Mening over Rechters en advocaten    link 125

 

Mijn mening,

 

Ik ben als totaal onschuldige door de heren als een crimineel veroordeeld en geplukt en voorgelogen, en word nu door Rechter Arjen van der Meer beschouwd als gestoord.        

Lees link 57 en klik op  Wie is gestoord.

Wat ik versta onder een crimineel leest u op link 47  klik op Crimineel

Klik ook op Unieke Beloning link 100

Wat vind u van onderstaande mening?

Ik mocht van deze lezer van mijn site de doorzetter zijn mening plaatsen..  

Wat is uw mening over rechters en advocaten.?

Op link 121 leest u de mening van een advocaat klik op Spraakloos.

Ook leest u mijn verhaal als u op de site Spraakloos.nl klikt.

 

 

Een reactie van een lezer van mijn site De Doorzetter

 

Lolke,

 

Je mag mijn reactie plaatsen.

 

Mijn ervaringen met rechters en advocaten zijn slecht, dat moge duidelijk zijn.

Mijn verhaal zal ik binnenkort uitgebreid op de webpagina Courwatch plaatsen.

Rechters worden beschermd en hebben een machtspositie en spelen met belangen van de burger naar eigen goeddunken en vaak op een mensonwaardige manier.

Bij advocaten is dit niet anders.

De orde van advocaten en het daarmee samenhangende tuchtrecht is een gesloten kliekje waar bescherming van de advocatuur boven het burgerbelang geplaatst wordt.

Nogmaals veel succes toegewenst in uw strijd om rechtvaardigheid.

 

 

Geachte Lolke,

 

Ik heb uw webpagina bekeken evenals de video.

In bewonder uw doorzettingsvermogen.

Ik moet U zeggen ik zit ook in rechtsprocedures verwikkeld die net zoals in uw geval aangeven dat het rechtssysteem in Nederland niet deugd.

De organisatie van de rechtelijke macht en advocatuur deugd niet anders had u uw recht  gehaald.

U probeert dankzij uw doorzettingsvermogen op een legale manier uw gelijk te halen.

Veel mensen zouden in uw situatie inmiddels voor eigen rechter spelen, kortom dit rechtssysteem is de wortel van criminaliteit.

 

 

Oplossing ?

Ik ben bezig via de pagina Courtwatch gelijksoortige ervaringen te bundelen om de politiek er straks proberen ervan te overtuigen dat het rechtssysteem niet deugd.

Controle en sanctioneel beleid binnen het gerechtelijke systeem zou bijvoorbeeld een oplossing kunnen zijn. Rechters worden voor het leven benoemd, zijn onfeilbaar en worden binnen een gesloten eigen circuit

“zogenaamd” gecontroleerd.  

Rechters kunnen blijkbaar een publiek instituut (o.a. Gemeente) beschermen ten koste van de burger zelf.

Indien daar ook nog interne belangen spelen zou je bijna van corruptie of witte boorden criminaliteit kunnen spreken.

 

We houden contact en ik houd uw webpagina in de gaten.

Wellicht kunnen we straks met meer mensen via publiciteit of partijen in de 2e kamer succes behalen.

Ik ben sinds kort lid van de SP een partij die volgens mij het best voor dergelijke belangen van de burger op komt.

Ook heb ik al contacten gelegd met de juridische man van die partij, de heer Jan de Wit, die op dit

moment de enquêtecommissie van de kredietcrisis voorzit.

 

Hou vol zou ik zeggen en geef nooit op.

U moet het zo zien U vecht niet alleen voor Uzelf maar ook voor uw medeburger die in het rechtssysteem verzuipt.