Klik op de banner voor link 208

 

  

Laatst bijgewerkt op 7 juni 2013

 

Is rechtspraak kromspraak in Nederland ?

Ik heb dit uit eigen ervaring meegemaakt, en het einde is nog steeds niet in zicht Ik word nu al jaren onschuldig veroordeeld. Ondanks dat ik alle bewijs voor handen heb, daarbij heb ik 100.000 euro uitgeloofd aan degene die het tegendeel van mijn onschuld bewijst.

Ik heb mijn probleem aan talloze instanties voorgelegd o.a  aan advocaten, deurwaarders, notarissen  2de kamerleden,statenleden, Dhr Balkenende, Politie,en de Rijksrecherche enz .  Maar niemand mag iets uitzoeken, volgens Dhr Hanssen van de Rijksrecherche krijgt hij namelijk geen toestemming van de hoofdofficier van Justitie Dhr Den Hollander.  Ja zelfs een Rechter die mijn probleem onder de loep heeft genomen en ter plaatse alles in ogen schouw heeft genomen en tot de conclusie kwam dat ik totaal onschuldig ben, en dit later in de uitspraak schriftelijk bevestigd heeft, ook bovenstaande instanties die hier ter plaatse zijn geweest bevestigen mijn onschuld, wat mij en iedereen nu zeer verbaasd dat een andere rechter die hier ter plaatse nog nooit geweest is en ook niet bereid is op mijn uitnodiging in te gaan om alles ter plaatse nog eens in ogenschouw te nemen, deze rechter en zijn raadsheren beweren het tegenovergestelde namelijk dat ik wel schuldig ben.

 Wie het wel snel door had dat ik totaal onschuldig was,was voormalig Burgemeester Sijbesma van de gemeente Dongeradeel (Dokkum) dit is bijna 8jaar geleden 30-9-1999 deze schrijft in zijn brief (die hier ook onder vermeld is) Waar Burgemeester Sijbesma schrijft, er staan zoveel onwaarheden in de brief die u ontvangen hebt van het nu (ex raadslid J de Vries) die naast u  woont dat we tot de bodem uitgaan zoeken wat de Vries (ex raadslid) hier wel en niet heeft gebouwd met en zonder vergunning en nota bene ook nog op uw erf zoals u aan geeft ,daar komt bij dat ik ook nog beschuldigd word dat ik mijn erf met 40 tot 50cm heb opgehoogd volgens ex raadslid de Vries, en tegen zijn illegale gebouwen gewerkt zou hebben wat gemeente nu na jaren toegeeft dat alles illegaal gebouwd is, en nu eindelijk ook toegeven (schrijven), dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan. De Rechtbank in Leeuwarden verklaard mij onschuldig dit was al in 2001 . Maar het gerechtshof verklaard mij wel schuldig in 2004 dat ik mijn erf met 40 tot 50cm heb opgehoogd en deze zogenaamde verhoogde grond tegen de illegale muren gewerkt heb van het ex raadslid  J de Vries wat totaal gelogen is. Vandaar dat ik nu al jaren 100.000 euro uitloof aan degene die bewijst dat ik de grond verhoogd heb aan de Grytmanswei in Niawier.

Voormalige Burgemeester Sijbesma zei het zo tijdens een langdurig gesprek met hem toen ik hem alles had uitgelegd,  en wat ik in mijn boek beschreven heb wat u hier onder kunt lezen Wat ze al die jaren met u hebben gedaan isliegen en bedriegen en bedrog. Aldus voormalig Burgemeester Sijbesma van de gemeente Dongeradeel  (Dokkum), en allemaal   veroorzaakt, vanaf 1980 door het nu ex raadslid Jentje de Vries die naast je woont, en niet te vergeten de ambtenaren van de gemeente Dongeradeel  voorheen Oostdongeradeel.

Wat mij, en ook de tientallen mensen die hier geweest zijn zich afvragen waarom niemand maar dan ook niemand aanspraak maakt op mijn beloning van 100.000 Euro. U vraagt zich nu natuurlijk af wat is er nu eigenlijk in godsnaam bij u aan de hand Dit leest u in de uitspraak van de Rechter die NIET bij mij alles in ogenschouw wou nemen En staat vermeld  in de uitspraak van het Gerechtshof van 28-Juli 2004 op blz 21 tot 25 Niemand heeft dan ook nooit zo ’onzinnige uitspraak meegemaakt. Dat als je grond tegen de muren werkt (zie uitspraken boven) wat totaal gelogen is, en als het waar zou zijn dan moet je die grond er toch weer weg halen? Heel simpel toch !!

