Een crimineel

Een Crimineel is iemand die maar 1 belang heeft, en dat is eigen belang.

Gaat dit willen en wetens ten koste van een TOTAAL ONSCHULDIG medemens daar hebben ze geen enkele moeite mee.

Denk hier maar eens over na, wie dat zijn, en wie hierover zwijgt.

En Balkenende CDA zegt hierover, misstanden moeten altijd gemeld worden.

Nu hij heeft mijn boek gelezen  en ook  wat  op mijn site staat. Hij weet nu  dat ik totaal onschuldig ben, maar wat schrijft hij, hij schrijft mij dat hij het voor kennisgeving aanneemd.

Lees  mijn site de doorzetter   klik boven in de rode balk op diverse onderwerpen.

 

De president van het gerechthof dhr van Dijk  waar ik een gesprek mee had 17 juli 2006.

De officier van justitie dhr Veurink waar ik ook een gesprek mee had 5 juli 2006

Dhr Middel  zie onder brief  53  en klik op waarschuwingen aan Cazemier

Rechter Rob Giltay verklaarde mij onschuldig, dit was al in 2001  klik op uitspraken.

 

 

Wie het niet willen melden, dus zwijgen  maar wel het hele verhaal kennen,

en ook toegeven dat ik TOTAAL ONSCHULDIG ben.

 

 

Dat zijn ex burgmeester Cazemier  uit Dokkum.

De nieuwe burgemeester van Dongeradeel Tom Baas.

De politie van Dongeradeel.

Rechter Arjen van der Meer uit  Surhuzum.

Het gehele gemeente bestuur van de gemeente Dongeradeel   (Weet het al sinds 1999).

De Recherche de heren   Heeger en Kloetstra   uit Buitenpost.

De  Rijksrecherche dhr Hansen maar mocht niets uitzoeken van hoofd officier Den Hollander.

Alle staten leden zijn hier van op de hoogte klik op en wat nu  lees brief  118

Toen was rechter Arjen van der Meer ook Statenlid voor de VVD en ook Rechter.

Dhr Nijpels is ook volledig op de hoogte, maar schrijft  gedane zaken nemen geen keer.

Let nu op, de Rechter VVD  beide burgemeesters VVD  en dhr Nijpels  VVD.

 

 

Ze hebben allemaal de mond vol over waarheidsvinding maar niemand komt langs, REDEN?

De orde van advocaten van Groningen  dhr Dijkstra had deze vieze zaak direct door

Ook dhr Kastelijn van fraudezaken van UNIVE waar Jent en Ria de Vries een

rechtsbjistand verzekering hebben antwoordde hier word een VIES spelletje gespeeld.

Orde van advocaten in Friesland dhr Cnossen zwijgt REDEN? maar is volledig op de hoogte.

Ook buurtagente mevr  Japke Kroes is nu volledig op de hoogte  na een zeer correct gesprek hier aan de Grytmanswei 4 te Niawier op 24-6-2008.

Ik kon dan ook 25-6-2008 bij haar aangifte doen van LASTER gepleegd door dhr Jent de Vries die beweerd met de getuigen, Ria en Wessel de Vries, Bert Allema  en Klaas Meindertsma en volhouden dat ik mijn erf verhoogd heb.         

 

U leest t.z.t.  het verhaal op deze site. 

 

Word vervolgt,