LeeuwarderCourant/OmropFryslan  

                                      

                                    

Dit is de reactie van de Leeuwarder Courant in 2002 zie onder no brief 84a

Zoals u leest hebben ook zij mijn boek gelezen en zijn tot op de dag van vandaag volledig op de hoogte van mijn site de Doorzetter ook van de  Video  link 76

Journalist Willem de Boer is 1x ter plaatse geweest in Niawier. Ook heb ik dhr de Boer uitgelegd  wat nu op mijn video staat.. Ook hij was het snel duidelijk wat voor leugens de fam de Vries verzonnen toen hij De eerste brief van Jent de Vries las link1  brief 1en 2.

Ook vroeg ik dhr de Boer  kunt u de mening van Jentje de Vries ook vragen dan kunnen we nagaan wat ik fout heb gedaan op mijn erf

Dhr Willem de Boer zei woordelijk ik wil niet met die Jentje de Vries spreken want dat is mijn man niet. Ik zei dan weet u ook niet het verhaal van Jentje en Ria de Vries.

Ook gaf ik aan dat de buurtagenten dhr Buiter en dhr Tuininga ook geen gesprek wilden met Jentje de Vries om zijn kant van het verhaal te horen en mij dan op de hoogte stellen wat ik fout zou hebben gedaan. Wel zei dhr de Boer mij toe om met de gemeente Dongeradeel te spreken en hij daarop terug zou komen, maar ik heb van journalist dhr de Boer nooit weer iets gehoord.

Wel heb ik ook de Leeuwarder Courant tot nu toe altijd op de hoogte gehouden maar naar het schijnt vinden ze mijn site de doorzetter nog steeds niet interessant.

 

Wel vragen veel lezers van mijn site zich af waarom lezen we hier niets van in de Leeuwarder Courant ik kan hun hier geen antwoord op geven ik hou het er op dat ze het niet interessant genoeg vinden

Omrop Frylân

 

Wat Omrop Fryslân aangaat die zijn één keer langs geweest.

Eelke Lok van  Omrop Fryslan antwoordde mij toen ik hem telefonisch mijn verhaal deed en wat nu op de video link 76 staat, wij branden ons hier niet aan. Reden?. Dit was dus een duidelijke mening.

Wel heb ik Omrop Fryslân altijd op de hoogte gehouden van mijn site misschien zat er wat interessants voor hen bij, maar tot nu toe hoor ik helemaal niets van Omrop Fryslan.

Iedereen die de video ziet staat versteld dat dit niet in de krant komt.

Omdat ik nu al jaren veroordeeld word voor iets wat nooit gebeurd is en helemaal niet kan en ook nog te bewijzen is.  Waar ook iedereen versteld van staat dat nooit een rechter of journalist langs komt of zouden de heren deze onzin nu wel begrijpen nu het op video staat ?

 

Mogelijk speeld de nieuwe directeur van Omrop Fryslân Roel Cazemier  ex burgm van de gemeente Dongeradeel hier een rol in. Maar dit laat ik over aan de lezers van mijn site, laat die hun mening maar geven nadat ze de video link 76 en link 2 Burgermeester Cazemier gezien en gelezen hebben.