De heren Pultrum / de Haan   link 101

 

Ook deze heren zouden mij geld afhandig maken met deze corrupte zaak

Net als de Oplichters link 54

Wat vind u van deze heren advocaten Brandsma / Wiarda link 65

Rechter Arjen v d Meer  vind mij gestoord zie link  57,58 en 94 nadat ik hem had uitgelegd  wat op Video link 76 staat. en op link 32 Ik ben genaaid

Hoe is het mogelijk vraagt iedereen zich af na het zien van mijn Video dat de Vries raadslid word, terwijl de gemeente volledig op de hoogte was, ook niemand begrijpt de Vries zijn advocaat dhr Machiels uit Drachten dat die nu bijna 10 jaar meegaat in de leugens van de Vries, dit geldt ook voor de notarissen Hellema en Helmig die met medewerking van de deurwaarders mijn huis zouden veilen ( hier later meer over ) Deze heer de Vries is ook nog van het  ( CDA )  zie Link 9 Normen en Waarden.  

Nu dhr Pultrum daar die ook bekend is wat er bij de gemeenten speeld, heb ik dan ook hem gevraagd of hij mijn stukken eens wou lezen waar dhr Pultrum meteen toe bereid was.

Ik heb hem mijn stukken wat nu op video staat  en link 32 Ik ben genaaid gebracht in Houtigehage.

Hij zou mij berichten als hij het gelezen had, dan zou ik het weer ophalen.

Ook heb ik dhr Pultrum gevraagd of hij een reactie bij mijn stukken wou bijvoegen, ook dit zei dhr Pultrum mij toe zie onderstaande brief 78

.

Het ging niet zoals afgesproken was, ik zou mijn stukken ophalen, maar de heer en mevr Pultrum brachten mij de stukken met de reactie brief 78.

Ik wou dhr Pultrum toen ter plaatse uitleggen waar ik van beschuldigd word door het ex raadslid de Vries en zijn getuigen Allema en Meindertsma maar dhr Pultrum had geen tijd

Wel gaf hij aan dat mijn erf niet verhoogd kon zijn, want dan kom ik bij u het huis niet in was zijn antwoord

Ik heb dhr Pultrum gevraagd wat voor kosten hij gemaakt had voor het lezen van mijn stukken, maar er waren geen kosten aan verbonden aldus dhr Pultrum en hij moest  hier bij mij in de buurt zijn, vandaar dat hij mij de stukken.bracht.

Toen ik de reactie van dhr Pultrum las brief 78 dacht ik, wie is nu de zwager van dhr Pultrum waar hij het n en ander mee heeft besproken dit bleek bij na vraag  dhr de Haan uit Lemmer te zijn en is ook bekend met wat er bij de gemeenten speeld.

Ik heb toen telefonisch contact opgenomen met dhr de Haan en mijn verhaal verteld wat nu op video staat , onvoorstelbaar en onbegrijpelijk was zijn antwoord, hij wou wel eens bij mij in Niawier zien wat daar aan de hand was, ik heb hem dan ook uitgenodigd en gezegd dat ook burgm Cazemier en dhr Ketellapper (ook bestuurder van een gemeente ) zouden komen en wat mij betreft mag u hier ook bij zijn, dus zo gezegd zo gedaan

Toen de heren kwamen, heb ik terplaatse in Niawier weer alles uitgelegd aan burgm Cazemier,dhr de Haan en dhr Ketellapper wat nu op video staat en op link 32..De  heren Cazemier en de Haan waren weinig spraakzaam. Dhr Ketellapper die meerdere malen bij mij is geweest en volledig op de hoogte was, herhaalde mijn verhaal nog een keer met zijn eigen woorden, en gaf woordelijk aan het is hier G.V.D bij van der Meulen van de ratten besnuffelt.

Toen was ons gesprek over en uit , ik heb de heren Cazemier en de Haan nog gevraagd om een schriftelijke reactie wat ze mij hebben toegezegd.

 

Dit leest u in onderstaande brief 79  waar staat dat ik moet berusten in de uitspraak van de rechter want die zijn duidelijk

Ook in brief 79 staat dat het ging om de garage uit 1980, ook dit is gelogen het gaat om wat de Vries illegaal gebouwd heeft in 2001 op mijn grond. Ook staat in deze brief 79 dat van der Meulen niet kan aantonen dat hij de grond niet heeft opgehoogd, en ik had de heren Cazemier en de Haan uitgelegd tijdens hun bezoek wat op link 32 staat hoe durven de heren deze zotheid te schrijven.

 

Dit leest u in onderstaande brief  79  waar staat dat ik moet berusten in de uitspraak van de rechter want die zijn duidelijk.

Nog dhr Cazemier nog dhr de Haan weten net als iedereen niet waar ik schuldig aan ben ook voor hen geldt de beloning zie Unieke Beloning link 100 bewijs en strijk 100.000 op

De snelste oplossing is, heren Rechters kom langs, en het is duidelijk.  Maar dit blijkt sinds 2002 onmogelijk  zie Mijn Voorstel link 51

 

Dhr de Haan kwam geheel op eigen voorstel en nieuwsgierigheid naar de Grytmanswei 4 in Niawier.

Ook mijn stukken heb ik hem niet gestuurd en ook niet gevraagd om die te lezen dit was het idee van dhr Pultrum.

Die heeft mijn stukken  met dhr de Haan besproken wat duidelijk in de reactie staat van dhr Pultrum brief 78

En dan krijg je tot ieders verbazing de rekening van de Haan /Pultrum  zie onder Rekening 80, 81 en een herinnering 82.

Over geld en over 50% van de totale kosten is NOOIT gesproken met dhr de Haan

En niemand hoeft voor mij voor 50% te werken

Ik zou gaarne schriftelijk willen weten hoe dhr de Haan deze onzin verzint

Dhr Pultrum is nog steeds duidelijk laat hij weten, er waren geen kosten aan verbonden, wel staat de handtekening van dhr Pultrum onder de rekeningen.

Ook hier zou ik gaarne uitleg van willen hebben, ik heb dan ook NIETS betaald  wel vraag ik nu aan de lezers van mijn site wat vind u van de handelswijze van deze heren?

Lees ook het schrijven van de Haan en Pultrum op rekening 82

Deze heren noemen zich al jaren volksvertegenwoordigers, ik dacht dat deze corrupte misstanden gemeld moesten worden na het zien van mijn Video

Word vervolgd,   

 

Voor de duidelijkheid hieronder in getypte vorm

Brief  78  reactie  van dhr Pultrum

 

Geachte heer v.d. Meulen

Hierbij de stukken retoer

En en ander met mijn zwager besproken

Zaak zit naar onze mening op slot

Uitspraken zijn gedaan

Die stellingen worden naar onze mening niet verlaten

Zien derhalve geen aanleiding in uw belang nog zaken ten voordele van u te herzetten / herstellen

Mocht u nog vragen hebben dan ben ik natuurlijk bereid die te beantwoorden

Met vriendelijk groet.