 

Reactie op dagvaarding 14-03-2007     Overhandigd aan griffier

 Problemen op het gemeentehuis in Dokkum met gemeentesecretaris Heeringa in de dagvaarding staat dat ik Heeringa opzettelijk zou hebben mishandeld ook dit is weer gelogen Heeringa begon door mij hardhandig vast te grijpen om mij uit zijn kantoor te zetten. Ik reageerde hierop door zijn hand weg te slaan waarbij ik hem lichtelijk tegen de zijkant van zijn hoofd raakte, op dit geschreeuw  kwamen de wethouders de Graaf en Appelhof af. Toen die zich ook op de kamer van Heeringa bevonden ging Heeringa weer achter zijn computer zitten en tikte weer vrolijk verder net of er niets gebeurd was. Ik heb er toen diverse malen op aangedrongen bij de heren wethouders om de politie te bellen, zoals afgesproken met Heeringa maar hier werd niet op gereageerd toen ben ik vertrokken en naar het politie bureau gereden en heb het voorval gemeld bij politie Jongsma 19-10-2005.

Heeringa deed 26-10-2005 hier van aangifte De wethouders de Graaf en Appelhof deden 16 en 17-5-2006 aangifte dus 7 maanden later REDEN?   Ondanks dat ik diverse malen heb gevraagd naar de stand van zaken mochten ze geen energie meer in mijn zaak steken,  REDEN? Ondanks dat we duidelijk hadden afgesproken dat de politie zou komen nota bene op Heeringa zijn eigen voorstel, mijn voorstel was om politie Jongsma te bellen  dus hier zaten we op te wachten de heer Jongsma weet ook heel goed dat ik totaal onschuldig ben maar mag geen energie meer in mijn zaak steken opdracht Burgemeester Cazemier.

 Tijdens het wachten kreeg Heeringa weer een woede aanval net zoals zijn eerste woede aanval toen hij mijn documenten naar mij toe gooide en schreeuwde er uit, ik dacht wat is hier nu aan de hand? Ik vroeg alleen maar om uitleg van mijn documenten aan Heeringa, daar ik al jaren steeds naar hem door verwezen word door zijn ambtenaren. Het ging mij om bewijsstukken te verzamelen i.v.b met een meineed van 2003 Dit op aan raden van de medewerkers van het gerechtshof die mij WEL altijd correct te woord staan en aangaven om zoveel mogelijk bewijsstukken te verzamelen, nu mij de toegang is ontzegd is het niet mogelijk aan deze bewijs stukken te komen mijn advocaat lukt dit ook niet  wat nu?

 Ook schrijft Heeringa in zijn verklaring dat ik hem uitschold voor leugenaar  en dat is juist en kan ik bewijzen dat hij leugens verteld en meer dan 1, ook is hij volledig op de hoogte van valsheid in geschrifte gepleegd door zijn ambtenaren waar ik hem nu al jaren op wijs, maar zijn reactie is de zelfde als die van  Burgemeester Cazemier met de woorden wij blijven achter onze ambtenaren staan en we hebben tijd genoeg besteed aan v.d. Meulen voor hem is de koek op en de deur zit in het slot aldus Cazemier tijdens een gemeenteraadsvergadering.

Wel schrijft Burgemeester Cazemier mij in 2004 dat ik geen wettelijke overtredingen heb begaan, maar ik moet berusten in de negatieve uit spraken van de rechter wat voor mij niet eenvoudig zal zijn aldus Cazemier in zijn brieven.  Maar het heeft mij wel ontzettend veel geld en ellende gekost  ondanks dat iedereen weet dat ik totaal onschuldig ben vandaar mijn beloning van 100.000 Euro die het tegendeel van mijn onschuld bewijst

 

Toelichting op uitspraak 14-3-2007   (  Ik GA IN HOGER BEROEP ).

