Getuige K Meindertsma

 

Deze getuige en vriend??? van Jent de Vries gaat mee in de leugens die Jent en Ria de Vries verzonnen hebben. Ook bij de rechter verdedigd deze getuige Klaas Meindersma ,(onder EDE met zijn vingers omhoog, zo ware help mij God almachtig) de leugens  van Jent en Ria de Vries.

 

In deze getuige verklaring zie onder brief 20 verklaard dhr Klaas Meindertsma  dat

ongeveer 20 jaar geleden dat mijn erf en het aangrenzende bouwland van dhr Bakker rondom mijn huis  even hoog was, en dit is volkomen juist , er was dus nogmaals geen hoogte verschil tussen mijn perceel en het bouwland van dhr Bakker dit geeft dhr Meindertsma dan ook duidelijk aan in zijn getuige verklaring dus geen twijfel mogelijk.

 

Lees nu eens onder brief 13 van dhr Bakker, die een tiental jaren eigenaar was van het bouwland rondom mijn huis  wat er is gebeurd met dit bouwland rondom mijn huis in 1986 en 1989.

 

Nu beweert deze getuige Klaas Meindertsma uit Niawier ook nog onder, dat dhr Bakker het niet verlaagd heeft, maar dat ik mijn erf met 30 tot 50cm heb verhoogd wat duidelijk te zien is volgens dhr Meindertsma als hij vanuit het zuiden aan komt rijden

Ook dit is weer totaal gelogen door deze getuige Klaas Meinderstma uit Niawier

Ik wil dit dan ook gaarne ter plaatse uitleggen dat dit totaal gelogen is ook dhr Bakker is nog steeds bereid dit de heren en dame uit te leggen maar hier zijn de heren en dame niet toe bereid.

 

Ook Jent de Vries houdt nog steeds vol vanaf 1999, dat dhr Bakker zijn bouwland NIET heeft verlaagd, zie onder brief 14.

Dhr Bakker wou gaarne uitleggen bij de rechter, dat hij WEL zijn bouwland heeft verlaagd aan de hand van grondkaarten voorzien van hoogtematen van zijn bouwland.

Maar de rechter gaf aan in zijn uitspraak ziet onder brief 22, aan deze getuige verklaring van dhr Bakker, daar gaan we aan voorbij en komen hier ook niet weer op terug.

 

Niemand begrijpt wat hier de reden van is, en verder staat in brief 22 dat ik te laat was met deze getuige verklaring van dhr Bakker, wat ook niemand begrijpt.

Iedereen vraagt zich dan ook af kun je te laat zijn met een getuige verklaring?

Wie dit weet mag het zeggen.

Of zou het zijn dat de heren rechters de waarheid kregen te horen van dhr Bakker, wat hen in deze situatie met al die leugens van de fam de Vries in al die 9 jaar slecht uit komt.

Ik en de lezers van mijn site de doorzetter kunnen hiervoor dan ook geen andere reden bedenken, wie wel?

Hier blijkt nu duidelijk dat deze getuige Klaas Meindertsma willen en wetens onder EDE gelogen heeft, net als Jent en Ria en zoon Wessel de Vries en Bert Allema.

 

Nogmaals dit had allemaal voorkomen kunnen worden als bovenstaande heren en dame de mening van mij ook hadden aangehoord,maar nogmaals hier waren ze toen en nu nog steeds niet toe bereidt.       

Maar de heren Allema en Meindertsma gingen liever mee in de leugens van hun vrienden, Jent en Ria de Vries uit Niawier. 

 Zo gaan deze leugenachtige heren en dame de geschiedenis in.