

 Lvd Meulen   Grytmanswei 4         9138 TD    Niawier  5-1-2008

                                                    Naar boven