Machiels Bartels & Detmar   

 

Gedeelte uit brief 147 van 28-11-2001

                                               

Hieronder leest u in brief 147 de grote zotheid van adv Machiels en Jentje de Vries

Voor de duidelijkheid vervang ik het woord Appellant waarmee de Vries word bedoeld

En het woord geintimeerde (waar ik) vd Meulen  mee word bedoeld.

Ook leest u wie de Vries allemaal heeft bewerkt en nog bewerkt  met zijn leugens zoals zijn eigen familie en vrienden zie link no 5 Getuigeverklaringen

 

Ook de Vries zijn adv dhr Machiels gaat mee in deze leugens al vanaf het jaar 2000 en is nu moe, liet hij de rechter weten en misschien nu ook geen andere uitweg weet dan door liegen.

Ook bewerkt de Vries enkele heren van de politie en het gemeentebestuur (Dokkum) en deze gaan hier ook in mee .En zijn allemaal op de hoogte van link no 32 Ik ben genaaid waar de Vries mij van iets beschuldiigd wat niet gebeurt is en helemaal niet kan.

Vraag het ook aan mevr J.Kroes van de politie in Dokkum, deze is volledig op de hoogte.

 

Nu de onderstaande brief  147 die ik aangepast heb met de namen de Vries ( appalant)

En van der meulen ( geintimeerde).

 

Hier schrijft de Vries zijn adv dhr Machiels het volgende.

Voorheen bevond het perceel van de Vries zich in een heel andere staat dan nu het geval is

De garage en de voliere waren er toen nog niet.( illegaal gebouwd).

Toen deze(illegale) opstallen werden opgericht was er aan beide zijden van de grens muren geen hoogte verschil, het moge dan zo zijn geweest dat er tussen beide percelen een hoogte verschil is geweest. Dit verschil manifesteerde zich in ieder geval niet bij voormelde muren.

De loonwerker die het werk heeft uitgevoerd verklaarde tegenover de expert dat hij het perceel van v d Meulen heeft uitgevlakt en vervolgens heeft aangevuld met zeezand.

 

De heer Hoekstra kon zich niet meer herinneren dat er tijdens het uitvlakken meer grond tegen de wanden en garage- en volieremuur is aangeschoven.

De Vries stelt dat daar beslist wel sprake van is geweest en dat het gehele perceel van v d Meulen verhoogd is.

De verklaringen van de heren Zijlstra en Bakker zijn niet relevant

Die van de loonwerker sluit niet uit dat er daadwerkelijk grond tegen de muren is geschoven.

 

De Vries acht de overweging van de rechtbank dat zij ter plaatse niet heeft kunnen constateren dat zich een verhoging heeft voorgedaan van het perseel van v.d Meulen.

Het verhogen is een evenement in het verleden geweest.

Na de verhoging is het perceel van v.d Meulen vrijwel geheel betegeld (bestraat).

Het hoger liggen van dit perseel kan vanaf het perceel van v.d Meulen niet visueel worden waargenomen, staande in de garage van de Vries en kijkende uit de ramen over het perceel van v.d Meulen dan kan een duidelijk hoogteverschil worden waargenomen.

Natuurlijk kan op grond van de vaststelling van dit feit niet worden afgeleid dat deze verhoging is aangebracht.

Dat van der Meulen daadwerkelijk zijn perceel heeft doen verhogen, althans en in ieder geval bij het uitvlakken van zijn perceel grond heeft doen afschuiven naar lager liggende gedeelten van zijn perceel (i.c, bij en tegen de muren van de (illegale) opstallen van de Vries kan enkel worden vastgesteld door personen die dit hebben waargenomen.

De verklaringen van de personen ( Bakker en Zijlstra) zoals in voormelde brief zijn daartoe onvoldoende.

De vorige eigenaren ( Bakker en Zijlstra ) zijn er niet  bijgeweest toen de werkzaamheden op het perceel van v.d Meulen werden uitgevoerd.

De loonwerker sluit niet uit dat bij het uitvlakken daadwerkelijk grond is geschoven tegen de muren van de Vries.

De Vries is bereid en in staat aanvullend bewijs t.a.v. zijn stellingen te leveren door het doen horen van getuigen zie link 5 Getuigeverklaringen die hebben waargenomen dat er wel degelijk grond is geschoven tegen zijn muren ( deze zijn er ook nooit bij geweest)

De Vries wil de namen van deze getuigen  (Bert Allema en Klaas Meindertsma, was mij al bekend gemaakt door Bert Allema)niet vermelden daar hij vreest dat van der Meulen

deze personen zodanig zal bewerken en intimideren dat zij niet meer bereid zullen zijn een verklaring af te leggen.

 

 

Uitleg bovenstaande brief,

 

Als ik bovenstaande lees en de link no5 getuigenverklaringen lees valt mij en de lezers van mijn site op, dat er steeds word gesproken dat ik mijn gehele perseel heb verhoogd en grond tegen de muren van de Vries heb geschoven, je zou het bijna geloven.

Nu de rechter de fam Vries hun adv dhr Machiels en de getuigen onder ede dit verklaren,tijdens het getuigenverhoor en nog steeds volhouden.

Loonwerker dhr Hoekstra die ook door de Vries was opgeroepen als getuige, wou aan deze grote onzin niet mee doen ? En dus ook niet verscheen voor de rechter .

 

Wat iedereen opvalt dat er geen rechter advocaat en getuige aangeeft dat als het waar zou zijn dat ik grond tegen die muren heb geschoven dat die grond er dan weer bij die muren weggeschoven moet worden , waartoe de loonwerker dhr Hoekstra op de dag van vandaag nog steeds toe bereid is.

Maar niet in staat voor de gevolgen en de schade aan de Vries zijn ( illegale) opstallen , want als de grond bij de muren weggeschoven word, dan word het wel duidelijk dat dan de funderingen van de Vries zijn (illegale) opstallen  boven de grond.staan

Om de proef op de som te nemen  heb ik een gedeelte grond bij de illegale muren van de Vries weggehaald ( Paniek bij de Vries en zijn adv Machiels).

Lees nu nog maar eens wat ik al eerder op mijn site aangegeven heb, hoe de Vries zijn adv dhr Machiels hier op reageert, in zijn onderstaande brieven  83 en 84

Hier kun je nogmaals uit opmaken hoe de Vries zijn eigen adv Machiels bewerkt en dit nog steeds niet door heeft (of niet anders kan) na bijna 10 jaar.

En lees nu link 54 Oplichters  met welke zotheid ze dit willen oplossen, die zogenaamde grond die de loonwerker Hoekstra tegen de muren zou hebben geschoven.

Wie de Vries ook bewerkt heeft, is zijn rechtsbijstand verzekering UNIVE  afdeling SUR.

Vraag het aan dhr Kastelijn van fraudezaken bij UNIVE in Assen die heeft link no1

Eerste brief van Jentje de Vries en dan brief 1en 2 ook gelezen.

Zijn reactie was, hier word een vies spelletje gespeeld door deze ( bovenstaande) heren.

 

27-12-2008  wordt vervolgd