Ten eerste wil ik melden dat ik zeer correct behandeld ben door Rechter Jansen en officier van justitie mevr Rietveld wat betreft om mijn verhaal te doen. Dit heb ik de laatste 7 jaar niet meegemaakt op het gemeentehuis te Dokkum wat betreft de  ambtenaren van (bouwzaken)  deze verwezen mij steeds naar de gemeentesecretaris Heeringa ondanks dat ze wisten dat ze zelf DIK fout zaten, maar het wegschuiven naar de gemeentesecretaris .Deze weet ook heel goed wat hier aan de hand is, maar word misschien net zoals ex wethouder de Graaf, en de ambtenaren (bouwzaken) monddood gemaakt door burgemeester Cazemier van de Gemeente Dongeradeel ( Dokkum ).

 Waar ik het niet mee eens ben met de Rechter is, dat ik en Heeringa de afspraak hadden gemaakt om de politie te bellen nota bene op verzoek van Heeringa en ik heb Heeringa gevraagd om politie (Jongsma)  te laten langskomen die weet van de hoed en de rand wat mijn problemen betreft  (En politie Jongsma had die dag dienst ). Hier zat ik op te wachten, en Heeringa liep maar zenuwachtig in zijn kamer rond ik heb hem 2x gewezen op wat we afgesproken hadden namelijk de politie bellen ( Jongsma) Ik kon toch niet vertrekken uit de kamer van Heeringa  nu we dit afgesproken hadden  En wat voor indruk zou dit hebben gegeven bij politie Jongsma die mij ook altijd correct te woord heeft gestaan zelfs ter plaatse bij mij is geweest waar zich de problemen voordoen  Als ik wel vertrokken was uit de kamer van Heeringa dan was politie Jongsma , ten eerste voor NIETS gekomen en ten tweede met de gedachte met wat voor onbetrouwbare mensen heb ik hier te doen. Dit is mijn manier niet om zo met mensen om te gaan. Kortom had Heeringa zijn handen niet naar mij uitgestoken, dan was er niets aan de hand geweest, en hadden we beiden politie Jongsma kunnen aan horen wat de oplossing was om uitleg en helderheid te krijgen van mijn documenten, waarvan ik nu nog steeds sinds 19-10-2005 geen uitleg van heb gekregen.   REDEN?

 Waarom ik het ook niet eens was met de officier van justitie mvr Rietveld, waar ze spreekt dat er geen sprake was van noodweer, ik vond van wel. Daar dhr Heeringa steeds agressiever werd onberekenbaar volgens mij zoals ik hem de laatste 7 jaar heb meegemaakt. Waar nergens aanleiding toe was het ging mij alleen maar om uitleg van een paar documenten. En Heeringa zelf wel aanvoelt als de waarheid boven tafel komt dat er dan pas echt problemen zijn met het ex raadslid  J.de.Vries en de gemeente Dongeradeel vandaar dat hij mij ook hard hardhandig uit zijn kamer wou verwijderen en niet de mening wou aan horen van politie Jongsma.

Wat wethouder Appelhof aangaat die is duidelijk na een langdurig gesprek met hem, deze verwoord het zo, U bent totaal onschuldig maar we lossen dit probleem met U niet op, want dan moeten wij allemaal een stap terug doen, en daar passen we voor aldus Appelhof. Ook gaf Appelhof aan 19-10-2005 bij het binnenstormen van de kamer van Heeringa met wethouder de Graaf dat het er nu beroerd met mij voor stond, en zij dat ze onmiddellijk aangifte zouden doen van deze gebeurtenis .Dit gebeurde pas door deze heren de Graaf en Appelhof in Mei 2006, dus 7 maanden later.

 Hebben deze heren dan ook nooit ( zoals mij ) gevraagd wat er met deze aangifte aan de hand is? Nu word mij door de politie gemeld dat er iets met de naam v.d.MEULEN aan de hand was. Bij deze ga ik dan ook in HOGER BEROEP om dat ik me wel uit noodweer heb verdedigd en aangezien hoe ik steeds bedreigend behandeld ben door Heeringa en hij dit in praktijk bracht op 19-10-2005. Wat de bedreiging Cazemier aan gaat zoals ik u melde dit was ook onterecht vandaar dat ik een vergoeding hier voor kreeg van de Rechter  (26-3-2007).                                                                           

Lvd Meulen   Niawier        9138 T.D  Grytmanswei 4 

 

                                                      Terug naar boven