Eerherstel

Verslag rechtzitting 15 April  2008

Rechter op deze zitting was dhr Dillingh .

Rechter Jansen die achter in de zaal zat maakte aantekeningen  van deze zitting wat hier besproken werd  door de partijen Jent de Vries en Lolke v d Meulen  met hun adv dhr Machiels en mijn adv dhr Franken.

Mijn mening over deze zitting was, zeer correct, iedereen kreeg volledig de tijd om zijn verhaal te doen. Mij werd gevraagd naar mijn mening over deze zaak, ik gaf aan dat ik niet wist voor welk delict ik veroordeeld ben vanaf 1999

Ik word beschuldigd dat ik vanaf 1999 mijn erf heb opgehoogd en daar bij deze grond tegen de muren heb gewerkt van mijn buurman ex raadslid Jent de Vries zijn illegale gebouwen .

Dit is totaal gelogen door dhr Jent de Vries.

1 Ik heb mijn erf niet opgehoogd

2 Ik heb geen grond tegen de Vries zijn illegale gebouwen gewerkt waar ik nu al meer dan 8 jaar van word beschuldigd.    Dit heb ik rechter Dillingh duidelijk gemaakt

Daar komt bij, dat ik dit allemaal kan aan te tonen en bewijzen.

 

Ook een groot gedeelte van mijn erf is niet van mij, maar van de gemeente Dongeradeel, ook hier word ik door de getuigen van beschuldigd dat ik dit opgehoogd zou hebben  totaal gelogen

Want de gemeente geeft aan, dat hier niets verhoogd is,  en bevestigd schriftelijk met de woorden u hebt geen wettelijke overtredingen begaan.  Maar de getuigen houden vol dat ik dit wel opgehoogd heb , maar deze getuigen  zijn hier nooit ter plaatse geweest, en zijn ook niet bereid om langs te komen, en willen bij de gemeente Dongeradeel ook niet informeren hoe de vork nu wel in de steel zit.

 

En deze getuigen blijven met hun vriend? Jent de Vries en zijn vrouw Ria en  zoon Wessel nu nog steeds volhouden dat ik mijn erf met 40 tot50 cm opgehoogd heb, en tegen de muren van zijn illgale gebouwen gewerkt heb.

 Ik heb dan ook rechter Dillingh gevraagd om nogmaals langs te komen en dan met alle getuigen plus de adv van de Vries dhr Machiels uit Drachten.

Ook mijn adv dhr Franken heeft dit voorgesteld aan  rechter Dillingh.

 

Jentje de Vries en zijn adv Machiels stemden hier NIET mee in, en gaven aan dat de rechters in hoger beroep en de getuigen  duidelijk genoeg waren geweest , waar op rechter Dilling antwoordde deze rechters kunnen ook een fout gemaakt hebben.

 Toen antwoordde Jent de Vries de rechter, u hebt mij vandaag bang gemaakt, waarvoor antwoordde de rechter, ik zoek alleen maar een opening om tot een oplossing te komen en van der Meulen wil  EERHERSTEL  hebt u daar begrip voor, maar hier werd niet op geantwoord door de Vries en zijn adv Machiels.

Wel gaf de Vries nog aan dat hij net een zware burnout achter de rug had

En ook vond hij dat we hier vandaag niet bij de rechtbank moesten zijn, maar dat wij op ons werk moesten zijn.

HIER OP HEB IK DE RECHTER LATEN WETEN ALS DE VRIES ZICH GEHOUDEN HAD AAN DE WET, HET BESTEMMINGSPLAN, DE BOUWVOORSCHRIFTEN EN HET KOOPCONTRACT DAN HADDEN WIJ HIER VANDAAG NIET VOOR DE RECHTBANK GESTAAN  EN HAD DE VRIES OP ZIJN WERK KUNNEN ZIJN.

Ook gaf de Vries aan dit moet ophouden, want ik houd het niet langer vol.

Ook gaf hij aan dat hij mijn site er verschrikkelijk vond, wat daar wel allemaal niet in staat te lezen, ik heb de Vries geantwoord dat op mijn site  de doorzetter.nl    alleen maar de WAARHEID staat.

Verder had Jent de Vries nog enige opmerkingen naar de rechter toe, waarop de rechter antwoordde u mag hier alles zeggen de Vries,, en ik luister ook naar u, maar wat u allemaal zegt is niet het antwoord op mijn vraag,  ik vraag het u nog een keer, van der Meulen wil EERHERSTEL  nogmaals begrijpt u dat, en wild u toegeven dat van der Meulen zijn erf niet opgehoogd heeft? als u dat toegeeft dan hebben we een opening en kunnen we misschien tot een oplossing komen. maar de Vries en zijn adv Machiels vielen in herhaling door weer te wijzen op de rechter in hoger beroep en de getuigen, en nogmaals gaf rechter Dillingh aan dat deze rechters ook fouten konden maken.

Toen ronde rechter Dilling de zitting af, en vroeg de adv van Jent de Vries dhr Machiels of hij nog iets te zeggen had. Deze antwoordde nee, alles staat wel in de stukken.

 Tijdens de zitting probeerde rechter Dillingh ook nog door een schorsing dat de partijen het misschien onderling eens konden worden , maar ook dit had geen resultaat.

.

Met 6 weken kunnen we de uitspraak verwachten  aldus rechter dhr Dillingh.

                                                  Naar boven