Gemeente houd zich niet aan afspraak. Link 173

 

Waterafvoer (wateroverlast) van de Vries zijn illegale gebouwen.

Gemeente Dongeradeel schrijft in brief (ons kenmerk  2001007509)

De door de commissie genoemde waterafvoer/ wateroverlast (van het ex raadslid de Vries) is feitelijk een voorwaarde in de bouwvergunning.

 

Na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning van de Vries zal opnieuw een bouwcontrole uitgevoerd worden. De Vries is er op gewezen om een verbetering in deze hemelwaterafvoer aan te brengen.

 

Er is nooit een bouwcontrole uitgevoerd door de gemeente Dongeradeel.

En de Vries heeft nooit een verbetering aangebracht.

Hetzelfde geldt voor de fundering die zou gehalveerd worden volgens de bouwtekening.

Daar hij voor de helft op mijn erf staat ,ook hier is niets mee gebeurd en gecontroleerd

Dus de Garage/carport van de Vries staat er nog steeds illegaal op mijn grond.

Nu stelt de rechter dat ik eerst een groot bedrag van meer dan 5600.- euro aan voorschot moet betalen aan een deskundige uit Delft die dit onderzoekt, en wel dhr. Kok van PRC.

 

Oranjewoud vroeg meer dan 9500.- euro en dat voor illegale gebouwen van ex raadslid de Vries.

 

Volgens mij is de gemeente nu eerst aan zet klik op Prijsverschil deskundigen.

 

Oranjewoud ziet het niet zitten,en trekt zich terug nadat ik dhr. Helder heb uitgelegd wat op Video staat klik op Nu ook op video,  klik ook op  Oranjewoud trekt zich terug.