Mening lezer site De doorzetter. Link 180.

De zaak gaat inmiddels zijn 13de jaar in, vertelt Lolke van der Meulen uit Niawier. Al die tijd heeft hij problemen met zijn buurman,ex raadslid Jentje de Vries van het CDA. De problemen begonnen tijdens straatwerkzaamheden op het terrein van Van der Meulen aan de Grytmanswei. "Normaal kijk je als buurman even hoe het gaat, maar mijn buurman niet,ook geen gesprek (lees onderstaande brief 2) Een poosje later lag er een brief van zijn advocaat in de bus."

In de brief stelt De Vries, via zijn advocaat, dat de buurman zijn terrein 50 centimeter heeft opgehoogd. Hier is echter volgens Van der Meulen helemaal geen sprake van. Ook zou Van der Meulen zand tegen de garage van zijn buurman hebben aangegooid, maar ook dit ontkent Van der Meulen. Hij stelt het heel anders: "de gebouwen die bij mijn buurman op het perceel staan, mogen daar helemaal niet staan. Ik heb dit nagetrokken bij het Kadaster en daar staat alleen zijn huis geregistreerd. Zijn garage en volière zijn dus gebouwd zonder vergunning.

Daarnaast heeft eigenaar Bakker van het naburige land, vele jaren geleden zijn land verlaagd, waardoor het lijkt dat mijn terrein hoger ligt," meent Van der Meulen. Ook voor de ophoging toont hij meerdere bewijzen. "De afstand tussen de grond en mijn garageraam is volgens tekeningen van tientallen jaren geleden 120 centimeter. Als de grond met 50 centimeter is opgehoogd, dan zou dit nog maar 70 centimeter moeten zijn." Hij meet het na, en komt tot 120 centimeter.
"Een expertisebureau bevestigde dit al in 2000, ook Grontmij heeft dit in 2004 bevestigd."

Er zijn al heel wat rechtszaken geweest, maar een oplossing is er nog steeds niet. "Ik heb 100.000 euro uitgeloofd voor diegene die het probleem oplost en tot dusver is niemand dit bedrag komen ophalen. Ook mijn buurman niet."

De oplossing is volgens Van der Meulen heel simpel: "Als burgemeester Cazemier hier nu gewoon komt kijken, en samen met mijn advocaat, de buurman en zijn advocaat tot een oplossing komt en hier rapport van uitbrengt, dan is de hele zaak opgelost."

Raadslid De Vries wilde verder geen commentaar geven.

De burgemeester en de gemeente Dongeradeel waren niet bereikbaar voor commentaar.