Korte kanttekeningen ter zake uw digitale dossier link 136

Inzake de aantijgingen van Jentje de Vries.
Welke bewijslast is aangevoerd voor de aantijgingen van Jentje de Vries? Zonder geconstateerde/geverifieerde overtreding kan er natuurlijk nooit een gerechtelijke uitspraak volgen.
Producties:

B1 Het eerste verhaal van dhr. mr. E.A.M. Meijboom (Assen Augustus 1999 zonder referentienummer en exacte datering) klinkt dan wel plausibel maar ik ben ik niet bepaald onder de indruk van 's confrères descriptieve communicatieve talenten. Het kan interessant zijn om in de omgeving navraag te doen naar andere cases van deze door uw buren ingeschakelde ietwat intimiderende advocaat en deze boven water te krijgen. Want knullige weinig nauwgezette communicatie in uw case kan ook bij andere cases hebben plaatsgevonden. Het komt mij voor dat er even gauw een krabbeltje is uitgegaan omdat de brief zelfs geen bureaulogo's heeft.

B2 Het tweede verhaal van dhr. mr. E.A.M. Meijboom of is het pagina 2 van de eerste krabbel? kent ook al geen datering. Tevens ondertekent Meijboom niet langer met mr. Vreemd vind ik dat dezelfde Meijboom zich ineens als schade-expert en deskundige inzake grondophoging opwerpt. Hij komt niet met een expertise rapport maar poneert zijn eigen stelling als zijnde absoluut waar. Zulks lijkt me met succes aanvechtbaar voor de rechtbank. Zeker in hoger beroep. Zulke niet onderbouwde intimidatie hoeft u niet over uw kant te laten gaan.

B3 De bijlange van Hettema & Disselkoen, d.d. 24 december 1999 dossiernummer 14.770.99.08155/RvB
Er is door het betreffende bedrijf geen schade vastgesteld. Dat weerspreekt de absoluut gebrachte bewering van dhr. (mr?) E.A.M. Meijboom. Dat lijkt me een overduidelijk bewijsstuk dat voor u spreekt.

B4 Briefje zonder namen, zonder datering, zonder referentienummer
Doorgaans neem ik zoiets niet serieus. Niemand is er immers op aanspreekbaar. Afgaande op de inhoud zou het tegen u kunnen spreken. Maar zonder namen en referenties spreekt er helemaal niemand die op beweringen bevraagbaar is. Het zou maar zo om wat huisvlijt van een nijvere buurman kunnen gaan. Ik ben benieuwd of de tegenpartij indien gewenst alsnog met bescheiden van datering, dossiernummer, bedrijf en aanspreekbare kan komen. Vraag hierom als u in beroep gaat.

Inzake B5Hettema & Disselkoen, Drachten d.d. 4 november 1999 dossiernummer 14.770.99.08155/RvB
Wederom een bevestiging ten gunste van uw zaak inclusief namen, data en aanspreekbare personen

B6 constructief stuk dat in uw voordeel spreekt

 

Geachte heer Lolke van der Meulen,

Ik weet niet of ik iets voor u kan betekenen met kanttekeningen en adviezen maar ik vind uw dossier interessant genoeg om het helemaal door te nemen. Probleem is echter dat ik e.e.a. tussen de bedrijven door moet doen. Dat is voor mij niet bepaald handig op de wijze waarop u het nu digitaal online beschikbaar gesteld heeft.

Is het mogelijk en volledig dossier in Adobe Acrobat (Pdf) of MS Word (doc/docx) toegestuurd te krijgen waarin het hele verhaal als online gepresenteerd staat verwerkt? Ik kan het dan eenvoudig meenemen op mijn laptop een krijg geen verhalen van vliegen afvangende systeembeheerders die elk netwerkverkeer monitoren in een nog niet bepaald vrolijke bedrijfscultuur.


 

Reactie op brief adv Meyboom     link 136

Ook deze lezer van mijn site dedoorzetter, heeft belangstelling in mijn zaak met Jent de Vries

 

Lees hier onder wat hij schrijft, en welke kanttekeningen hij alvast bij de eerste 6 onderstaande brieven geeft.

Deze brieven staan ook op link1     Klik op de Eerste brief van Jent de Vries  

Word vervolgd