Juridisch Schuldig  link 181        18-10-2011.


Mijn 7de advocaat dhr Franken uit Franeker gaf vanmorgen aan dat ik totaal onschuldig ben, maar dat ik juridisch schuldig ben.

Wie kan mij uitleggen wat dit betekent ?
Ook mijn zes ex advocaten geven aan dat ik onschuldig ben.

Wat de GrondMij betreft, deze heeft hoogtemetingen op mij erf verricht
Mijn buurman de Vries liet de heren van de GrondMij niet toe op zijn erf.
De reactie van de heren van de GrondMij was wij hebben apparateur dan trekken we het erf van u buurman de Vries naar ons toe dit kost iets mee tijd.
Ook was dhr Akkerman van de GrondMij bereid als getuige op te treden om de rechter uit te leggen dat op mijn erf niets is verhoogd
Maar niemand van mijn mijn ex advocaten was hiertoe bereid ondanks mijn aandringen.
Ook dhr Bakker was bereid om te getuigen maar daar ging de rechter aan vooorbij
U leest het als u klik op  Uitspraken     link 10  lees de brieven 9 en 22
In brief 9 is rechter Giltay duidelijk deze is ter plaatse geweest aan de Grytmanswei in Niawier dat er geen verhoging heeft plaats gevonden op mijn erf.