Hettema & Disselkoen link 119

 

Hettema & Disselkoen.  Experts en Taxateurs te Drachten

 

Dhr van der Bos was expert bij Hettema & Disselkoen en schrijft aan de Verzekerings Maatschappij Unive het volgende.

Wij hebben conform uw verzoek contact gelegd met de buurman Lv/d M van uw client JdeV

Wij hebben dhr L van der Meulen op 15 oktober 1999 bezocht.

 

Dhr van der Bos schrijft na zijn bevindingen op mijn erf aan de Grytmanswei 4 in Niawier in zijn rapport.

Ons inziens bemoeilijkt dit mogelijk positie van ( Jent de Vries) verzekerde.

Dit zegt volgens mij genoeg hoe dhr van der Bos er over dacht.

Dit kun je vergelijken met de Mening en Advies van dhr Spoelstra link 112

 

Dhr van der Bos had snel door wat hier speelde toen ik ook hem had uitlegd wat nu op Video link 76 staat en link 32 Ik ben genaaid

Hij zag ook meteen dat er hoogteverschil was tussen mijn perseel en het perceel van de Vries,wat al sinds 1938 het geval is.

 

Ook geeft DeVries dit zelf aan (onder ede) in zijn getuigenverklaring lees onder brief 16.

 

Dhr van der Bos was het dan ook meteen duidelijk dat mijn erf naast en achter mijn woning niet verhoogd was met 40 cm.

Dhr van der Bosh vroeg wanneer is uw huis gebouwd met de bijbehorende garage’s?

Ik heb dit hem uitgelegd aan de hand van onderstaande Kadastrale tekening no 6

 

De grote garage is dus gebouwd in 1983 en de Vries klaagd in 1999  16 jaar later dat u uw erf naast en achter u woning verhoogd hebt met 40cm.

Dit kan dus nooit, aldus dhr van der Bos want dan moet u met een sprong (van 40cm) u garage in, en dat lukt niet en helemaal niet met de auto.

Ook heb ik dhr van der Bos gewezen wat nu in brief 13 staat van dhr Bakker  zie onder.

 

Wat dhr van der Bos ook opviel dat mijn erf rondom mijn huis en mijn gebouwen overal dezelfde hoogte had, en ook bij de muren van de Vries zijn illegale garage en voliere was geen verhoging te constateren aldus dhr van der Bos..

Toch houd de fam de Vries en de getuigen zoon Wessel de Vries, Bert Allema en Klaas Meindertsma vol tot op de dag van Vandaag dat ik mijn erf verhoogd heb met 40 tot 50 cm

klik op Getuigenverklaringen link 5 brieven 16 t/m 20.

 

Ook de andere leugens die de fam de Vries verzonnen heeft in brief 1en 2

heb ik dhr van der Bos uitgelegd.

 Ik zou mijn coniferenhaag binnen 50 cm van de erfgrens geplant hebben, ook dit is gelogen door de fam de Vries, ze zijn namelijk 90cm van de erfgrens geplant.

 

Lees wat rechter Giltay schrijft.

Ter comparitie (bezichtiging terplaatse in Niawier) van 16 januari 2001 is vastgesteld dat de voet van de coniferen die de coniferenhaag vormen op ongeveer 90 cm van de erfgrens staan.  

Vastgesteld door het Kadaster (ook de metingen van het Kadaster betwist De Vries)

Ook staat in deze brief 1en2 dat ik de coniferenhaag op veel aandringen van de Vries ingekort tot 80 cm ook dit is gelogen door de fam de Vries.

 

Dhr. van der Bos schrijft  in zijn rapport.

Aangaande het vermeende recente snoeien van de coniferenhaag hebben wij inspectie gedaan en konden wij niet anders vaststellen dat deze niet kort geleden is gesnoeid.

 

Lees ook wat rechter Giltay hier onder schrijft over die zgn verhoogde grond waar ik nu 10 jaar van beschuldigd word.

 

Gelet op de hiervoor weergegeven bevindingen van de expert (R van der Bos) waarvan de juistheid door De Vries niet is betwist moet ervan worden uitgegaan dat van de door De Vries gestelde verhoging van het perceel door van der Meulen geen sprake is, zodat er geen aanleiding bestaat voor de conclusie dat van der Meulen onrechtmatig gehandeld heeft jegens De Vries.

Overigens heeft de rechtbank (Rechter Gilta ter plaatse te Niawier) niet kunnen constateren dat zich een verhoging heeft voorgedaan van het perceel van Van der Meulen,lees ook link 32  Ik ben genaaid.

 

Bovenstaande is te lezen op mijn site en in het dossier, dus mijn ex adv hadden hier van op de hoogte moeten zijn ook wat betreft dhr Bakker maar geen ex adv heeft contact gezocht met dhr Bakker liet hij mij weten.

Wel had dhr R.van der Bos van Hettema en Disselkoen telefonisch contact met de dhr Bakker opgenomen, aldus dhr Bakker.

Wat is nu niet gelogen in brief 1 en 2 door de fam de Vries en hun getuigen?

.  

Maar nog steeds blijven de fam Vries en hun getuigen volharden  in hun leugens vanaf 1999.

 

Binnenkort Vervolg Adv G. Machiels.