Inspectie de Graaf Engwierum

 

Opname fundering garage / zie onder map tuinmuur, blz 1  (zie rapport onder dit schrijven.)

Met de tuinmuur bedoeld dhr de Graaf de volière van 18 mtr lang en 6 mtr breed

Lees eerst link 54 Oplichters

Nu enige opmerkingen over dit rapport van dhr de Graaf..

 

Mijn vraag is dan ook aan dhr de Graaf is het een waterdichte en drukbestendige fundering?

 Zie onder map, blz 2 foto muur 1. Zie ook link 7 Bouwval of Bouwwerk is 12 mtr lang en bestaat uit 5.50 mtr keramische steen de andere 6.50 mtr is kalkzandsteen.

Geeft dit de bouwvergunning van de garage /carport van de Vries ook aan?

De fundering bestaat  bij inspectie uit kalkzandsteen en betonblokken en hier tegen zijn geen bitumen en EPS aangebracht, dus kan nooit waterdicht zijn..

.

Verder gaat het hier om een normaal grondpakket, schrijft dhr de Graaf uit Engwierum.

Dus geen verhoogde grond van 50 cm tegen de muren? Zie Getuigenverklaringen link 5.

Onjuist is zie onder map, blz 3 de afwerking van muur 3 van het maaiveld is geen betonbestrating,

maar een strook grond schuin lopend van 14cm tot aan de volieremuur tot 38 cm breed

situatie probleemstelling.

Ter plaatse van deze muur zijn er op 3 plaatsen verdeeld over de lengte van de muur inspectiegaten gegraven door dhr de Graaf tot bovenzijde de fundering.

Ook dit is onjuist de funderingen zijn tot de bovenzijde vrijgegraven, maar ook aan de zijkant

zie onder map, blz 2 (onduidelijke) foto’s A, B, C en E.

.

Foto D is mijn gegraven inspectiegat. En hiervan ziet een duidelijke foto op link 54 Oplichters.

Treden bij een normaal grondpakket zoals de Graaf schrijft ook piekspanningen op?

De hoogte van het maaiveld wat de Graaf aangeeft is dat de bovenkant van de z.g.n. verhoogde grond? Volgens de fam de Vries en de getuigen was mijn erf voor 1999  50cm lager, maar volgens de gemeente Dongeradeel is dit niet het geval, want een groot gedeelte van mijn erf is van de gemeente Dongeradeel.

 

Voor de duidelijkheid en om misstanden te voorkomen wat in brief 3 tweemaal aangegeven word, er is door mechanisch steken geprobeerd om de bitumenlaag te verwijderen en daardoor is het waterschild beschadigd.

Ik gaf aan dat dit niet door mij gedaan is. Dhr de Graaf antwoordde daar beschuldig ik u ook niet van, maar het is gebeurd door wie? Na aandringen wie het dan wel gedaan zou hebben kwam de aap uit de mouw, hij had het zelf gedaan om te controleren of de bitumen goed vast zat.

Waarom omschrijft dhr de Graaf  dit zo onduidelijk? Nu krijgt de lezer de indruk dat ik of een ander het gedaan heeft het zelfde geldt voor de tuinmuur ook dat is onjuist het is een voliere.

 

Jent en Ria de Vries gingen er van uit dat ik de bitumen verwijderd had, en deden aangifte bij de politie zie onderstaande aangifte de brieven 160 en 161.

De Vries geeft in deze aangifte aan dat de muren nu droog zijn, maar het gaat niet om de muren, maar om de fundering en die zou waterdicht en drukbestendig gemaakt zijn.

Lees nogmaals link 54 Oplichters brief 99h of kom langs kijk lees en huiver.

Zou het om de muren gaan dan hoef je de fundering niet 60 cm diep te ontgraven

Zie link 10 Uitspraken brief 22.

 

Ook is het EPS schuim langs volièremuur 18 mtr lang is geen 25 cm breed maar 20 cm.

Zowel Mening deskundig link 59 als dhr de Graaf zijn het eens dat de bitumen loslaten.

 

Ook mijn mening is, net als dhr de Graaf om 100 %  zeker te zijn om over de gehele lengte van de fundering ( totaal 38.5 mtr) alle grond verwijderen tot een diepte van 60cm.

En dan met de bouwvergunningen van de Vries en de tekening van Schaafsma die bij de offerte hoort deze fundering controleren. Dan heb je 100% zekerheid.

 

Binnenkort op mijn site, oorzaak verstopte goot lekkage en kapotte boeidelen.

Waar Jent en Ria de Vries mij ook van beschuldigen en weer aangifte hebben gedaan.

 

 

Map inspectie de Graaf