De Rijdende Rechter

 

Ik zag 10-2-2009 een uitzending van de Rijdende Rechter hoe burgm Hafkamp van de gemeente Bergen met haar inwoners omgaat , zij was zelfs aanwezig op de zitting, gaf haar duidelijke mening en gaf aan we wachten op de uitspraak van de rechter dit noem ik nu een burgemeester die correct optreed.

Ook gaf ze aan dat de andere heren die ook een parkeerboete hadden gekregen schadeloos gesteld zouden worden, nogmaals een burgm die zijn inwoners correct behandeld.

 

Ook ik, heb meerdere malen aangegeven bij mijn gemeente Dongeradeel in het jaar 2000 om de Rijdende Rechter in te schakelen, dit was nadat Burgm Sybensma vertrokken was naar Kampen, en deze had mij toegezegd dat alles tot de bodem uitgezocht zou worden wat in

Link no1 Jentje de Vries zijn eerste brief staat brief 1 en 2 en lees ook de brief  van burgm Sybesma no 68 en 69

Ook toen was de Rijdende Rechter bereid om mijn zaak te behandelen.

Maar zowel Jent de Vries als de gemeente Dongeradeel waren niet bereid om mee te werken .

En de Rijdende Rechter gaf ook toen aan, dat er 2 partijen aan mee moesten doen.

Dus dit lukte niet in het jaar 2000  Wat zou de reden van de Vries en de gemeente zijn?

 

 

Wethouder Egge Lalkens toen tijdelijk loco burgmeester heb ik talloze malen op de brief van burgm Sybensma gewezen met welke onwaarheden en leugens Jent en Ria de Vries en de gemeente Dongeradeel bezig waren. Maar dhr Lalkens antwoorde nadat ik het tal van keren gevraagd had wij hebben het recht dit te weigeren. Reden?

 

Ook toen Cazemier burgm werd van de gemeente Dongeradeel heb ik dit ook hem talloze malen voorgesteld net als alle wethouders en raadsleden maar ik kreeg geen reactie nu zijn we bijna 10 jaar verder en lees mijn site  De Doorzetter   wat zich allemaal heeft afgespeeld.

En wat de belastingbetaler van de gemeente Dongeradeel dit heeft gekost.

Dit had kosteloos opgelost kunnen worden door de rijdende Rechter in te schakelen deze was meerdere malen hier toe bereid   maar ex raadslid Jent de Vries en de gemeente Dongeradeel bleven weigeren.

En nu het onder de rechter is, meld de rijdende Rechter mij dat ze mijn zaak niet in behandeling kunnen nemen, waar ik alle begrip voor heb.

Maar deze rechters die mij nu veroordelen dat ik mijn erf verhoogd heb en grond tegen de muren van de fam de Vries heb gewerkt en dit op de dag van vandaag volhouden kan ik niet uitleggen dat dit nooit gebeurd is en ook helemaal niet kan.

Ook zijn deze rechters niet bereid om langs komen, zoals de rijdende Rechter dat doet, om hen uit te leggen nogmaals dat het helemaal niet gebeurd is en helemaal niet kan wat de fam de Vries beweerd in 1999  zie video link 76

 

Ook heb ik aan al mijn ex advocaten en ook andere rechters gevraagd om de zelfde werkwijze toe te passen als de rijdende Rechter,lees  Mijn Voorstel  link 51

Maar ook hier wou geen enkele ex advocaat rechter en de gemeente Dongeradeel aan mee werken.

 

Ook burgm Cazemier heeft mij in 2000 toegezegd dat alles tot de bodem uitgezocht zou worden wat Jent en Ria de Vries nu wel en niet zonder vergunning gebouwd hebben op mijn grond en ook zou de gemeente alle onwaarheden van het ex raadslid deVries onderzoeken

Maar tot op heden is er niets onderzocht. Burgm Sybensma zei het zo in 1999 wat ze met u gedaan hebben vanaf 1980 toen de fam de Vries naast u kwam wonen is liegen en bedriegen en bedrog. 

 

Wat burgm Cazemier wel deed was het gehele ambtelijkapparaat  monddood maken

Zelfs de wethouder van VROM  Klaas en Graaf  die volledig op de hoogte en ook weet dat ik geen enkele overtreding heb begaan werd ook hem de mond gesnoerd door burgm Cazemier en zei woordelijk ik zeg niets ik mag niets zeggen, en ik heb burgm Cazemier beloofd om niets te zeggen uw zaak met het ex raadslid Jent de Vries die naast u woont is het pakkie aan van burgm Cazamier aldus wethouder de Graaf.

Dit gold ook voor alle ambtenaren, raadsleden en wethouders.

Ook de nog zittend wethouder Rudolf Boersma is al jaren op de hoogte van deze corrupte en leugenachtige praktijken van het ex raadslid de Vries de gemeente Dongeradeel net als alle raadsleden zoals Pieter Braaksma en Gosse Hiemstra die ter plaatse geweest zijn en ook geen enkele overtreding konden constateren, ook dhr Folbert griffier speeld het corrupte spel al jaren mee maar blijft zitten waar hij zit ik leg het u gaarne allemaal uit aan de hand van bewijzen.

 

Al de heren rechters advocaten deurwaarders notarissen UNIVE  verzekeringen enz  heb ik bijna 10 jaar lang uitgelegd wat nu op de video link76 staat

Maar de heren speelden allemaal het spel mee, zodat ik toe zou geven wat ik niet gedaan heb.

 

Zou burgm Waanders ook bereid zijn om bij de eerst volgende rechtzitting aanwezig te zijn? net zoals Burgm Hafkamp van de gemeente Bergen bij de rijdende Rechter?

Ik nodig haar uit.

Ook dan weer ga ik de rechters nog eens voor de zoveelste keer uitleggen dat ik van iets word beschuldigd door het ex raadslid de Vries met medewerking van de gemeente Dongeradeel  wat helemaal niet kan en ook nooit gebeurd is.