Dhr Tilstra Vrom Groningen.  Link 134

 

Ook VROM Groningen is onbetrouwbaar, en gaat mee in het doofpot circuit.

Ik had 5 juli 2001 met VROM Groningen afgesproken dat ze langs zouden komen.

Dhr Lucas van de Velde van VROM Groningen liet mij weten dat hij eerst bij Bouw en Woningtoezicht van mijn gemeente Dongeradeel langs zou gaan, om de vergunningen en tekeningen van het ex raadslid Jent de Vries zijn gebouwen,om aan de hand hiervan mij te overtuigen dat alles gebouwd is bij het ex raadslid de Vries zoals vergund, zoals ook in onderstaande brief 35a van de gemeente Dongeradeel staat.

Ik was benieuwd met wat voor tekeningen en vergunningen dhr. Lucas van der Velde van VROM Groningen 5 juli 2001 langs zou komen.

 

Mij was namelijk 19 april 2001 al door een ambtenaar van Bouw en Woningtoezicht gemeld dat er geen enkele geldige vergunning van de Vries was, ook gaf deze ambtenaar aan dat er nooit  stukken die bij een bouwvergunning horen na 5 jaar worden vernietigt, zoals ook in brief 35a staat ook de Provincie gaf dit aan.

.

Wel kwamen dhr Lucas van der Velde en mevr. Bergsma van VROM Groningen 5 juli langs maar zonder vergunningen en tekeningen van de Vries zijn gebouwen, zodat we niets konden controleren  Wel gaf dhr. Lucas van der Velde aan, wat meer de Vries illegaal bouwt wat meer hij moet afbreken. Aannemer Schaafsma was toen nog maar een paar dagen illegaal bezig   klik op Oplichters link 54

 

Dhr Lucas van der Velde gaf aan dat hij van hier van uit Niawier naar de gemeente zou gaan en dit zou bespreken met de heren van BouwenWoningtoezicht van de gemeente Dongeradeel

Wat de heren van de gemeente Dongeradeel en VROM Groningen overeen gekomen zijn over de illegale gebouwen van het ex raadslid de Vries leest u in onderstaande brief van drs. G.C.A Wamelink brief 195 van 23 oktober 2001

 

In deze brief schrijft dhr Wamelink van VROM, ik zal de gemeente Dongeradeel dan ook niet verzoeken om handhavend op te treden.

Wat dus inhoud dat tegen de illegale gebouwen van mijn buurman Jent de Vries niet word opgetreden waar ik nu 10 jaar de dupe van ben   klik op Video link 76

 .

Talloze malen heb ik VROM en de gemeente Dongeradeel gewezen op wat minister Pronk van VROM schrijft. Zie onder brief 102 met foto dat hij keihard zou optreden tegen alle gemeenten die de regels aan hun laars lappen ook wat illegale bouw betreft.

 

Maar VROM en de gemeente Dongeradeel en ook de Rechters lapten deze regels van minister Pronk aan hun laars. Ook vroeg ik om een onderzoekscommissie in te stellen de reactie die ik kreeg van de gemeente Dongeradeel leest u hier onder in brief 26 a.

 

Ook dhr Tilstra was niet berieid langs te komen lees brief 196 met de tekeningen en vergunningen van de Vries, steeds werd in een aantal brieven zie onderstaande brieven 197,198,199,200 en 201 vermeld u draagt geen nieuwe feiten aan.

 

Heer Tilstra de feiten zijn nog steeds dezelfde, L.B.B.  liegen en bedriegen en bedrog en ik de dupe ben van de illegale gebouwen van het ex raadslid de Vries en de leugens van Jent de Vries en de gemeente Dongeradeel.

 

Had VROM Groningen , dhr Wamelink, dhr Tilstra, Lucus van der Velde en de gemeente Dongeradeel en dan met name Burgm Cazemier die zijn pakkie aan het was volgens de nu vertrekkende wethouder van VROM  Klaas de Graaf zich in 2001 gehouden, aan wat dhr Pronk toen minister van VROM aan alle gemeente schreef brief 102 ,dan hadden we al deze problemen kunnen voorkomen.  

Ik zie deze heren van VROM Groningen dan ook dan als meelopers met de corrupte gemeente Dongeradeel en beiden en lak hebben wat een minister van VROM dhr Pronk voorschrijft  brief 102   word vervolgd.....

 

Binnenkort de leugens van de gemeente Dongeradeel aan Raad van State.