Gesprek met wethouder A v.d. Ploeg.    Link 169

 

Op 16 maart 2011 had ik een gesprek met wethouder Albert van der Ploeg en mevr D.Wielstra van de gemeente Dongeradeel.(Dokkum)

 

Beiden waren het met mij eens dat ik vanaf 1980, dus 31 jaar lang door de gemeente Dongeradeel ben voorgelogen en bedrogen, en de gemeente deze leugens vanaf 1999  dus 12 jaar lang met alle middelen en nu nog heeft geprobeerd te verdoezelen, zoals met leugenachtige klik op Pleitnota's link 167 en klik op Vervalste Tekeningen link 14.

 

Ook word nu toegegeven dat ze wisten dat Jentje de Vries (ex raadslid) alles illegaal bouwde,wat de gemeente heeft bestreden vanaf 1999, nu is het verjaard antwoord weth van der Ploeg.

Al die leugens die verzonnen zijn door het ambtenarenapparaat van de gemeente Dongeradeel komen we niet weer op terug aldus de wethouder van der Ploeg, ook de Rechters komen hier niet op terug, en als je gestoord verklaard word door rechter Arjen van der Meer uit Surhuizum kunnen we ook niets aan doen, aldus de wethouder en mevr D.Wielstra. Klik op Wie is Gestoord link 57

 

Mevr D. Wielstra liet mij een zgn. Kadastrale tekeningen zien waar de garage/carport van de Vries opstond maar deze is vervalst, want notaris B liet mij een Kadastrale tekening (2011) zien waar geen enkel gebouw van de Vries op staat. Deze notaris B adviseerde mij dan ook om een schadeclaim in te dienen bij deze gemeente Dongeradeel.  Alles berust hier op een Onrechtmatige daad aldus notaris B.

En gaf het advies al die illegale troep die vlak voor je ramen staat te verwijderen, hoe kan deze gemeente dit toestaan aldus notaris B  Klik Bouwwerk of Bouwval  link 7.

 

Onderstaande Tekening 6 klik op Vervalste Tekeningen link 14 is de Kadastrale tekening die notaris B mij liet zien, hier zie je dan ook geen enkel bijgebouw van Jentje en Ria de Vries.

 

Wethouder Albert van der Ploeg gaat mij nu de vergunning van Jentje de Vries zijn garage/carport sturen, met alles er op en er aan, deze vergunning wordt nu getoetst op alle punten, ook de vrijstelling om op (over) de erf grens te bouwen.

Ik heb hier mij twijfels over, want 10-1 2011 kwam wethouder van der Ploeg persoonlijk langs en gaf aan dat geen enkele vergunning was van alle bijgebouwen van Jentje en Ria de Vries sinds 1980

 

Ook word Jentje de Vries vanaf nu in de gaten gehouden met zijn illegaal bouwen en is hem er op gewezen dat hij nu weer illegaal bouwt, ook hier hebben we De Vries voor gewaarschuwd aldus wethouder van der Ploeg.

(Wie stopt deze Jentje de Vries na 31 jaar illegaal bouwen? Ook nog op een ander zijn erf.

 

Wethouder van der Ploeg was in het jaar 2000 al op de hoogte van deze corrupte zaak, maar was toen bij een andere gemeente werkzaam, zijn antwoord was toen dit gebeurt hier niet in mijn gemeente, illegale bouw word gesloopt, we beginnen niet te sjoemelen met de wet want dan is het einde zoek aldus toen wethouder Albert van der Ploeg.

Ook gaf dhr. van der Ploeg aan dat hij op de vergadering aanwezig was waar Jentje de Vries zijn broer Jelle de Vries (fractievoorzitter CDA gemeente Ferwerderadeel) al mijn brieven vernietigde ook dit werd door de heren van het CDA met hun normen en waarden in de doofpot gestopt

U leest het als u klikt op Normen en Waarden link 9

 

Klik ook op Mening van Rendert Algra link 70  en klik op Mail van Rendert Algra link 72

Ook deze heer Rendert Algra liet zijn brieven verscheuren door Jelle de Vries broer van Jentje

Wat moeten we met zo iemand als Algra in de tweede kamer? Wat hij probeerde.(bakfietspolitiek)

Ik dacht dat deze misstanden gemeld moesten worden maar iedereen zwijgt

Klik ook op Ook dit zijn VVD-ers link 129 het zelfde laken en pak. (word vervolgd)

 

Nu een onrechtmatige daad,

ja dat is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander benadeelt of schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort, het recht van de schuldeiser op een schadevergoeding, en de verplichting van de schuldenaar om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen schuldenaar en schuldeiser wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moeten twee andere vormen van aansprakelijkheid onderscheiden worden, waarbij ook sprake kan zijn van schade. Enerzijds is er de contractuele aansprakelijkheid. Daarbij ontstaat schade door het niet nakomen van een overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is wanprestatie. Anderzijds is er de aansprakelijkheid uit de zogeheten 'rechtmatige' daad zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.