Hoge raad der Nederlanden   31-12-2008

 

Onderstaande brieven zijn de reacties van de Hoge Raad brief no 148 en no 150 en van dhr Peter van Koppen brief no 149 die ook mijn boek gelezen hebben wat nu op mijn site de doorzetter staat. En volledig op de hoogte zijn van deze leugenachtige praktijken gepleegd door de fam de Vries.

En zij weten heel goed dat ik voor iets word veroordeeld, wat helemaal niet is gebeurd en ook helemaal niet kan en dat al vanaf 1999  lees link no32 Ik ben genaaid.

Ook wil niemand alles tot de bodem onderzoeken, wat mij is toegezegd door ex Burgemeester Sybesma van de gemeente Dongeradeel (Dokkum) zie onder brief  68 en 69 (onwaarheden).

 

Dhr Sybesma gaf 30 september 1999 al aan  wie bedenkt deze onzin  toen hij brief 1en 2 van link no1 Brief van Jentje deVries had gelezen dit kan helemaal niet aldus burgm Sybesma.

Maar ook toen in 1999 werd er niet naar Burgm Sybesma geluisterd.

.

Vraag je naar gegevens bij deze gemeente Dongeradeel om bewijzen te verzamelen dan proberen ze je hardhandig uit het gemeentehuis te verwijderen.

Lees link no 21 Aanvaring met Heeringa   (Dhr Heeringa is in 2008 vertrokken).

Ex Burgemeester Cazemier ( ook deze is vertrokken in 2008) laat je van huis halen en zet je in de cel  door een leugenachtig verhaal te verzinnen en dit te melden aan de officier van justitie Tom Wolters lees link no 2  Burgemeester Cazemier.

Lees ook link3 Chantage (dagboek 1983) ook dit is allemaal gelogen.

 

Dhr van Koppen heeft het in een TV uitzending  over waarheidsvinding maar niemand is hier toe bereid, of zou de reden zijn dat dan de waarheid boven tafel komt zoals wethouder Appelhof aangaf, met de woorden wij lossen uw probleem niet op want dan moeten wij allemaal een stap terug doen en daar passen wij voor.

Vind u het gek dat ook deze wethouder dhr Appelhof vertrokken is 2008 ? Ook nog CDA .

 

Of zou hier toch wat aan de hand zijn bij deze gemeente Dongeradeel (Dokkum).

Ook vind dhr van Koppen mijn zaak een puzzel, en bij tijd en wijle onbegrijpelijk.

Heer van Koppen iedereen vind het onbegrijpelijk dat ze zo met onschuldigen omgaan.

Ook U heer van Koppen kunt net als iedereen het ex raadslid Jent de Vries die naast mij woont vragen wat ik fout heb gedaan, dan gaan we dit ter plaats controleren.

En dan hoeft U zich hier niet langdurig op te storten zoals U schrijft.

Of misschien kan één van uw studenten deze (simpele) puzzel oplossen ?

.

Ik durf met zekerheid te stellen dat als ze mijn site de doorzetter hebben gelezen nog nooit zo’n simpele puzzel hebben meegemaakt om achter de waarheid te komen

 

Wat ook voor iedereen geldt dat misstanden gemeld moeten worden

En niemand dit kan afdoen zoals dhr Mr.J.W Fokkens van de Hoge Raad schrijft zie brief no 148 ik kan niets voor u doen, ook dit vind iedereen onbegrijpelijk.

.

Ook heb ik de Rechters uitgelegd dat al hun uitspraken berusten op leugens, gepleegd  door Jent en Ria de Vries met behulp van hun adv dhr Machiels uit Drachten en ook door de gemeente Dongeradeel  (Dokkum), maar ook hier word door niemand op gereageerd. 

Het enige wat de gemeente Dongeradeel schrijft leest u hier onder in brief 26 en 26a waar staat dat het gehele gemeentelijk apparaat onverminderd en onbereidwillig is mij de juiste gegevens te verstrekken, over waarheidsvindingen medewerking gesproken

 

Ik wens de heren in 2009 veel wijsheid toe, in de rechtspraak.