Getuige verklaringen

Toelichting getuige verklaringen

De Vries verklaard dat zijn vloer van de woonkamer 50 cm lager ligt dan die van mij dat is juist en is ook altijd zo geweest. Zou ik waarvan de Vries mij van beschuldigd, mijn erf verhoogd zou hebben met 40 tot 50cm dan zou er nu een verschil moeten zijn van ongeveer 1meter, na meting door de Grondmij is dit niet het geval. Mvr de Vries en zoon Wessel de Vries verklaren beiden dat de grond bij de garagemuur 40 tot 50 cm is verhoogd ook dit is gelogen. Als bewijs heb ik een gedeelte weg gegraven bij die muur tot een diepte van 50cm toe kwam de gehele fundering in zicht,  dit was voor mij en rechter Giltay die hier ter plaatse is geweest duidelijk genoeg dat er niets verhoogd was zie UITSPRAKEN no10.  Dhr Allema neemt de moeite niet om even langs te komen met de tekeningen van mijn gebouwen en peilhoogten die in zijn bezit zijn om alles even na te meten. Dhr klaas  Meindertsma schrijft deze was aanwezig bij de kadastrale inmeting van de percelen dit is juist en dat was in 1983 (uit mijn dagboek) de hoogte van het bouwland van dhr Bakker en mijn erf was nagenoeg even hoog schrijft Klaas Meindertsma ook dit is juist maar zie nu de verklaring van dhr Bakker  wat er na 1983 is gebeurd en dit betwist Jentje de Vries zo staat er te lezen in de  De eerste brieven van jentje de Vries no1.

                                                   Naar boven