Mening  onrecht

 

Zou u mij U mening willen geven wat voor onrecht ons als gezin is aangedaan

Dit door de fam de Vries die naast mij woont met hun vrienden die vermeld staan op deze

Site de Doorzetter ik heb nu bijna 10 jaar uitgelegd wat onrecht ons is aangedaan

En dit willen en wetens, en niemand durft in gesprek met deze fam de Vries en zijn vrienden.

Iedereen zwijgt, of men probeert met grof geweld mij te dwingen om toe tegeven wat ik niet gedaan heb.

U ziet en hoort op de video mijn verhaal klik op link 76 van De doorzetter.

Ik wil geen medelijden wekken, maar ik doe dit om te voorkomen dat de fam de Vries en zijn vrienden niet meer van deze leugenachtige praktijken uithalen bij andere dorpsbewoners.

Die misschien niet de moed hebben om zo lang door te zetten en er mee stoppen.

En de fam de Vries en zijn vrienden dit dan zien als een overwinning.

 

Gaarne een reactie,

 

Met vriendelijke groeten familie Lvd Meulen

Grytmanswei 4    9138 TD

Niawier.