Leugens / De Vries / Gemeente    link 140

 

Mijn site  De Doorzetter was overbodig geweest, als de De Vries en de gemeente Dongeradeel

zich gehouden hadden aan de Wet ,de Bouw voorschriften, het Bestemmingsplan en het Koopcontract, dat is ook de reactie de vele lezers van mijn site.

Dan was mij de bijna afgelopen elf jaar heel veel ellende bespaard gebleven.

Wat zou de belastingbetaler deze onzin gekost hebben ??. Klik op  Spraakloos.nl  politiek  

 

Nu de geschiedenis van Jent de Vries zijn garage/ berging van 1980.

Hier onder leest u ook de leugens van de gemeente Dongeradeel   (Dokkum)

Waar ik de dupe van ben, en mij tienduizenden euro's heeft gekost zonder enige schuld.

 

In 1999 toen ik de brief van mijn buurman Jent de Vries kreeg zie  onder brief 1en 2, ben ik gaan onderzoeken of de Vries wel een vergunning had voor zijn garage/ berging van 1980 zoals de gemeente mij mondeling had toegezegd.

 

Bij mijn onderzoek bleek dat hier geen vergunning voor was, ook moest hij voor deze garage/ berging een Verklaring van geen Bezwaar aanvragen bij  de Provincie..

Deze verklaring is nooit afgegeven en dus ook niet vernietigt zoals de gemeente schrijft in onderstaande brief 35a

In mijn dagboek 1980 staat 10 juli 1980 buurman Jentje begonnen funderingen te graven voor zijn garage/berging.

Hij had de vergunning liet hij mij weten, ook Jaap de Jong van bouw-en woningtoezicht bevestigde dit. En dan te bedenken dat de fam de Vries in 1980 naast mij is komen wonen  En direct met leugens begint. En lid is van het CDA  Corrupt  Dom  Asociaal. Klik op Normen en Waarden.

  

 

Ook ik had bouwplannen in 1980 om een garage te bouwen, ook ik moest een Verklaring van geen Bezwaar aanvragen bij de Provincie Friesland.

 

Mijn aannemer, die alles voor mij verzorgde ook de bouwvergunning die hij later bij mij in rekening bracht, liet mij weten dat dit wel een half jaar kon duren dit kwam  door de Verklaring van de Provincie die meer tijd koste en dat klopte ik heb 6 maart 1980 de vergunning aangevraagd en 10 oktober 1980 had ik hem in huis.

 

Bij mijn onderzoek bleek dat buurman Jentje 10 juli 1980 toen hij met de fundering begon te  graven  helemaal geen vergunning had en ook ambtenaar Jaap de Jong van bouw- en woningtoezicht heeft hier gelogen.

Buurman Jentje had namelijk 3 september 1980 zijn vergunning aangevraagd en 13 november 1980

had hij alles in huis ook de Verklaring van geen Bezwaar van de Provincie, ook dit was gelogen met medeweten van de heren van Bouw-en Woningtoezicht.

En deze verklaring is vernietigd volgens de gemeente zie onderstaande brief 35a ook dit is gelogen.

 

Bij navraag bij de provincie bleek dat er nooit een verklaring van geen bezwaar was afgegeven aan Jent de Vries, en de Provincie liet mij weten dat in zo'n kort tijdsbestek van 3 september tot 13 november dit onmogelijk is

Ook is niet juist dat deze Verklaringen van geen Bezwaar na 5 jaar worden vernietigd liet een medewerker van de Provincie mij weten zie onder brief 35a.

 

Een ambtenaar van de gemeente Dongeradeel liet mij  weten dat er niets vernietigt word, wel beland het na een bepaalde tijd op het archief .

 

Toen ben ik naar het archief gegaan, toen nog boven de brandweerkazerne in Dokkum.

Hier heb ik 30 vergunningen onderzocht, en van die 30 vergunningen bleek dat er 17 waren die een verklaring van geen bezwaar bij de Provincie Friesland moesten aanvragen, en alle 17 Verklaringen  van geen Bezwaar, ook die van mij, zaten keurig bij de tekeningen en vergunningen ieder in zijn eigen map, maar niet die van buurman Jentje de Vries.

 

Zou die nu echt vernietigd zijn zoals dhr Keekstra van de gemeente schrijft in onderstaande brief 35a?Ook nu weer L.B.B  Liegen en Bedriegen en Bedrog.

 

Klik ook op Bouwval of bouwwerk link 7 hier ziet u de witte muur van de Vries zijn garage/berging die hij bouwde in 1980 vlak voor mijn ramen wat mij het licht uit mijn garage nam.

Ik vroeg de heren van bouw-en woningtoezicht waarom is die muur van kalkzandsteen is, die vlak voor mijn ramen staat, en die andere muren van rode steen ?

De heren Tamminga, Schipper en de Jong en later ook dhr Jilderda gaven allemaal aan dat een witte steen voor meer licht zorgde in mijn garage dan een donkere steen. Ook dit is gelogen.

 

Een andere ambtenaar die vertrokken is bij de gemeente melde  mij dat dit grote onzin was,  en kalkzandsteen nooit word gebruikt voor een buitenmuur en het is ook nog een half steensmuur, dit vraagt om moeilijkheden, deze stenen zuigen het water op  en zo'n muur blijft vochtig ook de trasraam  van deze garage / berging ontbreekt, ook dit is gelogen.

 

Zie de leugen van de fam de Vries klik op  Getuigenverklaringen  link 5. Hier verklaard mevr. De Vries onder ede, dat de witte muur is voorzien van een traslaag, dit is ook gelogen, en zowel de getuigen Jent de Vries en  Bert Allema die ook aannemer is, en ter plaatse is geweest zwijgen hier over tijdens het getuigenverhoor.

 

Uit bovenstaande kun je dan ook op maken dat bij de Vries zijn illegale gebouwen nooit iets is gecontroleerd dit was ook de mening van ex wethouder VROM mevr. Visser die ter plaatse is geweest

Ze gaf aan ondanks dat ik toen wethouder van VROM was heb ik dit niet geweten

Dus toch een corrupte gemeente ( Dommeradeel )  Dongeradeel Dokkum?

Binnen kort de garage/carport met een z.g.n. vergunning van 1994 en die is aangebreid aan de illegale garage /berging van 1980  en dit bouwval is in 20001 gerealiseerd.

 

Word vervolgd.