Mening Rendert Algra    ( voorheen 2de Kamerlid)  8-12-2008,

 

Hier onder zijn mening over deze zaak die nu het tiende jaar ingaat.

Ik denk dat u dhr Algra nog kent van op de bakfiets langs dorpen en steden voor het CDA.

Maar ook dhr Rendert Algra bakt er weinig van, en is ook doodsbang om de waarheid naar buiten te brengen, en dat voor een oud politieman en nu statenlid voor de provincie Friesland.

Ook de andere Statenleden zwijgen als het graf, behalve Marten v.d Veen van het FNP

Dhr van Marten der Veen heeft een duidelijke mening over deze zaak

Klik maar eens op link no 9 Normen en Waarden CDA en lees zijn brief 118.

 

Ook dhr Algra, net als alle anderen durft ook niet het ex raadslid Jent de Vries die naast mij woont, te vragen wat ik fout heb gedaan op mijn erf, zo dat we dit dan kunnen controleren

Ook Jent en Ria de Vries zijn van het CDA

Ook liet dhr Algra de brief die ik hem persoonlijk heb overhandigd vernietigen door  Jelle de Vries ook CDA   broer van Jentje de Vries. zie link no 9.

Het zelfde deed Jelle de Vries met de brief van dhr Kortenhorst.

Dhr Jelle de Vries is Fractievoorzitter CDA bij de gemeente Ferwerderadeel.

 

Wel was dhr Algra bereid langs te komen zelfs tweemaal 20-10-2006 en 15-1-2007.

En beide keren heb ik hem link no 32 Ik ben genaaid voorgelegd, en link no1 De eerste brieven van Jentje de Vries brief 1 en 2 voorgelezen.

Maar had niet de moed om Jent en Ria de Vries er op te wijzen dat ze alles gelogen en verzonnen hadden, wat ze in hun eerste brieven  aan mij schreven in 1999.

 

Wel kreeg ik 2 brieven van dhr Algra

1 Een duidelijke brief zie onder en lees de mening van dhr Rendert Algra toen 2de kamerlid.

2 En een onduidelijke brief geschreven in de Friese taal.

Ik vertaal en schrijf deze brief nu voor de duidelijkheid in het Nederlands.

 

 

Rendert Algra,                                                                                     Jubbenga, 10-1-2007.

 

Helaas moet ik erkennen dat ik geen aanspraak kan maken op uw beloning van 100.000 euro.

Omdat ik niet kan aantonen dat u uw grond naast en achter huis verhoogd hebt met

40 of zelfs 50 cm ( EN DIT IS NU WAAR HET AL MEER DAN 9 JAAR OMGAAT  GROND VERHOOGD OF NIET VERHOOGD EN JENT EN RIA DE VRIES EN OOK DE RECHTERS MIJ HIER VAN BESCHULDIGEN )

Ik vind het jammer dat deze kwestie nu al jaren duurt tussen u en de familie de Vries

Het zou een keer gedaan moeten zijn

Maar ik zie ook de karakters van u en uw buurman Jentje de Vries daar geen gemakkelijke

oplossing voor.

Ik hoop dat jullie zonder mij ( net als iedereen afschuiven naar een ander), er toch in slagen om tot een oplossing te komen

 

Groetend Rendert Algra

 

 

Ook stelde dhr Algra voor, dat we beiden drank moesten in nemen,

Hij zei het zo, er een borrel op drinken, wat eigenlijk het zelfde is en dan moest het over en uit zijn volgens dhr Algra.

Maar ik liet dhr Algra weten dat ik het liever nuchter op los, en hoop niet dat dit de werkwijze  van het CDA is, om zo problemen (leugens) met drank op te lossen drank maakt meer kapot dan je lief is.

 

Laat Jent en Ria de Vries aanwijzen waar ik mijn erf verhoogd heb, met 40 tot 50 cm, wat nooit gebeurd is, en ook helemaal niet kan, lees ook link no 32 Ik ben genaaid

Want wie beschuldigd moet bewijzen, en het zijn Jent en Ria de Vries z die mij beschuldigen.

En wat mijn karakter aangaat waar Algra over schrijft is, dat ik nooit toegeef wat ik niet gedaan heb, met alle bewijs voorhanden.

Dit is mijn ervaring met het CDA, en hun inzet voor iemand die totaal onschuldig is

 

 

 

Ook dhr Balkenende is volledig op de hoogte, en heeft ook mijn boek gelezen, wat nu op mijn site de doorzetter staat, ook heb ik hem nog enkele brieven geschreven om het nog eens onder zijn aandacht te brengen, dat ik totaal onschuldig ben, maar u leest onder in zijn brief hoe ook hij zich inzet voor iemand die totaal onschuldig is, ondanks dat alle bewijs voorhanden is

 En dhr Balkenende zelf aangeeft dat misstanden altijd gemeld moeten worden

 

Wat vindt u van deze (onafhankelijke?) Rechter voorheen Statenlid lees link no 57 Wie is gestoord? en no 58 Rechter Arjen van der Meer.

Over volksvertegenwoordigers en Rechters gesproken.

Lees nog maar eens brief 118 op link no 9 Normen en Waarden CDA van Marten v d Veen die is meer dan duidelijk

En wat vind u van de brieven van de voorman van het CDA  Pe Miedema uit Heeg  ook link 9 brieven. 103 en 104.

   

 

Ik hoop dat bovenstaande heren eens link no10 Uitspraken van de doorzetter lezen

En dan brief 22, en lees dan ook brief 25 welke heren dit bedenken wat in brief 22 staat

En lees ook link no 54 Oplichters wat de oplichters aangebracht hebben wat in brief 22 moest gebeuren.

 

Mijn vraag ook aan u heer Algra waarom doet de fam de Vries dit? Iedereen ook U weet dat alles gelogen en verzonnen is en ook nooit gebeurd is en ook helemaal niet kan lees nog maar eens link no 32 Ik ben genaaid

 

Ook dit gaat de geschiedenis weer in.